help
Decision Support System (DSS) for prevention of Botrytis in tomato in greenhouses [Boek]
Visser, P. de \ Nannes, L. \ Bokhoven, H. van \ Buwalda, F. \ [2015]
Binnen het Interreg project ‘Gezonde Kas’ is een beslissings ondersteunend systeem (BOS) voor preventie van Botrytis in tomaat ontwikkeld. Deze rapport vat eerst de bestaande kennis over Botrytis in tomaat samen. Vervolgens wordt beschreven op welke ...
help
Groeimodel Gerbera : eindrapport van teeltproef en ontwikkeling van een groeimodel voor de Gerbera [Boek]
Visser, P. de \ Helm, F. van der \ Buwalda, F. \ Lagas, P. \ [2014]
Deze rapportage bevat een verslag van een daglengteproef uitgevoerd bij WUR Glastuinbouw te Bleiswijk en de beschrijving van opbouw en resultaten van het groeimodel gerbera. Het onderzoek, gefinancierd door het Productschap Tuinbouw op verzoek van de ...
help
The future of food : hoe we lekker, gezond en duurzaam gaan eten en drinken in de 21e eeuw [Boek]
Bakas, A. \ Buwalda, M. \ cop. 2012
Er is een revolutie gaande in de voedselindustrie. Op tal van terreinen zullen innovaties de komende jaren tot echte doorbraken leiden. Zowel in de landbouw, veeteelt als voedselindustrie. In zijn nieuwste trendboek The Future of Food beschrijft Adji ...
help
Horti Fair knowledge review 2012 : best practices in sustainable horticulture [Boek]
Balendonk, J. \ Bakker, S. \ Blok, C. \ Campen, J. \ Buwalda, F. \ Dueck, T. \ Elings, A. \ Gelder, A. de \ Hemming, S. \ Jagers, F. \ Janse, J. \ Kooten, O. van \ Pekkeriet, E. \ Meijer, R. \ Os, E. van \ Toussaint, E. \ Zwart, F. de \ cop. 2012
De Nederlandse Tuinbouwsector is internationaal koploper. Samenwerking is er tussen het bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs onderling én met de overheid. De intensieve kennisuitwisseling en interactie tussen onderzoekers, adviseurs, bedrijven en ei ...
help
Energiezuinige teeltplanning voor potplanten : een rekenplatform voor energie-efficiënte scenario's in de Ficus-teelt [Boek]
Buwalda, F. \ Noort, F. van \ Jong, B. de \ cop. 2012
In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficiëntie van teeltscenario’s te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecif ...
help
Energiezuinige teeltplanning voor potplanten : een rekenplatform voor energie-efficiënte scenario's in de Hortensiateelt [Boek]
Buwalda, F. \ Noort, F. van \ Houter, B. \ Benninga, J. \ Dijkstra, T. \ Rooij, E. de \ cop. 2012
In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficiëntie van teeltscenario’s te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecif ...
help
Energiezuinige teeltplanning voor potplanten : een rekenplatform voor energie-efficiënte scenario's in de poinsettiateelt [Boek]
Buwalda, F. \ Noort, F. van \ Houter, B. \ Benninga, J. \ Rooij, E. de \ cop. 2012
In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficiëntie van teeltscenario’s te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecif ...
help
Freesia groeimodel : ontwikkeling van een groeimodel voor gebruik door telers [Boek]
Labrie, C. \ Visser, P. de \ Buwalda, F. \ Helm, F. van der \ cop. 2011
Referaat Wageningen UR Glastuinbouw heeft in nauwe samenwerking met de freesiasector en met financiering van de sector via het Productschap TuinbouwT onderzoek gedaan naar de (kwantitatieve) effecten van klimaat op groei van Freesia, en heeft dit ver ...
help
Presentaties Tuinbouw Kennisdag 2011 [Presentatie]
Bakker, T. \ Bunte, F. \ Buwalda, F. \ Soetman, M. \ Blok, J. de \ Engelse, J. den \ Klapwijk, P. \ Messelink, G. \ Pijnakker, J. \ Linden, A. van der \ Grosman, A. \ 2011
Overzicht van presentaties die gehouden zijn op de Tuinbouw Kennisdag 2011
help
Virtuele K(l)as : wederzijds voordeel voor onderwijs en praktijk [Poster]
Buwalda, F. \ Hooff, T. van \ 2011
In dit project wordt een virtuele leeromgeving ontwikkeld waarbij leerlingen tuinbouwonderwijs op een toegankelijke manier en op verschillende niveaus ervaringen op doen met de tuinbouw(techniek) en de daarmee samenhangende teeltprocessen.
