help
Grote nertsenhouderijen kijken naar Denemarken \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2020
Een ongekend groot aantal Deense nertsenhouderijen staat te koop. Nederlandse nertsenhouders met grote ondernemingen ruiken hun kans. Maar het gros van de Nederlandse gezinsbedrijven heeft alleen baat bij een veel betere stoppersregeling dan nu het g ...
help
Druk op de ketel in de zuivel ondanks boter : zuivelinkopers wereldwijd tezamen op Anuga-beurs Keulen \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2017
Niet alleen de nieuwe wetenschappelijke inzichten over boter hebben de prijs opgedreven. Ook kerst-speculatie speelde een rol. Er staat wereldwijd nog altijd veel druk op de ketel in de zuivelwereld. De concurrentie van de Nederlandse zuivelsector zi ...
help
Groepskraamhok goed voor de big : resultaten promotie-onderzoek leiden tot vervolgonderzoek door bedrijfsleven en WUR \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2017
Het groepskraamhok bevordert de bigontwikkeling. Dat concludeert promovendus Sofie van Nieuwamerongen in haar proefschrift. Voor het bedrijfsleven zijn de resultaten van haar promotieonderzoek aanleiding om samen met Wageningen University & Research ...
help
Alles draait om voeropname : praktijkonderzoek verhoogt het succes van bijvoeding in het kraamhok \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2017
Bijvoeding van biggen is in opmars. Met vaak dure producten, terwijl er een melkpoederberg is. Denkavit test de vertering van haar biggenvoeders op het eigen onderzoekscentrum. „Niet alleen opname en smakelijkheid telt, maar ook wat de biggen ermee d ...
help
Goede toekomst voor biologisch varkensvlees : beschikbaarheid biologisch voer knelpunt \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2017
Gezonde groei realiseren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, benadrukken ketenpartijen in de biologische varkenshouderij. Vanuit de reguliere sector kan het aanbod toenemen en de vraag groeit ook flink, maar de beperkte beschikbaarheid van biol ...
help
Bijscholing veevoerkennis voorziet in behoefte : veel nieuwe inzichten dankzij basiscursus \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2017
De basiscursus varkensvoer samenstellen levert veel nieuwe inzichten op. Een aantal deelnemers wil zelf voer samen stellen, de rest wil een betere gesprekspartner zijn voor de voeradviseur. Carel van Acht van v8voeradvies kan het bovendien smakelijk ...
help
Derogatie veilig stellen door zelf nitraat te meten : innovatief uit de Knel stelt Vlaamse aanpak als voorbeeld \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2017
Het scheelt een berg papierwerk en je kunt er op zijn minst de bemestingsruimte mee veilig stellen die bedrijfsspecifieke derogatie biedt. Door zelf nitraat te meten, kunnen veehouderijbedrijven zelf het heft in handen nemen. De Tweede Kamerleden Dij ...
help
Fransen weten wat volatiliteit betekent : fabrieksquotering in Frankrijk voldoet \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2017
Fabrieksquotering is zo gek nog niet. Weloverwogen investeert de grootste Franse zuivelcoöperatie Sodiaal niet volop in verwerkingscapaciteit. In Frankrijk wordt op het boerenerf het meeste verdiend in de regio’s waar het melkvolume wordt beperkt en ...
help
Geen volumegroei natte veevoeders : het blijft altijd een aanbodgestuurde markt \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2017
Ondanks de opkomst van de circulaire economie groeit het volume natte veevoeders in de varkenshouderij niet. Het blijft vooral bij een rekensom en de markt is er eigenlijk veel te aanbodgestuurd voor.
help
Minder mest naar de maïs, meer naar het gras : studieclub Vruchtbare Kringloop Achterhoek innoveert \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2017
Onder leiding van proefboerderij De Marke sluiten Achterhoekse veehouders in studieclubverband de kringloop. Meer mest naar het grasland en minder naar de maïs werkt, dankzij een uitgekiend bouwplan met veel vruchtwisseling. Maar de beloning door mid ...
