help
Verschillen in sociale en maatschappelijke participatie \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Coumans, M. \ Riele, S. te \ 2010
In dit artikel wordt onderzocht of in de periode 1997–2008 de contacten tussen mensen zijn toe- of afgenomen, of ze meer of minder vaak vrijwilligerswerk doen en of ze vaker of minder vaak deelnemen aan verenigingsactiviteiten. Daarnaast is onderzoch ...
help
Meeste ouderen nog sociaal en maatschappelijk actief \ CBS webmagazine [Artikel]
Coumans, M. \ Riele, S. te \ 2010
De deelname van 55-plussers aan sociale en maatschappelijke activiteiten ligt over het algemeen vrij hoog. Alleen 75-plussers hebben minder frequent contact met vrienden en kennissen, doen minder vaak vrijwilligerswerk en geven minder vaak informele ...
help
Veiligheidssituatie in Velsen stimuleert én remt basisregistraties \ VI matrix [Artikel]
Coumans, F. \ 2009
Een optimale dienstverlening naar de burger zonder onderliggende goede basisregistraties bestaat niet. Datzelfde geldt voor de aanpak van crises en calamiteiten. De implementatie van de vele nieuwe basisregistraties is voor de afdeling Geo-informatie ...
help
VROM zal het bord van decentrale overheden minder vol scheppen \ VI matrix [Artikel]
Coumans, F. \ 2009
Saskia Borgers is op VROM de nieuwste hoogste ambtenaar voor geo-zaken. Haar grootste zorg betreft niet zozeer de spankracht van haar eigen mensen, maar die van de geo-verantwoordelijken bij de decentrale overheden. Vanuit verschillende ministeries w ...
help
"Wat GIS kan doen voor marketing is een goed bewaard geheim" \ VI matrix [Artikel]
Coumans, F. \ 2009
Professor Jaap Boter is een man, die naar eigen zeggen weinig van veel weet. Dat "weinig"is met een korreltje zout te nemen. Boter is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (leerstoel Boekhandels) en aan de VU bemoeit hij zich met geomarketing ...
help
Minister Cramer wil duidelijkheid over wettelijke taken Kadaster \ VI matrix [Artikel]
Coumans, F. \ 2009
GeoBusiness Nederland en de vaste (Tweede) Kamercommissie voor VROM hebben minister Cramer vragen gesteld over de grenzen aan commerciële activiteiten van het Kadaster op de geo-informatiemarkt. Dit naar aanleiding van een aanbesteding van luchtfoto’ ...
help
GBKN is na grote upgrade-operatie veel bruikbaarder \ VI matrix [Artikel]
Coumans, F. \ 2009
Het gaat een groot en gevoelig complex werkzaamheden worden, de overgang van GBKN naar BGT. De zogeheten Basisregistratie Grootschalige Topografie zal pas over een jaar of vijf inhoudelijk op orde zijn, maar dan is de grootschalige basiskaart van Ned ...
help
NCG wordt onafhankelijke denktank voor strategiebepaling \ VI matrix [Artikel]
Coumans, F. \ 2009
De hoogleraren Martien Molenaar en Jaap Besemer zijn druk doende om op basis van het nieuwe beleidsplan van de Nederlandse Commissie voor Geodesie een modern profiel en dito rol voor de NCG in de geo-informatiewereld te creëren
help
'Niemand wil terug naar die kasten met oude, vergeelde vellen’: Den Bosch vol verwachting over DURP \ VI matrix [Artikel]
Coumans, F. \ 2009
Per 1 juli moet het hele aanmaak- en uitwisselingsproces van ruimtelijke plannen via digitale weg verlopen. Geen sinecure, want de tools zijn erg laat beschikbaar gekomen.
help
Wion legt verplichtingen op die goed te outsourcen zijn \ VI matrix [Artikel]
Coumans, F. \ 2008
Omdat KPN toch al ‘de klos is’ bij vrijwel elke klic-opvraag, is het bedrijf prima in staat om andersmans liggingsinformatie over kabels en leidingen meteen mee te nemen in het afhandelingsproces. Het eigen proces is onlangs optimaal geautomatiseerd ...
