help
Hoop voor het kleinschalig slachten van pluimvee \ Zeldzaam huisdier : tijdschrift van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen [Artikel]
Commandeur, M. \ Zegwaard, A. \ 2017
Na de workshop ‘Het verwerken van pluimvee’ in oktober 2016 was de conclusie dat in de regelgeving geen rekening gehouden wordt met kleinschalige slachterijen. Die dreigen ten onder te gaan aan de hoge keuringskosten. Daarnaast bood het bestaande sys ...
help
Schrans met de gans : oprichting van het Presidium Twentse Landgans \ Slow food magazine : lekker, puur & eerlijk [Artikel]
Commandeur, M. \ Poel te Groen, E. de \ 2016
Slow Food heeft in 2011 een haalbaarheidsonderzoek gesponsord om de Twentse Landgans weer in de markt te zetten als culinair kwaliteitsproduct, nadat in datzelfde jaar de Landgans opgenomen was in de Ark van de Smaak. Die markt blijkt er te zijn, maa ...
help
Gentechnologie tot in de bodem omgeploegd \ Slow food magazine : lekker, puur & eerlijk [Artikel]
Commandeur, M. \ 2013
Gentechnologie is wetenschappelijk waanzinnig interessant. Voor zover daarmee in afgesloten laboratoria of fabrieken en zonder invloed op de omgeving proeven worden gedaan, of medicijnen worden ontwikkeld, of nieuwe materialen gemaakt, is deze kennis ...
help
Alternatieve kijk op landbouw : Landjuweelbijeenkomst Quadrupool Academie \ De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie [Artikel]
Makkink, C. \ Commandeur, M. \ 2013
Er is een energetische verbinding tussen alles in het heelal. Door gebruik te maken van deze samenhang, kunnen we de wereld naar een hoger plan tillen. Dat is de filosofie van Jaap van Bruchem. Om die uit te dragen, organiseert de Quadrupool Academie ...
help
Vragen over ruimte voor veehouderij : advies aan het ministerie van EL&I ter ondersteuning van zijn heroriëntatie op de rol van de overheid in kwesties over ruimtelijke ordening en omgeving [Boek]
Commandeur, M.A.M. \ 2011
De Directie Regionale Zaken (DRZ) Zuid van EL&I wil graag weten welke (dieperliggende) vragen er schuilgaan achter de agenda op het gebied van reconstructie, megastallen, Q-koorts, etc., die is gekanaliseerd naar de het ruimtelijk ordeningsbeleid. Da ...
help
Maatschappelijke acceptatie van (grootschalige) veehouderij in LOG's : over de houding van burgers en boeren en rollen van overheden = Societal acceptance of (large-scale) farming in LOG's : on the attitude of citizens and farmers and roles of governments [Boek]
Bokma-Bakker, M.H. \ Bakker, E. de \ Bremmer, B. \ Commandeur, M.A.M. \ Lauwere, C.C. de \ Os, J. van \ Beekman, V. \ Ham, A. van den \ Selnes, T. \ 2011
De staatssecretaris van EL&I heeft aangekondigd in oktober 2011 met een beleidsvoornemen over grootschalige veehouderij te zullen komen. Ter ondersteuning van de beleidsvorming is aan een onderzoeksteam van Wageningen UR gevraagd om aanvullend inzich ...
help
Zwijnen en varkens in het bos : advies aan het praktijknetwerk: "Het varken als landschapsontwikkelaar" [Boek]
Dort, K. van \ Commandeur, M. \ 2011
Wat zijn de positieve en negatieve aspecten van het weiden van varkens in het bos? Is er toekomst voor het varkens als landschapsontwikkelaar?
help
Varkenshouders en het perspectief voor luxe vlees : nogmaals ongekende varkenshouderij op Corsica \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Commandeur, M.A.M. \ 2010
De intensivering van de varkenshouderij in Europa in de tweede helft van de vorige eeuw betekende niet overal een krachtige trendbreuk met de huishoudelijke varkenshouderij van daarvoor. Op Corsica ontstond er een ontwikkeling naar gespecialiseerde b ...
help
Businessplan duurzaam ruimtegebruik : ontwikkelingen in 2010 [Boek]
Commandeur, M.A.M. \ Dits, H.J.M. \ Knoppersen, S.D.H. \ Wolfert, H.P. \ 2010
In het businessplan Duurzaam Ruimtegebruik zijn acht hefboomthema’s gedefinieerd, waaromheen in 2010 netwerkgroepen zijn geformeerd, te weten: – Delta’s in transitie; – Duurzaam toerisme; – Duurzame gebiedsontwikkeling; – Ecosysteemdiensten; – Groene ...
