help
Visualiseren van zachte belevingswaarden op de Veluwe : door rust, ruimte en stilte bevangen \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Raaphorst, K. \ Carton, L. \ Willems, H. \ 2010
Rust, ruimte en stilte zijn breed gedeelde kwaliteiten in natuur- en recreatiegebieden. Maar ze zijn moeilijk te meten en dus kwetsbaar. Door de toename van toerisme, verkeer en lokale ontwikkelingsplannen staan deze waarden dan ook voortdurend onder ...
help
Toekomstige organisatie van het Nederlandse waterschapsbestel: discussie gesloten? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hermans, L. \ Enserink, B. \ Carton, L. \ 2008
Het waterbeheer in Nederland maakt belangrijke ontwikkelingen. Ook de waterschappen ontkomen niet aan de noodzaak om een strategisch positie te bepalen in dit continu veranderende speelveld. In dit artikel introduceren ondergetekenden een raamwerk da ...
help
Map making and map use in a multi-actor context: spatial visualizations and frame conflicts in regional policymaking in the Netherlands [Proefschrift]
Carton, L.J. \ cop. 2007
De vorm van de kaarten die worden gebruikt bij het nemen van bestuurlijke besluiten bepaalt voor een groot deel welk besluit wordt genomen. Met kaarten wordt het beeld dat mensen van een regio hebben flink beïnvloed, bewust of onbewust. Kaartbeelden ...
help
Nutrient management in agricultural watersheds : a wetlands solution [Congresverslag]
Dunne, E.J. \ Reddy, K.R. \ 2005
help
In waterkansenkaart spreken sectoren RO en Water eindelijk dezelfde taal \ VI matrix [Artikel]
Carton, L. \ Norel, H. van \ 2002
help
Naar een afwegingskader voor alternatieve bestrijdingsmethoden in het onderhoud van verhardingen : verslag van een expert validatie in de Group Decision Room [Boek]
Carton, L.J. \ Mayer, I.S. \ 2001
help
Slurry - storage limitations and spreading opportunities \ Farm and food [Artikel]
Culleton, N. \ Murphy, W.E. \ Carton, O. \ 1996
De verschillende wijzen waarop bemestingsstoffen in de bodem komen en de risico's voor uitlogen. Factoren die het uitspoelen van meststoffen beinvloeden zijn belicht
help
The environment and agriculture - some policy issues \ Farm and food [Artikel]
Culleton, N. \ Carton, O. \ 1995
Het herkennen van milieuvervuiling door landbouw. Het beperken ervan door het combineren van voortgangstechnologie met milieuvriendelijke landbouwsystemen
help
Phosphorus for farming and the environment \ Farm and food [Artikel]
Tunney, H. \ Culleton, N. \ Carton, O. \ 1994
Verlies van fosfor in de landbouw vormt een belangrijke oorzaak van eutrofiering in rivieren en meren in Ierland. Besparingen op deze kunstmeststof zijn nodig zonder dat de opbrengst van gewassen hieronder lijdt
help
Accurate application of slurry \ Farm and food [Artikel]
Lenehan, J.J. \ Carton, O. \ 1992
Mest als vervangingsmiddel van kunstmest voor de fosfor- en kaliumvoorziening van gewassen. De machine dient nauwkeurig afgesteld te zijn
help
Grazing management in Ireland and The Netherlands \ Farm and food research [Artikel]
Brereton, A.J. \ O'Keeffe, W.F. \ Carton, O.T. \ 1984
Het Ierse graslandgebruikssysteem, waarbij twee maal per jaar een groot blok voor de voederwinning wordt gemaaid en verder alle percelen worden begraasd, wordt vergeleken met het Nederlandse systeem, waarbij vrijwel alle percelen zowel begraasd als g ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.