help
ITC wordt onderdeel van Universiteit Twente \ VI matrix [Artikel]
Coumans, F. \ 2008
Na jaren van intensieve samenwerking wordt het ITC per 1 januari 2010 onderdeel van de Universiteit Twente als een aparte faculteit (faculteit sui generis). Voor studenten en personeel verandert er in de praktijk vrijwel niets. Missie en branding bli ...
help
'Huidige uitbestedingspraktijk is de formalisering van een wantrouwencultuur' \ VI matrix [Artikel]
Coumans, F. \ 2008
Ingenieursbedrijf Geodelta is marktleider waar het gaat om onafhankelijke controlewerkzaamheden op geodetische bestanden. Robert Kroon roept op tot meer wederzijds respect tussen opdrachtgevers en -nemers.
help
Kwaliteiten van geo-ict’ers worden in de mainstream-it goud waard \ VI matrix [Artikel]
Coumans, F. \ 2008
Integratie van geo- en andere systemen is hot en in het daarbij passende jargon gaat het over soa, webservices, servicebussen en zo meer. De befaamde software business analist Rick van der Lans gelooft niet dat het een vluchtige hype is, maar een bli ...
help
Staatsbosbeheer stuurt in inkomsten en uitgaven met GIS \ VI matrix [Artikel]
Coumans, F. \ 2008
Een Fries won de eerste prijs op de ESRI MapGallery en er zijn de komende jaren nog vele fraaie inzendingen van de maker te verwachten. Werkgever Staatsbosbeheer blijkt de smaak van GIS namelijk goed te pakken te hebben. GIS-specialisten zoals Tjeerd ...
help
Technische voorschriften bij Inspire vrijblijvender dan gehoopt \ VI matrix [Artikel]
Coumans, F. \ 2008
Dat was schrikken, toen de Inspire-experts in Nederland begrepen dat er enige rek zit in een deel van de invoeringsvoorschriften. De gedetailleerde technische uitwerking van de eerste de beste richtlijn, die voor metadata, krijgt namelijk de status n ...
help
Visible City: the people are the sensors : tellingen doen via de mobiele telefoon \ VI matrix [Artikel]
Coumans, F. \ 2008
Sommige technieken zijn innovatief en verrassen toch niet. Waarschijnlijk zijn dat de noviteiten die het werkelijk gaan maken, want ze sluiten aan bij wat mensen logisch vinden (‘Is dat er nú pas?). Zo’n ervaring geeft Visible City. Door te meten wie ...
help
Werkende alleenstaande moeders vaak in voltijdbaan \ CBS webmagazine [Artikel]
Coumans, M. \ 2008
Het aandeel werkenden onder alleenstaande moeders ligt lager dan onder moeders met een partner. Werkende alleenstaande moeders hebben daarentegen relatief vaak een deeltijdbaan van ten minste 28 uur of een voltijdbaan. Dit verschil hangt samen met he ...
help
Leentje-buur tussen GeoMedia en G/Technology gaat leiden tot één, nieuw platform \ VI matrix [Artikel]
Coumans, F. \ 2008
Bijna twee jaar geleden kochten Amerikaanse private investeerders Intergraph. Altijd zorgwekkend, omdat optimalisatie van het rendement op (geleend) vermogen voorop komt te staan. Maar zo te zien gaat het goed. De softwarefabrikant groeit qua omzet e ...
help
Geobedrijven kunnen kakelen, maar het gaat nu om eieren leggen’ \ VI matrix [Artikel]
Coumans, F. \ 2008
Het businessplan van GeoFort is gereed. De educatieve attractie in spe op het vakgebied geo-informatie belandt daarmee in een cruciale fase. De levensvatbaarheid van GeoFort moet blijken om én kinderen gevoeliger te maken voor een vervolgopleiding in ...
help
Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Coumans, M. \ 2008
In dit artikel is onderzocht in hoeverre de verschillen in arbeidsdeelname en wekelijkse arbeidsduur tussen alleenstaande moeders en moeders met een partner samenhangen met verschillen in samenstelling van de twee groepen moeders. Daarbij wordt ook i ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.