help
Aandacht voor ruimtelijke aspecten is pure noodzaak voor zorgvuldige veehouderij \ Over zorgvuldige veehouderij : veel instrumenten, één concert [Hoofdstuk uit boek]
Gies, E. \ Commandeur, M. \ Hermans, T. \ Geijzendorffer, I. \ Naeff, H. \ 2010
Zorgvuldige veehouderij richt zich op een modern ingericht dier-, mens- en milieuvriendelijk systeem. Nieuwe innovatieve veehouderijconcepten, zoals het Rondeel, worden ontworpen om de veehouderij klaar te stomen voor de toekomst. Maar zijn daarmee d ...
help
Zorgvuldige veehouderij bloeit bij regionalisering \ Over zorgvuldige veehouderij : veel instrumenten, één concert [Hoofdstuk uit boek]
Commandeur, M. \ 2010
De verantwoordelijkheid voor het functioneren van de landbouw ligt niet eenzijdig bij de consument. Alle schakels van de productieketen zijn medeverantwoordelijk. Er zijn twee denkpatronen naar duurzame ontwikkeling, die haaks op elkaar lijken te sta ...
help
Leven van 120 dieren: Corsicaanse varkensboer beheerst de keten \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Commandeur, M. \ Tholhuijsen, L. \ 2009
De Corsicaanse varkenshouder verwerkt zelf en verkoopt een eindproduct. Hij ís de varkensvleesketen. Met een AOC wil hij erkenning voor zijn exclusiviteit
help
PWN helpt lokale bevolking in Rwanda \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gastel, J. van \ Commandeur, L. \ Peet, M. van der \ 2009
PWN is sinds 2006 betrokken bij de verbetering van de drinkwatervoorziening in het noordwesten van Rwanda. Begin 2008 richtte PWN samen met Aquarwanda (een ingenieursbureau in Rwanda) de onderneming Aquavirunga op. Aquavirunga (‘virunga’ betekent vul ...
help
Ongekende varkenshouderij floreert op Corsica : in spanning met modern ondernemerschap \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Commandeur, M.A.M. \ 2009
De intensivering van de varkenshouderij in Europa in de tweede helft van de vorige eeuw betekende een krachtige trendbreuk met de huishoudelijke varkenshouderij van daarvoor. In heel Europa? Neen. Op Corsica ontstond er weliswaar een ontwikkeling naa ...
help
Substraatteelt van vaste planten [Boek]
Commandeur, I. \ Blind, M. \ 2008
Problemen met aaltjes en bodemgebonden ziekten bedreigen de bloementeelt van vaste planten in de grond. Bovendien is de bloeispreiding bij de teelt in de grond beperkt. Bij teelt op water kunnen grondgebonden problemen voor een groot deel worden uitg ...
help
Invloed van neerslag op residu na een Ethrel-A bespuiting in zure kers 2007 [Boek]
Commandeur, I.P.M. \ 2007
Voor een goede en gelijkmatige afrijping van zure kersen is een bespuiting met Ethrel-A (werkzame stof ethefon 480 g/l) 7 tot 10 dagen voor de oogst noodzakelijk. Gekeken is naar de invloed van neerslag op het residugehalte van ethefon in zure kers d ...
help
Diversity of pig farming styles: understanding how it is structured \ NJAS : Wageningen journal of life sciences / Royal Society for Agricultural Sciences [Artikel]
Commandeur, M.A.M. \ 2006
Modern pig farmers work with a variety of objectives they apply to their current situation and future insecurities. They face the daily realities of managing their herd, organizing their time and resources and gaining an income, realities that have b ...
help
Meer paprika's met nieuwe steenwolmat \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Commandeur, I. \ Leeuwen, Y. van \ 2004
Proeftuin Zwaagdijk vergeleek afgelopen teeltjaar in diverse proeven de nieuwe steenwolmat Fibrgro met Grodan-matten. Bij paprika werd met Fibrgro een hogere productie behaald. Bij komkommer en tomaat waren er geen aantoonbare verschillen tussen de m ...
help
Teeltsystemenonderzoek in de rozenteelt [Boek]
Visser, J. \ Commandeur, I. \ 2003
Proeftuin Zwaagdijk heeft in 2000/2001 in opdracht van de rozentelers J. van Os, R. van der Arend, S. van der Hulst en het Productschap Tuinbouw twee teeltsystemen voor rozen vergeleken. Het ene was het traditionele standaardsysteem. Bij het andere s ...
help
Styles of pig farming : a techno-sociological inquiry of processes and constructions in Twente and The Achterhoek [Proefschrift]
Commandeur, M.A.M. \ 2003
Het doel van de studie was om kennis te vergroten over de perspectieven van de zeugenhouderij in Twente en de Achterhoek, zoals de boeren die ervaren en dat in relatie tot de wensen die leven in de maatschappij en de productieresultaten op de bedrijv ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.