help
Valorisatie klimaatkennis : eindconferentie Klimaat voor Ruimte [Presentatie]
Wijngaarden, M. van \ Coppes, J. \ Wijngaart, T. van der \ 2011
Presentatie over de vraagstelling: welke partijen zijn leidend en nodig bij de oplossingen voor klimaatverandering. Potentiële sectoren zijn: bouwbedrijven, ingenieursbureaus, nutsbedrijven, financiële sector, ministeries en KNMI. Gepresenteerd tijde ...
help
Klimaatkennis voor de markt [Presentatie]
Coppes, J. \ Wijngaarden, M. van \ 2011
Coppes, Jan (Witteveen en Bos) en Marjolein van Wijngaarden (Twijnstra en Gudde) (2011). Klimaatkennis voor de markt, presentatie bijeenkomst Werkatelier Klimaatkennis voor de markt op 9 juni 2011 bij Dutch Ballooning in Soesterberg. Aanleiding: Kenn ...
help
Milieu-aspecten van depots voor berging van verontreinigde baggerspecie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Coppes, J.G.A. \ Haan, W.F. de \ 1994
help
Environmental impacts : new dimensions for water engineers \ Land + water international : a Netherlands review on international hydraulic and agricultural engineering [Artikel]
Coppes, J.G.A. \ 1993
help
Onderzoek naar het vuilemissie - reducerend rendement van de werveloverstortput te Goes [Boek]
Coppes, J.G.A. \ Vos, L. \ Hogendoorn - Roozemond, A.S. \ 1989
help
Towards complete integration of water quality aspects in urban water management design \ International symposium 24 - 29 April 1988 : hydrological processes and water management in urban areas : proceedings of the conference [Hoofdstuk uit boek]
Coppes, J.G.A. \ Vos, L. \ 1988
help
Civieltechnische en milieukundige aspecten van landaanwinning in Indonesie \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Coppes, J.G.A. \ Rosen Jacobson, P.C. \ 1987
help
Vuiluitworpreducerende voorzieningen en afvoerregulerende middelen in rioolstelsels \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Coppes, J.G.A. \ 1985
Het onderzoek heeft zich gericht op die voorzieningen, die gesitueerd zijn tussen het rioolstelsel en het ontvangende water, en die tot doel hebben de hoeveelheid geloosd of overstortend water te verminderen en/of te behandelen
help
Een meer selectieve benadering voor rioolstelselontwerpen in relatie tot oppervlaktewaterkwaliteit \ Land en water nu : maandelijks magazine voor weg- en waterbouw en milieutechniek : orgaan voor de waterstaat [Artikel]
Coppes, J.G.A. \ Hogendoorn - Roozemond, A.S. \ 1984
help
A policy analysis for a land-use project [North Brabant, Netherlands] \ Land + water international : a Netherlands review on international hydraulic and agricultural engineering [Artikel]
Coppes, J.G.A. \ 1980
help
Hydrologische aspekten van slibontwatering in lagunes \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Coppes, J.G.A. \ 1977
help
Ecologie - planologie : een systeem-theoretische benadering [Boek]
Priester, H. de \ Velde, G. van der \ Groot, J. \ Coppes, J. \ Baljeu, R. \ Technische Hogeschool Delft \ 1973
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.