help
Rekenregels van de KringloopWijzer 2019 : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2018-versie [Boek]
Dijk, W. van \ Schröder, J.J. \ Šebek, L.B. \ Oenema, J. \ Conijn, J.G. \ Vellinga, Th.V. \ Boer, J. de \ Haan, M.H.A. de \ Verloop, J. \ 2020
help
Ontwikkeling praktijktool voor bodem C [Boek]
Lesschen, Jan Peter \ Hendriks, Chantal \ Linden, Annelotte van de \ Timmermans, Bart \ Keuskamp, Joost \ Keuper, Dirk \ Hanegraaf, Marjoleine \ Conijn, Sjaak \ Slier, Thalisa \ 2020
In het Klimaatakkoord is voor landbouwbodems een doelstelling van 0,5 Mton CO2-vastlegging per jaar in 2030 voorgesteld. Om dit te realiseren, is er behoefte aan een praktijktool die op perceel- en bedrijfsniveau veranderingen in bodem C-voorraad kan ...
help
Rekenregels van de KringloopWijzer 2018 : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2017-versie [Boek]
Schröder, J. J. \ Šebek, L. B. \ Oenema, J. \ Conijn, J. G. \ Vellinga, Th \ Boer, J. de \ 2019
help
Food related land requirement and phosphorus balance of The Netherlands : appendix of report Closing the life cycle of phosphorus in an urban food system: the case Almere (NL) (report WPR-725) [Boek]
Conijn, J.G. \ Dijk, W. van \ 2018
Recently, two studies were done that focussed on global and urban phosphorus (P) flows in the foodchain and land demand for food production: 1) a study aimed at exploring the possibilities of a localfood system and its effect on the phosphorus cycle ...
help
Rekenregels van de KringloopWijzer 2017 : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2015-versie [Boek]
Schröder, J. J.. \ Šebek, L. B.. \ Oenema, J. \ Conijn, J. G.. \ Boer, J. de \ 2018
help
Regulatory aspects of deploying food packaging elements as nudges : how can food packaging elements be deployed as nudges to promote healthy eating behaviour under the current legal framework? [Studentenverslag]
Conijn, Dianne \ 2017
help
Rekenregels van de KringloopWijzer 2016 : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2015-versie [Boek]
Schröder, J.J. \ Šebek, L.B. \ Oenema, J. \ Conijn, J.G. \ Boer, J. de \ 2017
Kringloopwijzer actualisatie
help
Rekenregels van de KringloopWijzer : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 4 maart 2014 versie [Boek]
Schröder, J.J. \ Šebek, L.B. \ Reijs, J.W. \ Oenema, J. \ Goselink, R.M.A. \ Conijn, J.G. \ Boer, J. de \ 2016
Bijgaand rapport beschrijft de rekenregels van de KringloopWijzer. De KringloopWijzer is een model waarmee agrarische ondernemers op basis van hun eigen bedrijfsgegevens een schatting kunnen maken van de benutting van aangevoerde nutriënten, met name ...
help
Biogas production and digestate utilisation from agricultural residues [Boek]
Corré, W.J. \ Conijn, J.G. \ 2016
The HYSOL project aims at hybridisation of concentrated solar power with a gas turbine in order to guarantee a stable and reliable electricity supply, based on renewable energy. The production of fully renewable electricity in a Hybrid Concentrated S ...
help
Climate Smart Agriculture: synthesis of case studies in Ghana, Kenya and Zimbabwe : supporting material for the presentation ‘Towards a metrics for CSA’ at the Global Science Conference on Climate Smart Agriculture 2015, Montpellier, France [Boek]
Hengsdijk, H. \ Conijn, S. \ Verhagen, J. \ 2015
This study contributes to the current debate on climate smart agriculture and development in Africa, specifically in relation to farm size, food security and intensification in rain fed farming areas. Although the different analyses are rough, becaus ...
help
Soil organic matter in the Netherlands : quantification of stocks and flows in the top soil [Boek]
Conijn, J.G. \ Lesschen. J.P. \ 2015
Soil organic matter (SOM) and especially decreasing SOM are since many decades on the agenda of different stakeholders due to the importance of SOM for various issues ranging from local crop profitability to global climate change. Globally large amou ...
