help
Bosactua : Europa bindt strijd aan met ontbossing, maar doet dat vooralsnog voorzichtig \ Bosrevue [Artikel]
Carlier, B. \ 2019
De Europese Commissie heeft een nieuw stappenplan klaar om de strijd tegen ontbossing op te voeren. Milieuorganisaties zijn gematigd positief, maar vragen ook om concrete wetgeving. Bijna driekwart van alle ontbossing in de tropen wordt veroorzaakt d ...
help
Ckecklist voor een droomtuin \ Oase : tijdschrift voor vrienden van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen [Artikel]
Carlier, H. \ 2013
Wie de tuin wil veranderen of opnieuw wil aanleggen komt voor allerlei vragen te staan. Je kunt natuurlijk alles uit handen geven maar je kunt ook zien hoever je zelf komt. Daarvoor is een goede inventarisatie van dromen en praktische zaken handig. H ...
help
Afleiden van N en P uitscheidingsnormen voor de biologische melkveehouderij : eindverslag [Boek]
De Campeneere, S. \ De Vliegher, A. \ Peiren, N. \ De Brabander, D. \ Carlier, L. \ [2012]
Aangezien de productiewijze op de biologische melkveebedrijven sterk afwijkend is van de gangbare landbouw groeide de vraag of er in het Mestdecreet specifieke N- en P- uitscheidingsnormen nodig zijn voor de biologische melkveehouders. Om de specifie ...
help
Welke cichoreirassen halen de rassenlijst 2008? \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Van Waes, J. \ Chaves, B. \ Van Waes, C. \ Marynissen, B. \ Carlier, L. \ 2008
De 'rassenlijst voor industriële cichorei' geeft een overzicht van de kenmerken van cichoreirassen opgenomen in de Belgische rassencatalogus
help
Heerlijkheid Heuvelland fase 2 [Boek]
Carlier, L. \ 2008
Studentenverslag van een managementproject van de Hoge Hotelschool Maastricht over het project Heerlijk Heuvelland.
help
Permanent and temporary Grassland plant, environment and economy : European Grassland Federation, Ghent, Belgium, 3-5 September 2007 [Congresverslag]
De Vliegher, A. \ Carlier, L. \ 2007
The proceedings of this symposium contain 133 papers and all the abstracts of papers and posters are summarized in a special booklet. We will overlook the item of the symposium in three sessions. During the mid conference tours the participants get s ...
help
Rassenlijst biedt leidraad bij keuze cichoreiras \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Waes, J. van \ Chaves, B. \ Waes, C. van \ Carlier, L. \ 2007
De rassenlijst voor industriële cichorei biedt een overzicht van kenmerken van cichoreirassen opgenomen in de Belgische rassencatalogus. Een cichoreiras wordt in de catalogus opgenomen als het aan drie voorwaarden voldoet. Het moet allereerst een vol ...
help
Aanbevelende rassenlijst 2006 voor industriële cichorei \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Van Waes, J. \ De Bel, N. \ Carlier, L. \ Van Waes, C. \ 2006
Elk jaar worden rassenproeven aangelegd. Aan de hand van de resultaten wordt de beschrijvende en aanbevelende rassenlijst samengesteld
help
Aanbevelende rassenlijst 2005 voor industriële cichorei \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Van Waes, J. \ De Bel, N. \ Carlier, L. \ 2005
Net als voor suikerbieten wordt er jaarlijks, aan de hand van rassenproeven, een beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor industriële cichorei samengesteld
help
Focus op ... grasmengselkeuze, groenbedekkers en vlinderbloemige gewassen \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
De Bruyne, L. \ Carlier, L. \ Coomans, D. \ 2005
Het Landbouwcentrum voor Voedergewassen stelde een overzicht samen van een reeks grasmengsels. Ook is er een ruim aanbod groenbedekkers. Aandacht voor de diverse mogelijkheden van de diverse soorten groenbedekkers. Door de toenemende aandacht voor mi ...