help
Fosfaatreductie knelt, maar biedt ook kans? : studieclub bezoekt Regiodag Melkvee Noord-Nederland \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2017
Dat de variatie in melkproductie per kilo fosfaat varieert van 80 tot 250 kilo, blijkt bijna niemand te weten. „Tjonge, wat is er nog veel te verdienen”, luidt de conclusie na de inleiding van verkoopleider Edwin van Werven van De Heus Voeders op de ...
help
Arla komt melk tekort, FrieslandCampina niet : Europese partnerruil verwerkers en boeren \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2017
De afschaffing van de melkquotering maakt hoge golven in de EU. In Portugal geldt een fabrieksquotum en in Polen vliegen grote boeren de contracten om de oren. In België verschuift de melkstroom en in Duitsland roept de DBVvoorzitter op tot solidarit ...
help
Marktaandeel terugwinnen in Polen : lucratieve uitdaging: kan Nederland ook kwaliteitsbiggen leveren zoals de Denen? \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2017
Holland Branding zal de varkenssector goed doen. De export van varkensvlees kan daardoor stijgen, maar ook de internationale biggenhandel kan toenemen. Bijvoorbeeld met Polen. Constante kwaliteit, gezondheid en genetica verdienen daarbij aandacht.
help
Robotmelkers topmelkers : grens van 3.000 liter per box per dag in zicht \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2017
Topmelkers die met een robot gaan melken, kunnen ervan uitgaan dat de melkproductie daardoor verder stijgt. De balans in het voerrantsoen is cruciaal. Veel meer dan zestig koeien per robot zien ze niet zitten. Drie melkveehouders vertellen over de si ...
help
Bemestingsadvies wordt veel preciezer : balansmethode moet Nmin-advies gaan vervangen \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2017
Het huidige stikstofadvies dat rekening houdt met gewas en grondsoort is te algemeen. Daarom werken Wageningse wetenschappers in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw aan een modern 21-ste-eeuws stikstofbemestingsadvies, volgens de balansmetho ...
help
Dansen om gouden kalveren : Deens Jersey-vee niet aan te slepen \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2017
Het Viking Jersey-fokprogramma barst uit zijn voegen. Prijs- en exportrecords worden jaar op jaar gebroken. Leden-veehouders krijgen het advies niet langer Belgisch Blauw-sperma te gebruiken. Maar het is niet alles goud wat er blinkt.
help
de opkomst van de serrestal : tentstal, booghal en V-stal volgen op gespaste afstand \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2017
Als de welstandscommissie niet zo’n grote rol zou hebben gespeeld, was de serrestal wellicht nog beeldbepalender geworden. Dankzij de doorbraak van deze tuinbouwtoepassing hoeft de bovenbouw van melkveestallen niet meer te kosten dan 100 euro per vie ...
help
Milieubeleid frustreert duurzame mestkoeling : onbegrip over TacRav-commissie \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2017
Waarom wordt er zo moeilijk gedaan over 5 procent ammoniakreductie waardoor alle andere systemen dan chemische luchtwassers worden afgeremd? Mestkoeling reduceert niet alleen de ammoniakemissie maar ook het methaan, is in tegenstelling tot luchtwasse ...
help
Hoger voersaldo lening volatiele markt : wat doen varkenshouders met de toegenomen inkomsten? \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2017
Plannen komen langzaam uit de ijskast. Hier en daar wordt al gesproken van een superjaar. Eindelijk zijn varkenshouders weer gelukkig. „Maar de winstgevendheid is niet structureel”, waarschuwt de Rabobank. Vitalisering van de varkenshouderij blijft o ...
help
‘Liever ruilverkaveling dan weidegang verplichten’ : provinciale subsidie remt versplintering verkaveling niet \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Colenbrander, E. \ 2017
Als de Haagse politiek iets wil doen om weidegang te stimuleren, moet ze volgens het NAJK inzetten op grootschalige ruilverkaveling. „Investeer in een grootschalige aanpak met een landelijke coördinatie met als doel grote huiskavels. Laat het niet bi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.