help
Rekenregels van de KringloopWijzer : achtergronden van BEX, BEA, BEP en BEC [Boek]
Schröder, J.J. \ Šebek, L.B. \ Reijs, J.W. \ Oenema, J. \ Goselink, R.M.A. \ Conijn, J.G. \ Boer, J. de \ 2014
Het project KringloopWijzer (KLW) heeft tot doel een instrument te ontwikkelen, te toetsen en de introduceren, die de kringloop en de verliezen van N, P en C wetenschappelijk, integraal, eenduidig en betrouwbaar in beeld brengt. De KringloopWijzer is ...
help
China geïnteresseerd in lelieveredeling \ BloembollenVisie [Artikel]
Conijn, C. \ Conijn, L. \ 2014
In een land waar naar schatting 600 miljoen leliebloemen per jaar worden geproduceerd, neemt de belangstelling voor lelie gestaat toe. Onderzoekers uit de hele wereld trokken begin april naar Zhangzhou voor het derde leliesymposium van het ISHS. Er i ...
help
Duurzaamheid van biobased producten uit plantaardige olie : energiegebruik en broeikasgasemissie [Boek]
Bos, H. \ Conijn, S. \ Corré, W. \ Meesters, K. \ Patel, M. \ 2013
Dit boek gaat in op een vergelijking van producten uit natuurlijke olie. Drie oliegewassen zijn in de studie vergeleken: oliepalm, koolzaad en soja. Uit deze gewassen kan een veelheid van biobased producten gemaakt worden: biodiesel, polyol voor poly ...
help
Global changes of net primary productivity, affected by climate and abrupt land use changes since 1981 : towards mapping global soil degradation [Boek]
Conijn, J.G. \ Bai, Z.G. \ Bindraban, P.S. \ Rutgers, B. \ 2013
help
Sustainability aspects of biobased products : comparison of different crops and products from the vegetable oil platform [Boek]
Meesters, K.P.H. \ Corré, W.J. \ Conijn, J.G. \ Patel, M.K. \ Bos, H.L. \ 2012
This study focusses on the production of vegetable oil based products. A limited number of aspacts of the sustainability of the full chain (from agriculture to product at the factory gate) was evaluated. Three different vegetable oils were taken into ...
help
Plaagbestrijdingsonderzoek met hete lucht en verbeterde warmwater behandeling [Poster]
Kok, H. \ Conijn, C. \ [2011]
Powerpointpresentatie over plaagbestrijdingsonderzoek met hete lucht en verbeterde warmwater behandeling bij leliebollen.
help
Gladiolenknollen tripsvrij maken met een heteluchtbehandeling [Poster]
Conijn, C. \ Kok, H. \ Aanholt, H. van \ [2011]
Powerpointpresentatie over hete luchtbehandelingen van knollen tijdens de bewaring, onderzocht is het effect van de verschillende heteluchtbehandelingen op door tripsen aangetaste gladiolenknollen, de doding van de verschillende tripsstadia (ei, larv ...
help
Duurzaamheid van biobased producten : energiegebruik en broeikasgasemissie van producten met suikers als grondstof [Boek]
Bos, H. \ Conijn, S. \ Corre, W. \ Meesters, K. \ Patel, M. \ 2011
In deze studie is onderzocht hoe de duurzaamheid van verschillende biobased producten die uit fermenteerbare suikers kunnen worden gemaakt zich tot elkaar verhoudt. Daarbij is gekeken naar het gebruik van niet-hernieuwbare energie en de uitstoot van ...
help
Analysis of Renewable Energy Directive NUTS-2 report on the greenhouse gas emissions from the cultivation of biofuel crops [Boek]
Corré, W.J. \ Conijn, J.G. \ Langeveld, J.W.A. \ 2011
De EC 'Hernieuwbare Energie Directive' (RED; EC, 2009) vraagt nationale rapportages over de gemiddelde broeikasgasemissies van de teelt van energiegewassen op NUTS-2 regionaal niveau. Berekeningsmethoden voor de rapportage zijn niet voorgeschreven en ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.