help
Samen de toekomst naar voren halen [Boek]
Burgt, G.-J. van der \ Bus, M. \ 2019
help
Planty Organic : voortgang 2018 [Boek]
Burgt, Geert-Jan van der \ Rietema, Carina \ Bus, Michiel \ Timmermans, Bart \ 2019
Planty Organic is een proefveld waarin een biologisch akkerbouwsysteem ontwikkeld wordt op basis van volledig eigen stikstofvoorziening met niet-kerende grondbewerking en GPS gestuurde vaste rijpaden op 3.20 meter. Het is in 2012 gestart. De periode ...
help
Planty Organic 5 year: evaluation of soil fertility, nitrogen dynamics and production [Boek]
Burgt, Geert-Jan van der \ Rietema, Carina \ Bus, Michiel \ 2018
In the Planty Organic experimental field, located at the SPNA location ‘Kollumerwaard’, an organic arable farming system is developed based on three principles: 1) Nitrogen input fully based on leguminous crops. 2) Use of farm-produced cut-and-carry ...
help
Planty Organic : voortgang 2017 [Boek]
Burgt, Geert-Jan van der \ Rietema, Carina \ Bus, Michiel \ 2018
Planty Organic is een proefveld waarin een biologisch akkerbouwsysteem ontwikkeld wordt op basis van volledig eigen stikstofvoorziening met niet-kerende grondbewerking. Het is in 2012 gestart. De periode 2012-2016 is geëvalueerd (Van der Burgt et al. ...
help
Planty Organic : voortgang 2016 [Boek]
Hospers-Brands, Monique \ Rietema, Carina \ Bus, Michiel \ 2017
Dit rapport is het zesde uit een reeks over de ontwikkeling van een bedrijfssysteem dat volledig op eigen mineralenvoorziening draait. Het eerste rapport (Van der Burgt 2012) beschrijft het bedrijfsontwerp en de keuzes die daarbij gemaakt zijn. Het t ...
help
Planty Organic 5 jaar: evaluatie van bodemvruchtbaarheid, stikstofhuishouding en productie [Boek]
Burgt, Geert-Jan van der \ Rietema, Carina \ Bus, Michiel \ 2017
help
Verslag : themadag Tijdreeksmodellen Een brug tussen theorie en praktijk : 28 januari 2016, Utrecht \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bus, S. \ Roelandse, A. \ 2016
De themadag Tijdreeksmodellen vond plaats bij TNO in Utrecht. De NHV-werkgroep Tijdreeksanalyse sloeg met deze dag een brug tussen praktische toepasbaarheid en statistische expertise.
help
De Kathager Beemden geohydrologisch onder de loep \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bus, S. \ Dijk, G. van \ Smolders, A.J.P. \ Straathof, N. \ 2015
In de Kathager Beemden bevindt zich een uniek kalkmoeras dat bedreigd wordt door de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. De bijzondere vegetatie van dit kalkmoeras kan het meest effectief beschermd worden als er voldoende kennis over de geohydr ...
help
Planty Organic : results 2014 [Boek]
Hospers-Brands, Monique \ Pollema, Thomas \ Bus, Michiel \ [2015]
2014 was the third year of the "Planty Organic" system development in practice. The six-year rotation is laid out and measurements took place at soil and crop. The fertilizers used were completely produced in the own system, as foreseen in the system ...
help
Planty organic : voortgang 2015 [Boek]
Hospers-Brands, Monique \ Pollema, Thomas \ Bus, Michiel \ 2015
Dit rapport is het vijfde uit een reeks over de ontwikkeling van een bedrijfssysteem dat volledig op eigen mineralenvoorziening draait. Het eerste rapport (Van der Burgt 2012) beschrijft het bedrijfsontwerp en de keuzes die daarbij gemaakt zijn. Het ...
help
PlantyOrganic : results 2013 [Boek]
Hospers-Brands, M. \ Anema, D. \ Bus, M. \ 2014
2013 was het tweede jaar waarin de systeemontwikkeling “PlantyOrganic” in praktijk is gebracht. Op de zes percelen zijn de gewassen geteeld die voorzien waren en zijn metingen verricht aan bodem en gewas. De totaal gegeven hoeveelheden stikstof waren ...
