help
Negotiating water governance : why the politics of scale matter [Boek]
Norman, E.S. \ Cook, C. \ Cohen, A. \ [2015]
Those who control water, hold power. Complicating matters, water is a flow resource; constantly changing states between liquid, solid, and gas, being incorporated into living and non-living things and crossing boundaries of all kinds. As a result, wa ...
help
White flies and their natural enemies [Presentatie]
Cohen, M. \ 2015
Two species of whiteflies. Attack flowers and vegetablescrops: Bemisia tabaci and Trialeurodes vaporariorum.
help
Archeologische verwachtingskaart Uiterwaarden rivierengebied [Boek]
Cohen, K.M. \ Arnoldussen, S. \ Erkens, G. \ Popta, Y.T. van \ Taal, L.J. \ 2014
Het rapport biedt een overzicht van in de uiterwaarden van het Nederlandse riviergebied te verwachten archeologie. Bij werkzaamheden in en langs de grote rivieren Heeft Rijkswaterstaat namelijk behoefte aan informatie over de mogelijk aan te treffen ...
help
Small-scale aquaponic food production : integrated fish and plant farming [Boek]
Somerville, C. \ Cohen, M. \ Pantanella, E. \ Stankus, A. \ Lovatelli, A. \ 2014
This technical paper begins by introducing the concept of aquaponics, including a brief history of its development and its place within the larger category of soil-less culture and modern agriculture. It discusses the main theoretical concepts of aqu ...
help
Urban Agriculture as Green Infrastructure: The Case of New York City \ Urban agriculture magazine / Resource Centre for Urban Agriculture (RUAF) [Artikel]
Cohen, N. \ Wijsman, K. \ 2014
Efforts to reduce storm water through innovative green infrastructure projects may provide unique opportunities for cities to finance urban agriculture. Since 2011, New York City has been able to provide funding to four urban agriculture projects, in ...
help
Dierenwelzijnsbeleid gemeente Heemskerk [Presentatie]
Jansen, M. \ Schinkel, M. \ Cohen, N. \ 2011
Hoe stel ik een nota dierenwelzijn op en wat kan er in een nota worden verwerkt? Wat is voor onze gemeente effectief beleid waarbij de resultaten optimaal zijn voor het gemeentelijk dierenwelzijn? Wat houdt het proces in voor het ontwikkelen van een ...
help
Storm surges, river run-off and coastal flooding. River mouth drowning under rapid sea level rise: rhine delta geological lessons [Presentatie]
Cohen, K. \ 2010
Deltas in Depth Theme 1: Regional climate, sea level rise, Session DD 1.3: Precipitation, discharge and flooding (part 1). Storm surges, river run-off and coastal flooding. River mouth drowning under rapid sea level rise: rhine delta geological lesso ...
help
Geologie van de Needse Berg \ Grondboor en hamer [Artikel]
Pierik, H.J. \ Busschers, F. \ Bosch, A. \ Cohen, K.C. \ 2010
De Needse Berg is een kleine stuwwal in het noordelijke deel van de Achterhoek. Deze 15 m hoge heuvel maakt deel uit van een complex van stuwwallen dat gevormd is tijdens de voorlaatste ijstijd. Er is veel onduidelijkheid over de exacte ontstaansgesc ...
help
Tektoniek beïnvloedt rivieren in Nederland \ Geografie [Artikel]
Cohen, K. \ 2010
De loop van rivieren in het lage Nederland werd niet alleen bijgestuurd door klimaatveranderingen met koude en warme perioden, zeespiegelstijgingen en overstromingen, maar ook door tektonische bewegingen
help
From river valley to estuary: the evolution of the Rhine mouth in the early to middle Holocene (western Netherlands, Rhine-Meuse delta) \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Hijma, M.P. \ Cohen, K.M. \ Hoffmann, G. \ Spek, A.J.F. van der \ Stouthamer, E. \ 2009
The aim of this paper is to reconstruct the evolution of the early to middle Holocene Rhine-Meuse river mouths in the western Netherlands and to understand the observed spatial and temporal changes in facies. This is achieved by constructing three de ...
