Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 37

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Calle
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Het broedsucces van de Grauwe- en Grote Canadese gans in Het Verdronken Land van Saeftinghe \ De levende natuur [Artikel]
Maat, B. de \ Calle, P. \ Castelijns, J.W. \ Jacobusse, M. \ 2015
In Het Verdronken Land van Saeftinghe (kortweg Saeftinghe) broeden jaarlijks honderden ganzen. Geregeld leveren zomerganzen overlast, maar in Saeftinghe fungeren ze als welkome grazers op plekken waar reguliere begrazing niet mogelijk is. Om meer inz ...
help
SBW Golfoverslag en Bekledingen deelproject Overgangsconstructies : expert raadpleging; verslag EBR-sessie [Boek]
Meer, M. der \ Calle, E.O.F. \ 2012
Op instigatie van het ENW is het onderwerp faalmechanismen bij overgangen en overgangsconstructies in primaire waterkeringen ter hand genomen. Begonnen is met een inventarisatie van de belangrijkste problemen bij en al bestaande oplossingen voor over ...
help
Piping Regionale Keringen : memo [Boek]
Meer, M. van der \ Halter, W. \ Calle, E. \ 2011
Door STOWA is gevraagd om een beknopte discussienotitie op te stellen over de ‘vertaling’ van de nieuwe rekenregels voor piping naar regionale keringen.
help
Monitoring Maasoevers 2010 [Boek]
Peters, B. \ Calle, P. \ 2010
De afgelopen jaren zijn door Rijkswaterstaat Limburg langs verschillende trajecten van de Maas vrij eroderende oevers gerealiseerd of natuurvriendelijke oevers aangelegd. De komende jaren zal dit op nog meer plaatsen worden gedaan. Veel van deze maat ...
help
Proefproject vrij eroderende oevers langs de Maas locaties Bergen, Aijen en De Waerd : deel 5: monitoring 2010 situatie na 4 jaar [Boek]
Peters, B. \ Calle, P. \ Klink, A. \ Megens, P. \ 2010
Als onderdeel van een 5 jarig monitoringsprogramma van Rijkswaterstaat Maaswerken is tussen 2006 en 2010 elk jaar gekeken naar de ecologische ontwikkelingen en vorderingen in het erosieproces op de drie proeflocaties. Dit is de verslaglegging van de ...
help
Ecologische effecten van bevers op hun leefomgeving in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kurstjens, G. \ Calle, P. \ 2009
De bever wordt, ecologisch gezien, beschouwd als een zogenaamde sleutelsoort omdat hij als wateringenieur en bosbouwer in staat is om het landschap in de oeverzone langs waterlopen aanzienlijk te beïnvloeden. Door zijn acties ontstaan tal van geschik ...
help
De vegetatie van de Stalberg: een Zandmaasgradiënt in optima forma \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peters, B. \ Kurstjens, G. \ Calle, P. \ 2009
In 2007 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de flora van de Stalberg bij Wellerlooi / De Hamert. Vanwege de overgang van de rivier naar de pleistocene gronden van de Maasduinen, is op de Stalberg een bijzondere vegetatiegradiënt aanwezig. Binnen de g ...
help
Maas in beeld : resultaten van 15 jaar ecologisch herstel [Boek]
Kurstjens, G. \ Peters, B. \ Calle, P. \ 2008
help
Monitoring Maasoevers 2008 [Boek]
Peters, B. \ Calle, P. \ 2008
De afgelopen jaren zijn door Rijkswaterstaat Limburg langs verschillende trajecten van de Maas vrij eroderende oevers gerealiseerd of natuurvriendelijke oevers aangelegd. De komende jaren zal dit op nog meer plaatsen worden gedaan. Veel van deze maat ...
help
Maascorridor-Zuid (Romeinenweerd, Maasveld, Berckterveld & Blericker Nak) [Boek]
Peters, B. \ Kurstjens, G. \ Calle, P. \ 2008
Het project Maascorridor loopt sinds 1999 en is een initiatief en samenwerkingsverband van 4 gemeenten (Venlo, Maasbree, Horst a/d Maas, Arcen- Velden), Stichting het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en Wereld Natuur Fonds, Provincie Limburg , Rij ...
help
De fauna van de Gelderse Poort : een overzicht van de interessante ontwikkelingen in de periode 2004-2007 [Boek]
Calle, P. \ Beers, P. van \ cop. 2008
Vanuit de Provincie Gelderland bleek er een behoefte te zijn aan een overzicht van de van de recente verspreiding van bijzondere fl ora en fauna van het totale Gelderse Poortgebied en zij verzocht de Flora- en Faunawerkgroep dit rapport samen te stel ...
