help
Bodemmaatregelen op dalgrond in de Veenkoloniën: effecten op bodemkwaliteit, opbrengst en financiële meerwaarde : analyse van de resultaten van de systeemproef Bodemkwaliteit Veenkoloniën 2014-2017 [Boek]
Haan, Janjo de \ Asperen, Paulien van \ Visser, Johnny \ Burgt, Geert Jan van der \ Smit, Elsbeth \ Dawson, Andrew \ Klompe, Koen \ 2020
In een langjarig experiment op proefbedrijf Valthermond wordt op dalgrond met gemiddeld 11% organische stof een vijftal maatregelen in een vierjarige akkerbouwvruchtwisseling vergeleken met de standaard werkwijze, in vier herhalingen. De maatregelen ...
help
Planty Organic beknopte evaluatie 2012-2019 [Boek]
Burgt, G.-J. van der \ Timmermans, B. \ 2020
Een biologisch akkerbouwsysteem zonder dierlijke mest, gebaseerd op volledig eigen stikstofwinning in de vorm van bedrijfseigen maaimeststof, is goed uitvoerbaar en levert voldoende opbrengsten. De milieubelasting is minimaal, het energieverbruik is ...
help
Stikstof Telen : voortgang 2019 [Boek]
Burgt, G.-J. van der \ Rietema, C. \ Havenga, H. \ Timmermans, B. \ 2020
help
Koolstofboeren: aanvullende metingen 2018 : koolstofopbouw in landbouwgrond vanuit het perspectief van de grondgebruiker [Boek]
Burgt, Geert-Jan van der \ Staps, Sjef \ 2019
help
Samen de toekomst naar voren halen [Boek]
Burgt, G.-J. van der \ Bus, M. \ 2019
help
Sluiten van kringloop bio-meststoffen kan sneller : de auteurs vragen Biohuis en Bionext om meer beleidsmoed te tonen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Burgt, G.J. van den \ Melgers, J. \ 2019
Dit opinieartikel is een reactie op het rapport ‘Verbetering sluiting kringlopen’ van Bionext,. Aan bod komen kwaliteit en inhoud van de rapportage en de voorgestelde actiepunten om tot verbeteringen te komen. Het is tevens een kritisch commentaar op ...
help
Naar een natuurinclusieve akkerbouw : meten en waarderen: de Biodiversiteitsmonitor [Boek]
Koopmans, C. \ Burgt, G.J. van der \ 2019
help
Planty Organic : voortgang 2018 [Boek]
Burgt, Geert-Jan van der \ Rietema, Carina \ Bus, Michiel \ Timmermans, Bart \ 2019
Planty Organic is een proefveld waarin een biologisch akkerbouwsysteem ontwikkeld wordt op basis van volledig eigen stikstofvoorziening met niet-kerende grondbewerking en GPS gestuurde vaste rijpaden op 3.20 meter. Het is in 2012 gestart. De periode ...
help
Planty Organic 5 year: evaluation of soil fertility, nitrogen dynamics and production [Boek]
Burgt, Geert-Jan van der \ Rietema, Carina \ Bus, Michiel \ 2018
In the Planty Organic experimental field, located at the SPNA location ‘Kollumerwaard’, an organic arable farming system is developed based on three principles: 1) Nitrogen input fully based on leguminous crops. 2) Use of farm-produced cut-and-carry ...
help
Planty Organic : voortgang 2017 [Boek]
Burgt, Geert-Jan van der \ Rietema, Carina \ Bus, Michiel \ 2018
Planty Organic is een proefveld waarin een biologisch akkerbouwsysteem ontwikkeld wordt op basis van volledig eigen stikstofvoorziening met niet-kerende grondbewerking. Het is in 2012 gestart. De periode 2012-2016 is geëvalueerd (Van der Burgt et al. ...
