help
De echte prijs van vlees [Boek]
Bruyn, Sander de \ Warringa, Geert \ Odegard, Ingrid \ 2018
help
Handboek Milieuprijzen 2017 : methodische onderbouwing van kengetallen gebruikt voor waardering van emissies en milieu-impacts [Boek]
Bruyn, Sander de \ Ahdour, Saliha \ Bijleveld, Marijn \ Graaff, Lonneke de \ Schep, Ellen \ Schroten, Arno \ Vergeer, Robert \ 2017
Milieuprijzen zijn kengetallen die de maatschappelijke waarde van milieu-vervuiling berekenen en uitdrukken in euro’s per kilogram vervuilende stof. Milieuprijzen geven daarmee de welvaartsverliezen weer die optreden als er één extra kilogram van de ...
help
Handboek Milieuprijzen 2016 : methodische onderbouwing van kengetallen gebruikt voor waardering van emissies en milieu-impacts [Boek]
Bruyn, Sander \ Ahdour, Saliha \ Bijleveld, Marijn \ Graaff, Marijn \ Schroten, Arno \ Vergeer, Robert \ 2017
Milieuprijzen zijn kengetallen die de maatschappelijke waarde van milieu-vervuiling berekenen en uitdrukken in euro’s per kilogram vervuilende stof. Milieuprijzen geven daarmee de welvaartsverliezen weer die optreden als er één extra kilogram van de ...
help
Kosteneffectiviteit van maatregelen voor CO2-reductie in Nederland [Boek]
Bruyn, Sander de \ Hers, Sebastiaan \ Vergeer, Robert \ Nelissen, Dagmar \ Faber, Jasper \ Schep, Ellen \ Afman, Maarten \ Cherif, Sofia \ 2017
Het ministerie van Financiën heeft CE Delft opdracht verleend om een aantal maatregelen(pakketten) op het gebied van klimaat- en milieubeleid door te rekenen op hun effecten. Doel van de doorberekening is om inzicht te verschaffen in de CO2-reductie ...
help
Alternatieven voor meestook biomassa in kolencentrales : quick scan van de subsidiekosten en overige effecten van alternatieve maatregelen voor het Energieakkoord [Boek]
Warringa, G.E.A. \ Vergeer, Robert \ Croezen, H.J. \ Rooijers, Frans \ Bruyn, S.M. de \ CE, Oplossingen voor milieu, economie en technologie \ ENECO. \ Stichting Natuur en Milieu. \ 2016
Recentelijk zijn verschillende moties aangenomen die kunnen leiden tot de sluiting op korte termijn van de laatste vijf kolencentrales in Nederland. Er is dan ook geen capaciteit meer om biomassa mee te stoken. Tegen deze achtergrond hebben Natuur & ...
help
Basisgids: mossen : kennismaking met de algemene mossen van Nederland [Boek]
Dort, K.W. van \ Gennip, Bas van \ Bruyn, Deirdre de \ Leeuwen, Jeannette van \ 2015
help
Hoog hectolitergewicht en valgetal tarwe 2013 : proefveldresultaten van tarwerassen oogst 2013 \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Bruyn, I. de \ 2013
De baktarweoogst 2013 kenmerkt zich door hoge waarden voor hectolitergewicht en valgetal. De waterabsorptie is goed, maar het gehalte aan eiwitten en gluten laag, wat zorgt voor een korte deegontwikkelingstijd en -stabiliteit.
help
De matrix : syntheserapport analysefase : een interdisciplinaire zoektocht naar samenhangende handelingsperspectieven om Nederland klimaatbestendig te maken [Boek]
Sijmons, D. \ Bruyn, S. de \ Cath, A. \ Petersen, A. \ Klundert, B. van de \ 2011
Het Matrix project is een experiment om handelingsperspectieven voor de klimaatproblematiek te laten ontwikkelen door een kleine interdisciplinaire groep. Deze denktank in miniatuurformaat heeft de opdracht meegekregen de raakvlakken en dwarsverbande ...
help
De matrix : hoofdrapport analysefase : een interdisciplinaire zoektocht naar samenhangende handelingsperspectieven om Nederland klimaatbestendig te maken [Boek]
Sijmons, D. \ Bruyn, S. de \ Cath, A. \ Petersen, A. \ Klundert, B. van de \ 2011
Het Matrix project is een experiment om handelingsperspectieven voor de klimaatproblematiek te laten ontwikkelen door een kleine interdisciplinaire groep. Deze denktank in miniatuurformaat heeft de opdracht meegekregen de raakvlakken en dwarsverbande ...