help
De historische en actuele verspreiding van het bruin blauwtje en het hooibeestje langs de Maas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Calle, P. \ Kurstjens, G. \ Peters, B. \ 2008
De Limburgse Maas (traject Eijsden/Mook) vormt voor het Nederlandse rivierengebied een bijzonder vlinderhabitat. Voor 1981 kwamen er circa 50 soorten dagvlinders voor, terwijl dit aantal tegenwoordig rond de 35 is. Het bruin blauwtje (Plebeius agesti ...
help
Actuele en historische libellenfauna van de Grensmaas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Calle, P. \ Knijf, G. De \ Kurstjens, G. \ 2007
In 2006 is in het kader van het project "Maas in beeld" uitgebreid onderzoek gedaan naar de libellenfauna van de natuurontwikkelingsprojecten langs de Grensmaas en werd de rivier ter voorbereiding van de vaststelling als Natura-2000 gebied specifiek ...
help
Maas in beeld - Deelrapport 1: Tussenrapport 2006 : de resultaten van natuurontwikkeling in: Proefproject Meers, Kerkeweerd, De Rug, Koningssteen, Barbara’s Weerd, Middelwaard, Buitenpolder Heerewaarden [Boek]
Kurstjens, G. \ Peters, B. \ Calle, P. \ 2007
In deze rapportage wordt een eerste analyse van 7 terreinen gemaakt. De analyse geeft een goed beeld van de veranderingen voor en na natuurontwikkeling in termen van ontwikkelingen in de soortaantallen (met staafdiagrammen). Van een aantal indicatiev ...
help
Rivierenland in ontwikkeling - Dl. 2: Resultaten van natuurontwikkeling in het rivierengebied [Boek]
Peters, B. \ Kurstjens, G. \ Calle, P. \ 2007
In dit onderzoek zijn de ecologische resultaten van 10 projecten op een rij gezet. Het zijn achtereenvolgens: Proefproject Meers; De Rug bij Roosteren; Koningssteen; Barbara Weerd; Buitenpolder Heerewaarden; Gamerdensche Waard; Amerongse Bovenpolder- ...
help
De libellen van de Asseltse Plassen: meer natuurlijke inrichting Maasplassen werpt vruchten af \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Calle, P. \ Kurstjens, G. \ Peters, B. \ 2007
De Asseltse Plassen zijn enkele van de circa 40 plassen die zijn ontstaan door diepe gindwinning in het Midden-Limburgse Maasdal bij Roermond. In 2006 zijn in totaal 26 libellensoorten mei zekerheid in de Asseltse Plassen waargenomen. Het gebied is i ...
help
De libellen van de Gelderse Poort: natuurlijk rivierenlandschap soortenrijker dan verwacht \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Calle, P. \ Kurstjens, G. \ Peters, B. \ 2006
In het kader van een onderzoek naar diverse faunagroepen in het natuurontwikkelingsproject Gelderse Poort is in 2003 een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd van de libellen in dit gebied (KURSTJENS et al., 2004). Deze inventarisatie had tot doel om ...
help
Bevers in het Leudal : onderzoek naar de territoria, de voedselvoorkeur en de voortplanting \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Calle, P. \ Wessel, A. \ Kurstjens, G. \ Dijkstra, V. \ 2005
Tussen 2002 en 2004 zijn op tien plaatsen bevers uitgezet in Noord- en Midden-Limburg, waaronder het Leudal. VZZ heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van dit project: in winter en voorjaar 2004 is veldwerk verricht naar terreingebruik, effect va ...
help
Naar een draaiboek voor droogtegevoelige kaden : belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksprogramma droogteonderzoek veenkaden [Boek]
Calle, E.O.F. \ 2005
Het rapport beschrijft een samenvattende aanbeveling over denkbare voorbereidingen teneinde gesteld te staan voor de veiligheid van droogtegevoelige veenkaden tijdens droogte (ivm verschuiving veenkade Wilnis). Het rapport is samengesteld op basis va ...
help
Verrassend herstel van insectenrijkdom in de Gelderse Poort \ De levende natuur [Artikel]
Kurstjens, G. \ Calle, P. \ Peters, B. \ 2005
In navolging van een eerder artikel over ecologisch herstel in de Gelderse Poort, wordt in deze bijdrage gekeken naar fauna, en wel drie insectengroepen te weten: libellen, dagvlinders en sprinkhanen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.