help
Verhandelbare substitutierechten: simulatie van de kosteneffectiviteit en -efficiëntie in de vleesvarkenshouderij [Boek]
Carlier, P.J. \ Lauwers, L. \ Mathijs, E. \ 2004
Om aan de Europese nitraatrichtlijn te voldoen, is in Vlaanderen een mestbeleid uitgewerkt, dat grotendeels steunt op klassieke “command and control” maatregelen (maximale bemestingsnormen e.d.). In de literatuur echter, worden verhandelbare rechten ...
help
Verhandelbare mestrechten, recht of onrecht? \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Carlier, P.J. \ 2004
Kunnen verhandelbare mestrechten de verwachtingen inlossen om te komen tot een efficiënter mestbeleid dat de toekomst van de Vlaamse veebedrijven niet hypothekeert? Simulatiemodellen laten zien dat een grote kostendaling geen utopie hoeft te zijn
help
Resultaten kuilmaïsrassen op biologische bedrijven \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Willekens, K. \ Waes, J. Van \ Carlier, L. \ 2003
Prestaties van proeven van verschillende biologische geteelde rassen kuilmaïs dat plaats vond met biologisch zaaizaad, een ruime vruchtwisseling, uitsluitend organische bemesting, een relatief laag bemestingsniveau en mechanische onkruidbestrijding
help
Belgische rassenlijst voor industriële cichorei : akkerbouw \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Waes, J. Van \ Bel, N. De \ Carlier, L. \ Waes, C. Van \ 2003
Aan de hand van rassenproeven wordt er elk jaar een beschrijvende en aanbevelende rassenlijst samengesteld voor industriële cichorei. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de kenmerken van industriële cichoreirassen opgenomen in de Belgische ...
help
Weidevernieuwing en invloed op de productiviteit \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Vliegher, A. De \ Grunert, O. \ Carlier, L. \ 2002
Meerjarig proef toont aan dat vernieuwen van grasland met een botanische goede samenstelling economisch niet te verantwoorden is. Het drogestofgehalte bracht geen opbrengstverhoging teweeg er was eerder een productiedaling van 5% te verwachten
help
Groenbemesters, een overzicht \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Waes, J. Van \ Bel, N. De \ Vliegher, A. De \ Carlier, L. \ 2002
In de akkerbouw zijn groenbemesters van belang voor de bodemstructuur, het vastleggen van voedingsstoffen en het voorkomen van uitspoeling van nitraten in de winterperiode. Een overzicht van groenbemestingsgewassen en enkele eigenschappen
help
Invloed van de plantdichtheid bij kuilmais \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Waes, J. Van \ Bel, N. De \ Waes, C. Van \ Carlier, L. \ 2002
De invloed van de plantdichtheid van mais op de uiteindelijke opbrengst (verteerbaarheid, zetmeelgehalte, VOS opbrengst) is bekeken voor 9 verschillende rassen. Een onderzoek gedaan door Departement Fytotechnie en Ecofysiologie DFE-CLO, Merelbeke, ge ...
help
Belgische rassenlijst voor industriële cichorei 2001 \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Van Waes, J. \ De Bel, N. \ Carlier, L. \ 2002
Op basis van rassenproeven wordt elk jaar een beschrijvende en aanbevelende rassenlijst samengesteld. Hierin wordt een overzicht gegeven van de kenmerken van industriële cichorei opgenomen in de Belgische rassencatalogus
help
Invloed van plantdichtheid bij kuilmaïs \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Waes, J. Van \ Bel, N. De \ Waes, C. Van \ Carlier, L. \ 2001
Een hogere plantdichtheid (110.000 planten per ha) geeft een hogere drogestofopbrengst maar ook een lagere verteerbaarheid en voederwaarde. De verschillen tussen de rassen zijn wel zeer omvangrijk
help
Belgische rassenlijst voor industriële cichorei 2000-2001 : akkerbouw \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Waes, J. Van \ Vliegher, A. De \ Carlier, L. \ Waes, C. Van \ 2001
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.