Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 97

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Claessens
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Achtergrondconcentraties en kwaliteitscriteria grondwater : gegevens voor antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink [Boek]
Verweij, W. \ Boumans, L. \ Claessens, J.W. \ Lijzen, J.P.A. \ 2017
Lichtvervuilde bagger kan worden gebruikt om diepe plassen ondieper te maken. Het is mogelijk dat metalen uit de grond of bagger in het oppervlaktewater van de plas terechtkomen, en in het grondwater. De concentraties van metalen in het grondwater na ...
help
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2014) en trend (1992-2014) : resultaten van de monitoring voor de Nitraatrichtlijn [Boek]
Fraters, B. \ Hooijboer, A.E.J. \ Vrijhoef, A. \ Claessens, J. \ Kotte, M.C. \ Rijs, G.B.J. \ Denneman, A.I.M. \ Bruggen, C. van \ Daatselaar, C.H.G. \ Begeman, H.A.L. \ Bosma, J.N. \ 2016
Stikstof en fosfaat zijn essentiële stoffen in mest die landbouwbedrijven gebruiken om de productie te bevorderen. Teveel stikstof en fosfaat is echter schadelijk. Het verschil tussen de aan- en afvoer van stikstof naar en van landbouwbedrijven in Ne ...
help
Effecten van het landelijk mestbeleid op de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden [Boek]
Claessens, J. \ Aa, N.G.F.M. van der \ Groenendijk, P. \ Renaud, L. \ 2016
Het 5de Nitraatactieprogramma (2014-2017) is er onder andere op gericht om de kwaliteit van het grondwater wat nitraat betreft te verbeteren. De bestaande norm voor deze stof (50 milligram per liter) wordt niet gehaald in sommige gebieden waar grondw ...
help
Ontwikkeling emissietoetswaarden voor het beoordelen van duurzaam stortbeheer op pilotstortplaatsen : fase 2: voorstellen voor emissietoetswaarden (Nederlandstalige verkorte versie van RIVM-rapport 607710002) [Boek]
Brand, E. \ Nijs, T. de \ Claessens, J. \ Dijkstra, J. \ Comans, R. \ Lieste, R. \ 2015
Sinds de jaren negentig wordt internationaal onderzoek verricht naar ‘duurzaam stortbeheer’. Het idee hierachter is dat de bron, de stortplaats zelf, schoner wordt, zodat er minder verontreinigingen uit de stortplaatsen kunnen weglekken. Op deze mani ...
help
Bijzondere bestuivers bij orchideeën. Dl. 4. De Honingbij, een ongewone bestuiver van de Groene Nachtorchis \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Claessens, J. \ Kleynen, J. \ Gravendeel, B. \ 2015
De Groene nachtorchis is altijd al een zeldzame orchidee geweest in Zuid-Limburg en omgeving. De soort staat op de Rode Lijst als zeer zeldzaam en sterk afgenomen. Het aantreffen van Honingbijen op de Groene nachtorchis was aanleiding om er nog eens ...
help
Trendanalyse van kwaliteit van grondwater in drinkwaterwinningsgebieden (2000-2012) [Boek]
Claessens, J. \ Reijnders, H.F.R. \ Ferreira, J.A. \ Dik, H.H.J. \ 2014
Ongeveer tweederde van de 244 grondwaterwinningen voor de drinkwatervoorziening in Nederland heeft een goede kwaliteit ongezuiverd grondwater. Bij ongeveer een derde blijkt het ongezuiverde grondwater (ruwwater) enige mate van verontreiniging te beva ...
help
Handleiding docent AMS stage melkrobot management [Boek]
Claessens, R.M.P. \ Gastel, D.A.J.M. van \ Govaarts, B.M. \ 2014
Derdejaars studenten aan het Prinsentuin College zijn verplicht om op stage te gaan bij een melkrobotbedrijf, dit is de AMS-stage. In deze docenthandleiding voor de AMS-stage worden allereerst algemene zaken rondom de AMS-stage beschreven. Vervolgens ...
help
Handleiding stagebedrijven AMS stage melkrobot management [Boek]
Claessens, R.M.P. \ Gastel, D.A.J.M. van \ Govaarts, B.M. \ 2014
Voor toekomstige werknemers in de melkveehouderij-sector is het van belang om op de hoogte te zijn van nieuwe sensortechnieken en hoe ze worden toegepast in de praktijk. Door middel van een beroepspraktijkvorming (BPV) wordt het voor de studenten zic ...
help
Handleiding student AMS stage melkrobot management [Boek]
Claessens, R.M.P. \ Gastel, D.A.J.M. van \ Govaarts, B.M. \ 2014
Bedoeld voor de student is dit de opdrachtbundel voor de beroepspraktijkvormende (BPV) robotstage, die het 3e leerjaar van de BOL-opleiding veehouderij afsluit. In deze stageperiode staan de werkzaamheden en managementtaken op een melkveebedrijf met ...