help
PlantyOrganic : voortgang 2013 [Boek]
Hospers-Brands, M. \ Anema, D. \ Bus, M. \ 2014
2013 was het tweede jaar waarin de systeemontwikkeling “PlantyOrganic” in praktijk is gebracht. Op de zes percelen zijn de gewassen geteeld die voorzien waren en zijn metingen verricht aan bodem en gewas. Met uitzondering van de aardappelen hadden in ...
help
Planty Organic : voortgang 2014 [Boek]
Hospers-Brands, M. \ Pollema, T. \ Bus, M. \ [2014]
2014 was het derde jaar waarin de systeemontwikkeling "Planty Organic" in praktijk is gebracht. Op de zes percelen zijn de gewassen geteeld die voorzien waren en zijn metingen verricht aan bodem en gewas. De gebruikte meststoffen waren geheel afkomst ...
help
Hoogte kanteldijk dijkring 14 : Blankenburgverbinding [Boek]
Bus, C.A. \ 2014
De Blankenburgverbinding, voorheen Noord Westelijke Oeververbinding (NWO), is de verbinding tussen de A15 Maasvlakte/Mainport Rotterdam en de A20 West-land/Haaglanden. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft in de ontwerp-rijksstructuurvisie h ...
help
Effectief gebruik van grondwatermeetnetten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bus, S.A.R. \ Grobbe, H.W. \ Alphenaar, P.A. \ 2013
De grondwatermeetnetten van RIVM, provincies, waterschappen, waterbedrijven, industrie en gemeenten worden voor verschillende doeleinden gebruikt. In dit artikel beschrijven de auteurs hoe bestaande meetnetten m.b.v. tijdreeksanalyses en geostatistie ...
help
Bronnen van Aardappelvirus Y [Boek]
Vlugt, R. van der \ Bekkum, P. van \ Raaij, H. van \ Piron, P. \ Verbeek, M. \ Topper, C. \ Bus, K. \ Wustman, R. \ 2012
Mogelijke bronnen van besmettingen met het aardappelvirus Y (PVY) in aardappelen. In dit onderzoek is met name gekeken naar de rol van bladluizen als belangrijkste overbrengers (‘vectoren’) van PVY. Daarnaast is gekeken naar het mogelijk voorkomen va ...
help
Kleine appel- en perenproductie in EU : verslag Conferentie Prognosfruit 2012 : oogst \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bus, H. \ 2012
De Europese Unie verwacht 9.739.000 ton appels te plukken in 2012. Dit is een productiedaling van 9% ten opzichte van de uiteindelijke oogst van 2011. In de oude EU-lidstaten (EU-15) is de raming 22% lager dan in 2011. De nieuwe EU-lidstaten (EU-12) ...
help
Gunstige deal met Belastingdienst over cafetariaregeling : eindelijk nieuwe afspraken voor NFO/LTO-leden en buitenlandse seizoenarbeider \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Baltus, P. \ Bus, H. \ 2012
Meerkosten die seizoenarbeiders maken omdat zij tijdelijk in Nederland verblijven, kunnen op een fiscaal gunstige manier worden verrekend met hun overuren. Dat pakt zowel voor u als voor de werknemers financieel gunstig uit. Het gaat om reiskosten tu ...
help
Inventory of possible crop cultivation changes as a result of the introduction of GM crops in the maritime zone of Europe : an overview for maize, sugar beet and potato [Boek]
Riemens, M.M. \ Wiel, C.C.M. van de \ Brink, L. van den \ Bus, C.B. \ Lotz, L.A.P. \ 2012
Dit rapport is het resultaat van een project waarin getracht werd de volgende onderzoeksvraag van de COGEM te beantwoorden: welke teeltveranderingen kunnen in de maritieme zone van Europa verwacht worden na een mogelijke introductie van genetisch gem ...
help
Gemiddelde appelproductie buiten EU lager dan vorig jaar : acht kg appels per persoon : Prognosfruit 2012 \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bus, H. \ 2012
De ramingen voor de appelproductie in 2012 zijn niet alleen in de EU lager. Ook in andere delen van de wereld is sprake van een kleinere productie. Dit resulteert in een lagere raming van de appelproductie in de wereld. De percentages worden vergelek ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.