help
Detectie van agrobacterium tumefaciens in grond : verkrijgen van inzicht in de wortelknobbel problematiek : eindrapportage (fase I-III) [Boek]
Dinkla, I.J.T. \ Lieten, S.H. \ Meekes, E.T.M. \ Butot, R. \ Geurkink, A.K. \ Jongedijk, G. \ Krooneman, J. \ 2008
De bacterie Agrobacterium tumefaciens veroorzaakt wortelknobbels in veel soorten gewassen. Vanwege voornamelijk het belang voor de export van vruchtbomen en rozen ("naar landen waar een zogenaamde nultolerantie geldt"), was meer inzicht in de wortelk ...
help
Wolluis in iris : zoektocht naar herkomst en natuurlijke vijanden \ Vakwerk [Artikel]
Pijls, J. \ Alphen, J. van \ Butot, R. \ Driessen, G. \ Conijn, C. \ 1997
Uit onderzoek van Rijks Universiteit Leiden (RUL) en Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (LBO) blijkt dat wolluizen Nederlandse winters niet overleven en geen herbesmetting op het veld plaats vindt. Onderzocht wordt nog hoe wolluizen overleven in ...
help
Wolluis in iris : zoektocht naar herkomst en natuurlijke vijanden \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Pijls, J.W.A.M. \ Alphen, J.J.M. van \ Butot, R.P.Th. \ Driessen, G. G. \ Conijn, G.M. \ 1997
help
Landslakken op de eilanden in de Grevelingen \ Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging [Artikel]
Butot, L.J.M. \ Slim, P.A. \ 1981
help
De eerste landslakken op de Hompelvoet \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Butot, L.J.M. \ Slim, P.A. \ 1977
help
Het Kaaskenswater en het natuurwetenschappelijk belang van typelocaliteiten [Boek]
Butot, L.J.M. \ 1977
Het Kaaskenswater is van grote wetenschappelijke betekenis daar het de typelocalitéit is van de slakkesoort Hydrobia stagnorum. Daar slechts weinigen bekend zijn met de betekenis die aan typelocaliteiten moet worden toegekend was het noodzakelijk daa ...
help
Vliegende landslakken : de eerste landslakken op een nieuw eiland \ Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging [Artikel]
Butot, L.J.M. \ 1977
help
De wijngaardslak in Limburg \ Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg [Artikel]
Butot, L.J.M. \ 1975
help
De geschiedenis en de verspreiding van de wijngaardslak langs de duinzoom \ De levende natuur [Artikel]
Butot, L.J.M. \ 1972
help
De wijngaardslakken, Sorghvliet en Jacob Cats \ Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging [Artikel]
Butot, L.J.M. \ 1970
help
De geschiedenis en de verspreiding van de wijngaardslak in 's-Gravenhage \ De levende natuur [Artikel]
Butot, L.J.M. \ 1970
help
Mollusken van Rottumeroog [Boek]
Butot, L.J.M. \ Klooster, W.P. ten \ 1968
help
De Molluskenfauna van het Belgische deel van de Sint Pietersberg [Boek]
Butot, L.J.M. \ 1964
help
Malacologisch onderzoek op Goeree \ Jaarboek... / Wetenschappelijk Genootschap voor Goeree en Overflakkee [Artikel]
Butot, L.J.M. \ 1961
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.