help
Planty Organic 5 jaar: evaluatie van bodemvruchtbaarheid, stikstofhuishouding en productie [Boek]
Burgt, Geert-Jan van der \ Rietema, Carina \ Bus, Michiel \ 2017
help
Maaimeststoffen in bedrijfs- en ketenverband : plantaardige meststoffen in de praktijk [Brochure]
Hospers, M. \ Burgt, G.-J. van der \ Janmaat, L. \ 2015
Wie duurzaam landbouw wil bedrijven, moet goed voor de bodem zorgen. Deze is immers de grondslag voor de productie. Het behouden en opbouwen van organische stof, verzorgen van de bodemstructuur en verzorgen van het bodemleven zijn functies die de bas ...
help
Calibration and adaptation of the NDICEA model to reduced tillage systems [Boek]
Koopmans, C. \ Rietberg, P. \ Burgt, G.J. van der \ 2014
This report is part of the Core-organic project “Tilman-org”: Reduced tillage and green manures for sustainable organic cropping systems (www.tilman-org.net). The overall goal of the project is to design improved organic cropping systems with enhance ...
help
Effect of field treatments against root-knot nematodes on soil suppressiveness against Fusarium oxysporum f.sp. linii [Poster]
Cuijpers, W. \ Burgt, G.-J. van der \ [2013]
Soil treatments that are applied in organic horticulture with the aim of eradicating problems with soil-borne pathogens can affect soil biodiversity, and thus soil suppressiveness against diseases. To select proper soil treatments, it is necessary to ...
help
Verkenningen organische stof : Proefbedrijf Vredepeel [Boek]
Hospers-Brands, M. \ Burgt, G.J. van der \ 2013
Binnen het project 'Bodemkwaliteit op Zand' heeft het Louis Bolk Instituut verkenningen uitgevoerd naar de effecten van een jaarlijkse compostgift op de bodemkwaliteit: organische stof gehalte, beschikbaarheid van stikstof voor de gewassen en verliez ...
help
Verkening organische stof Vredepeel [Brochure]
Hospers-Brands, M. \ Burgt, G.J. van der \ 2013
Resultaat van drie teeltsystemen in het kader van het project "Bodemkwaliteit op zand". Een biologisch systeem en twee geïntegreerde systemen, met normale aanvoer van organische stof, cq. zonder noemenswaardige aanvoer (bij afwezigheid van organische ...
help
Rekenmodule Gewasgerichte bemesting [Brochure]
Burgt, G. van der \ cop. 2013
Voor het bepalen van de benodigde stikstofgift in de akkerbouw gebruiken adviseurs en telers nu meestal heel algemene aannames. Vanuit het Masterplan MineralenManagement (MMM) is een praktisch bruikbaar model voor de bodemstikstofmineralisatie ontwik ...
help
Eindrapportage organische meststoffen: samenstelling en werking [Boek]
Haan, J. de \ Geel, W. van \ Paauw, J. \ Burgt, G.-J. van der \ Hospers, M. \ Venhuizen, A. \ Oonk, K. \ cop. 2013
De mest- en mineralen wetgeving is en wordt verder aangescherpt. Telers moeten daardoor steeds scherper het aanbod van meststoffen afstemmen op de gewasbehoefte. Bij gebruik van kunstmest is dat makkelijker dan bij gebruik van organische mestsoorten ...
help
Lucerne (Medicago sativa) or grass-clover as cut-and-carry fertilizers in organic agriculture \ The role of grasslands in a green future : threats and perspectives in less favoured areas [Hoofdstuk uit boek]
Burgt, G.J.H.M. van der \ Eekeren, N. van \ Scholberg, J. \ Koopmans, C. \ 2013
Onfarm nitrogen fixation is a driving force in organic agriculture. The efficiency with which this nitrogen is used can be increased by using lucerne (Medicago sativa) or grassclover directly as sources of fertilizer on arable land: cutandcarry ferti ...
help
Optimalisatie bemesting Van Strien : voortgang 2012 [Boek]
Hospers-Brands, M. \ Burgt, G.J. van der \ Strien, J. van \ cop. 2013
Dit rapport bevat de resultaten van het tweede jaar van het project “Bedrijfsinterne Optimalisatie”, en wel van het deelproject “Van Strien”. Op diverse percelen zijn metingen uitgevoerd aan de bodem om de stikstof werking van maaimeststoffen in beel ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.