help
Economische wetenschap en handelingsperspectieven, meer dan een energieheffing : essay \ De matrix : hoofdrapport analysefase : een interdisciplinaire zoektocht naar samenhangende handelingsperspectieven om Nederland klimaatbestendig te maken [Hoofdstuk uit boek]
Bruyn, S. de \ 2011
Het Matrix project is een experiment om handelingsperspectieven voor de klimaatproblematiek te laten ontwikkelen door een kleine interdisciplinaire groep. Deze denktank in miniatuurformaat heeft de opdracht meegekregen de raakvlakken en dwarsverbande ...
help
Quick scan grondstoffen : annex: grondstoffen, economie en duurzaamheid, enkele illustraties [Boek]
Bruyn, S.M. de \ CE, Oplossingen voor milieu, economie en technologie, Delft \ 2011
Biotische grondstoffen zijn niet schaars, maar vruchtbare landbouwgrond wel. Toenemende vraag naar grondstoffen zonder toename van vruchtbare grond leidt op termijn tot schaarste. Dat is de kern van de bijdrage die CE Delft heeft geleverd aan de Gron ...
help
Natuurbeleving in Het Bewaarde Land \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Bruyn, G.J. de \ 2010
Het Bewaarde Land is een landelijk natuurbelevingsprogramma dat kinderen weer ion contact brengt met de natuur. De locaties, waar deze programma's uitgevoerd worden bevinden zich in Baarn, Boxtel, Breda, Heusden, Oosterhout, Waalwijk en Wassenaar. Da ...
help
De tuinen van Het Loo in Nederland als drager voor een politieke boodschap \ Historische woonsteden & tuinen : tijdschrift van de Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België en van de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen en de Nederlandse Kastelenstichting [Artikel]
Bruyn, O. de \ 2008
De tuin van Het Loo, die op het einde van de 17de eeuw werd aangelegd door Willem III van Oranje-Nassau, is een trouwe weerspiegeling van de toen heersende Hollandse politieke orde, die het midden hield tussen een op Frankrijk geïnspireerde absolute ...
help
Soortenbeleid in Vlaanderen \ De levende natuur [Artikel]
Bruyn, L. De \ 2008
Ongeveer een derde van de Vlaamse biodiversiteit is verdwenen of dreigt te verdwijnen. Om het verlies aan biodiversiteit te stoppen worden onder andere soortbeschermingplannen opgesteld. Een probleem is echter dat de soortkeuze, methode en uitvoer va ...
help
De ruimte voor fiscale vergroening \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Blom, M. \ Bruyn, S. de \ Faber, J. \ 2008
Dit kabinet heeft fiscale vergroening opnieuw tot speerpunt van het beleid gemaaakt. Vergroening van het belastingstelsel is een instrument om een bijdrage te leveren aan de klimaat- en milieudoelstellingen. In theorie lijken de voordelen van fiscale ...
help
Peer review LEI-rapport sanering nertsenfokkerij [Boek]
Korteland, M.H. \ Bruyn, S.M. de \ 2008
De Tweede Kamer is van plan om het houden van nertsen in Nederland voor productiedoeleinden te verbieden. Een verbod is haalbaar als de getroffen nertsenhouders een bepaalde compensatie krijgen. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) heeft hiervoor ...
help
Vergoeding pensionstalling belast met 6%? : over recht gesproken \ In de strengen : het Nederlandse sportpaard / Warmbloedpaardenstamboek in Nederland [Artikel]
Bruyn, A. de \ 2007
In augustus 2007 heeft de Hoge Raad beslist dat het inschrijfgeld voor de Nijmeegse 4-daagse belast is met 6% BTW. Als gevolg van dit arrest heeft de staatssecretaris van Financiën het zogenoemde 'Sportbesluit' herzien. In dit artikel wordt ingegaan ...
help
Paarden: voorraad of bedrijfsmiddel? : over recht gesproken \ In de strengen : het Nederlandse sportpaard / Warmbloedpaardenstamboek in Nederland [Artikel]
Bruyn, A. de \ 2007
Op de balans van een onderneming kunnen paarden zowel als voorraad als bedrijfsmiddel voorkomen. Alleen bedrijfsmiddelen mogen worden afgeschreven. In samenwerking met de fiscaal specialist moet worden bepaald wat de beste keuze is
help
Paardenhouderij: bron van inkomen? : over recht gesproken \ In de strengen : het Nederlandse sportpaard / Warmbloedpaardenstamboek in Nederland [Artikel]
Bruyn, A. de \ 2007
De paardenhouderij tegen het licht gehouden met het oog op eventuele inkomstenbelastingheffing
help
BTW bij aan- en/of verkoop bedrijf : over recht gesproken \ In de strengen : het Nederlandse sportpaard / Warmbloedpaardenstamboek in Nederland [Artikel]
Bruyn, A. de \ 2006
De gevolgen voor de omzetbelasting (btw) bij aan- of verkoop van een onderneming
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.