help
Zand in banen : zanddiepte-kaarten van het Rivierengebied en het IJsseldal in de provincies Gelderland en Overijssel [Boek] - 3e geheel herz. dr
Cohen, K.M. \ 2009
Eindproduct van 18 jaar onderzoek door de Universiteit Utrecht naar de zandbanen langs de Gelderse rivieren. Op basis van ruim 100.000 boringen tot 10 meter is een gedetailleerde kaart vervaardigd. De onderzoekskaarten geven in de eerste plaats de za ...
help
Het Rijnmondgebied in het Vroeg-Holoceen : inzichten uit een diepe put bij Blijdorp (Rotterdam) \ Grondboor en hamer [Artikel]Bijbehorende website
Cohen, K.M. \ Hijma, M.P. \ 2008
Een 21 m diepe bouwput in Rotterdam bood de gelegenheid de basis van het Holocene pakket te bekijken. De afzettingen lieten een verdrinkend rivier- en duinlandschap zien als gevolg van snelle zeespiegelstijging en een overgang naar estuariene conditi ...
help
De ouderdom van de stuwwal en de artefacten bij Leusderheide \ Grondboor en hamer [Artikel]
Balen, R.T. van \ Busschers, F.S. \ Cohen, K.M. \ 2007
In een vorig artikel is verslag gedaan van de geologie van een ontsluiting in de stuwwal (Van Balen, 2006). Er waren daar twee verschillende gestuwde pakketten ontsloten (het onderste behorende tot de Formatie van Urk). Inmiddels zijn OSL metingen te ...
help
Paleogeografie en veiligheid tegen overstromen : de bruikbaarheid van inzichten in de ontwikkeling van de Nederlandse delta in de laatste 5000 jaar voor het kwantitatief begrenzen van overstromingsmagnitudes- en frequenties [Boek]
Cohen, K.M. \ Lodder, Q.J. \ Stouthamer, E. \ 2007
Paleogeografie is de wetenschap van het beschrijven van de landschapsontwikkeling op basis van de opbouw van de ondergrond en de dynamiek van het voormalige landschap. Haar kennis en methodieken kunnen worden ingezet voor de reconstructie van overstr ...
help
Contemporary tourism : diversity and change [Boek]
Cohen, E. \ 2004
help
Laat die hersenen maar stomen op vis! \ Aquacultuur [Artikel]
Ginneken, V. van \ Cohen, E. \ 2004
Op basis van gegevens uit de medische literatuur een beschrijving van het belang van essentiële vetzuren uit vis en vlees voor de geestelijke gezondheid van de mens. Meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA's), met name de omega 3 vetzuren, zijn van es ...
help
Gezondheid en welzijn van genetisch gemodificeerde dieren : kerngetallen afkomstig van 3 laboratoria [Boek]
Cohen, N. \ Hazekamp, A. \ Cock Buning, T. de \ 2003
De belangrijkste zorg van critici is dat gentechnologie bij proefdieren leidt tot (onvoorziene) aantasting van hun gezondheid en hun welzijn. Daarom is het zaak om de gezondheid en het welzijn van genetisch gemodificeerde organismen systematisch te m ...
help
Differential subsidence within a coastal prism: late-glacial-holocene tectonics in the Rhine-Meuse delta, the Netherlands [Proefschrift]
Cohen, K.M. \ 2003
The Rhine-Meuse river system has been studied extensively over the past few decades. The Netherlands' coastal prism formed in response to Holocene sea level rise and buried the Weichselian (OIS-2) Rhine-Meuse valley. Although the geological-geomorpho ...
help
Een nieuwe aanpak om de bevruchtingkansen te vergroten : succesvolle bevruchting en embryonale ontwikkeling van de Europese paling (Anguilla anguilla L.) \ Aquacultuur [Artikel]
Palstra, A. \ Cohen, E. \ Ginneken, V. \ Thillart, G. van den \ 2003
Door de geslachtsrijping en ovulatie van schieraal hormonaal te stimuleren, zijn de auteurs van dit artikel in staat geweest goede kwaliteit eieren te produceren en bevruchting te bewerkstelligen voor 6 ouderparen. Daar de maturatie per individu ster ...
help
Premarital cohabitation and housework: couples in cross-national perspective \ Journal of marriage and the family : quarterly journal / National Council on Family Relations [Artikel]
Batalova, J.A. \ Cohen, P.N. \ 2002
The authors examine the effect of premarital cohabitation on the division of household labor in 22 countries. First, women do more routine housework than men in all countries. Second, married couples that cohabited before marriage have a more equal d ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.