help
Voorbereidende lessen AMS stage melkrobot management [Boek]
Claessens, R.M.P. \ Gastel, D.A.J.M. van \ Govaarts, B.M. \ 2014
Om in te spelen op de toekomstige marktontwikkelingen is er een automatisch melksysteem (AMS-)stage ontwikkeld om de student in aanraking te laten komen met de melkrobot. Tijdens deze stage leert de student technische en praktische werkzaamheden rond ...
help
Kwaliteitsstandaarden voor interactie grondwater met terrestrische ecosystemen [Boek]
Claessens, J. CL \ Verweij, W. \ Lukacs, S. \ Nijs, A.C.M. de \ 2014
Veel natuurgebieden zijn afhankelijk van grondwater; door een te lage grondwaterstand of door verontreinigd grondwater kan de kwaliteit van de natuurgebieden achteruit gaan. De Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft daarom voor dat bij het bepalen van n ...
help
Development of emission testing values to assess sustainable landfill management on pilot landfills : phase 2: proposals for testing values [Boek]
Brand, E. \ Nijs, T. de \ Claessens, J. \ Dijkstra, J. \ Comans, R. \ Lieste, R. \ [2014]
Sinds de jaren negentig wordt internationaal onderzoek verricht naar ‘duurzaam stortbeheer’. Het idee hierachter is dat de bron, de stortplaats zelf, schoner wordt, zodat er minder verontreinigingen uit de stortplaatsen kunnen weg lekken. Op deze man ...
help
Bijzondere bestuivers bij orchideeën. Dl. 2. Bijen als bestuivers van de Grote keverorchis (Neottia ovata) \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Claessens, J. \ Kleynen, J. \ 2014
help
Bijzondere bestuivers bij orchideeën. Dl. 3. Honingbij en Hoornaar als bestuivers van de Brede wespenorchis \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Claessens, J. \ Kleynen, J. \ 2014
De Brede wespenorchis is een van de meest algemene orchideeën in Zuid-Limburg die in praktisch ieder kilometerhok te vinden is. Ze groeit het liefst in de halfschaduw of aan de rand van bossen en vaak ook op andere door de mens beïnvloede plekken. De ...
help
Gevolgen van vermesting voor drinkwaterwinning [Boek]
Aa, M. van der \ Boumans, L. \ Claessens, J. \ 2014
Dankzij het mestbeleid sinds de jaren negentig van de vorige eeuw komt er minder nitraat in het grondwater terecht. Door het vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (2014-2017) zal de nitraatconcentratie verder dalen en zullen grote gebieden van Neder ...
help
Bijzondere bestuivers bij orchideeën. Dl. 1. Hommels als bestuivers van de Grote muggenorchis \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Claessens, J. \ Kleynen, J. \ 2014
De Grote muggenorchis is een algemeen in Europa voorkomende soort. In Zuid-Limburg is ze vooral bekend vanwege het massale voorkomen op de Kunderberg in Voerendaal, waar de hellingen er paars van kleuren. Het is een typische vlinderplant die veel ver ...
help
Jaarverslag Landelijke Werkgroep Grondwater 2011 en 2012 [Boek]
Sterkenburg, A. \ Claessens, J.W. \ 2013
In de Landelijke Werkgroep Grondwater (LWG) werken provincies, ministeries, waterschappen, gemeenten en onderzoeksinstituten sinds 2003 aan de implementatie van het grondwatergedeelte van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de daaronder vallend ...
help
Klimaatverandering en de rivival van de stadsbodem : bodem als draagvlak voor een klimaatbestendige en gezonde stad \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Claessens, J. \ Schram-Bijkerk, D. \ Otte, P. \ Dirven-van Breemen, L. \ 2013
Voor de inrichting van de stad wordt steeds meer rekening gehouden met de effecten van klimaatverandering. De aandacht voor wateroverlast, hittestress en gezondheid neemt toe. De kracht van de bodem wordt echter maar ten dele benut. Tijd om de rol en ...
help
De bloem van de Europese orchidee : deel 2 : de vroege bloeiers \ Orchideeën : tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse Orchideeën Vereniging in samenwerking met de Belgische Vereniging de Orchideeënvriend [Artikel]
Claessens, J. \ Kleynen, J. \ 2012
Deel 2 in een serie over Europese orchidee. In dit deel aandacht voor de vroege bloeiers en hun (insecten) bezoekers en bestuivers.
help
De bloem van de Europese orchidee : deel 3 : de late bloeiers \ Orchideeën : tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse Orchideeën Vereniging in samenwerking met de Belgische Vereniging de Orchideeënvriend [Artikel]
Claessens, J. \ Kleynen, J. \ 2012
In dit derde en laatste deel bespreken we enkele zomerbloeiende orchideeën. Vooral de eerste en de tweede soort, de Brede wespenorchis en de Moeraswespenorchis, bieden veel mogelijkheden om bestuivers aan het werk te zien.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.