help
De bodemgesteldheid van de Vier Noorder Koggen [Boek]
Burck, P. du \ Dekker, L.W. \ 1975
help
De bodemgesteldheid van de Anna Paulownapolder en van de polder Het Koegras [Boek]
Burck, P. du \ 1972
help
Enkele resultaten van het onderzoek naar de genese van de gronden in Midden-Westfriesland \ Boor en spade =: Auger and spade : verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland [Artikel]
Burck, P. du \ Dekker, L.W. \ 1968
help
Rapport van de verkenning van de bodemgesteldheid van het noordelijke gedeelte van Noord-Holland [Boek]
Burck, P. du \ Dekker, L.W. \ Zegers, H.J.M. \ 1963
help
Enige beschouwingen over het ontstaan van de oudere zeeklei-afzettingen en het oppervlakte-veen in het noordelijk deel van Noord-Holland : uitgaande van stratigrafische gegevens en met behulp van enkele 14C bepalingen en palynologische analysen [Boek]
Burck, P. du \ 1960
help
Verslag van een bodemkundige excursie naar Joego-Slavie 1955 [Boek]
Bennema, J. \ Burck, P. du \ Haans, J.C.F.M. \ 1960
Excursie Stiboka
help
Over de opbouw en vorming van het laagterras en de oudere Holocene afzettingen in de Kop van Noord-Holland \ Boor en spade =: Auger and spade : verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland [Artikel]
Burck, P. du \ 1959
help
Oudheidkundige vondsten en waarnemingen tijdens een bodemkartering en hun betekenis voor de bewonings- en ontginningsgeschiedenis van de kop van Noordholland \ Westerheem : tweemaandelijks orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Westelijk Nederland [Artikel]
Burck, P. du \ 1959
help
De bodemkartering in de Kop van Noord-Holland \ Boor en spade =: Auger and spade : verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland [Artikel]
Burck, P. de \ 1958
Gedurende de laatste jaren is een belangrijk deel van de Kop in kaart gebracht. Het doel was de bodemgeschiktheid van zandgronden voor de bloembollenteelt in kaart te brengen. Het betreft de polders Anna Paulownapolder, Oostpolder oe Koegras
help
De bodemkartering van Nederland = Soil survey of the Netherlands - XVII: Een bodemkartering van het tuinbouwdistrict Geestmerambacht [Boek]
Burck, P. du \ 1957
help
Het zeekleigebied van Westfriesland \ Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap [Artikel]
Burck, P. du \ Ente, P.J. \ Pons, L.J. \ 1956
help
De bodemgesteldheid van de gemeente Venhuizen [Boek]
Burck, P. du \ 1955
help
De bodemgesteldheid in het tuinbouwgebied van oostelijk West-Friesland \ Boor en spade =: Auger and spade : verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland [Artikel]
Burck, P. du \ Ente, P.J. \ 1954
help
Over veldnamen en perceleringen in een West-Fries district (Geestmerambacht) \ Boor en spade =: Auger and spade : verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland [Artikel]
Burck, P. du \ 1951
help
De dekzanden en zandruggen van Twente \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Burck, H.D.M. \ Hammen, T. van der \ 1950
help
De bewegingsrichting van het landijs in oostelijk Midden-Nederland \ Sporen der ijstijd : nieuwe bijdragen over de glaciale geologie van Nederland, opgedragen aan P. van der Lijn ter ere van zijn tachtigste geboortedag [Hoofdstuk uit boek]
Burck, H.D.M. \ 1950
Onderbouwing van de visie, dat de oostelijke Veluwestuwwal tweemaal is opgestuwd: eerst door een ijstong in het IJsseldal en later door een front, veroorzaakt door de ijsmassa, die Oost-Nederland bedekte. Analyse van sleuringsverschijnselen bij Ootma ...
help
Bodemkartering van Geestmerambacht \ Boor en spade =: Auger and spade : verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland [Artikel]
Burck, P. du \ 1949
help
De kartering van W-Schouwen [Boek]
Burck, P. du \ 1948
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.