help
Literatuuronderzoek+ kasproef= groeimodel Gerbera [Presentatie]
Helm, F. van der \ Visser, P. de \ Eveleens, B. \ Lagas, P. \ Buwalda, F. \ 2011
Powerpointpresentatie over onderzoek voor de ontwikkeling van een groeimodel van gerbera.
help
Groeimodel freesia [Presentatie]
Buwalda, F. \ Labrie, C. \ [ca. 2010]
Powerpoint presentatie over het nut en toepassing van een groeimodel voor Freesia.
help
Model-gebaseerde teeltadvisering voor paprika : teeltbegeleiding voor een energie-efficiënte teelt van paprika in semi-gesloten en conventionele kassen [Boek]
Buwalda, F. \ Zwart, F. de \ Swinkels, G.J. \ Bontsema, J. \ Elings, A. \ Gelder, A. de \ Sterk, F. \ Mark, C. van der \ cop. 2010
De glastuinbouw is een innovatieve sector. Bezorgdheid over het broeikaseffect en over de prijzen van fossiele brandstoffen hebben het innovatieproces een sterke impuls gegeven. Voortdurend zijn nieuwe ideeën aan de orde met betrekking tot technische ...
help
Energie zuinig telen potplanten Poinsettia [Presentatie]
Buwalda, F. \ Noort, F. van \ 2010
Powerpointpresentatie over energie zuinig telen Potplanten Poinsettia, ficus en hortensia
help
Workshop energiezuinige teeltstrategiën voor potplanten [Presentatie]
Buwalda, F. \ Noort, F. van \ [2010]
Powerpoint presentatie van workshop over energiezuinige teelt voor potplanten. Doel van het onderzoek is het Ontwerpen en toetsen van twee energiezuinige teeltconcepten voor potplanten ten opzichte van een referentieteelt.
help
Energiezuinige teeltplanning voor de potplanten : een systeemontwerp [Boek]
Buwalda, F. \ Benninga, J. \ Buurma, J. \ Verberkt, H. \ Noort, F. van \ 2009
Het gaat in dit project om te onderzoeken wat er voor nodig is om in de potplantenteelt het planmatig telen te kunnen combineren met energiebesparing, om zo de energie-efficiëntie van het teeltproces te kunnen verhogen. Op grond van eerdere ervaring ...
help
Kijk in de kas : een interactieve leeromgeving over tuinbouw en energie [Boek]
Buwalda, F. \ Mark, C. van der \ Swinkels, G.J. \ Zwart, F. de \ Gastel, T. van \ Burema, C. \ Kamminga, H. \ Kipp, J. \ 2009
Eindrapport van het project "Kijk in de kas". De bedoeling van het project was om, gebruikmakend van moderne internettechnieken kennisinteractie te stimuleren ophet gebied van energie-efficiëntie en teelt in de glastuinbouw.
help
Energiezuinige teeltsturing bij paprika : proof of principle : testen van dynamische optimalisatie als methode om doelgerichte sturing van de teelt te combineren met energiebesparing [Boek]
Buwalda, F. \ Zwart, F. de \ Henten, E. van \ Gelder, A. de \ Hemming, J. \ Bontsema, J. \ Lagas, P. \ Mark, C. van der \ 2009
De noodzaak om efficiënt met energie om te gaan en de uitstoot van CO2 te beperken, wordt niet alleen door de maatschappij aan de sector opgelegd, maar komt ook voort uit economische noodzaak. In verschillende proeven is aangetoond dat winst valt te ...
help
Energiezuinige teeltplanning voor de potplantenteelt : een tomtom voor potplantentelers [Presentatie]
Buwalda, F. \ [2008]
Powerpointpresentatie over energiezuinige teeltplanning voor de potplantenteelt : modellen, efficiëntie van het teeltproces en planning
help
Temperatuurverlaging in de ochtend [Boek]
Buwalda, F. \ Kempkes, F. \ Pronk, A. \ Dieleman, A. \ Janse, J. \ Heij, G. \ 2007
Doel van deze studie was het inventariseren van de kennis over (onder)grenzen van de temperatuur in de ochtend voor de gewassen tomaat, Freesia en sla. Hierbij is gekeken naar de temperatuurgrenzen en naar de tijdsduur dat die temperatuur aangehouden ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.