help
'Met biogas is de grootste slag te slaan' \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Court, J. de la \ 2020
Ze zijn misschien wel de kleinste boerencoöperatie van Nederland, maar de ambitie van de zes leden is er niet minder om. Biogascoöperatie IJskoud in Noord Deurningen wil het liefst heel Twente van biogas voorzien.
help
Coronacrisis brengt boer, tuinder en consument dichter bij elkaar \ Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden [Artikel]
Court, J. de la \ Hallema, T. \ Snoo, E. de \ 2020
Ondanks alle zorg om plotseling wegvallende afzet en prijsdalingen is niet alles slecht aan de coronacrisis. Ook niet voor boeren en tuinders. Mensen zijn zich meer dan ooit bewust van het belang van eigen voedselproductie. Is de coronacrisis het beg ...
help
Geld verdienen aan bomenbeleid, kan dat? \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Court, T. de la \ 2011
Bomenbeleid gaat maar al te vaak over bomen in drukke stedelijke gebieden. We vergeten dan dat zeventig procent van ons land bestaat uit landelijk gebied met relatief veel groen en relatief weinig burgers die het onderhoud van dit groen kunnen ophoes ...
help
Zonne-energie als bindmiddel : boerendaken moeten Oosterhesselen leefbaar houden \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord [Artikel]
Court, J. de la \ 2010
De deze week opgerichte coöperatieve vereniging voor zonne-energie in het Drentse Oosterhesselen probeert de komende jaren iedere dorpsbewoner aan de plaatselijk opgewekte zonnestroom te krijgen. Boeren staan aan de basis van het nieuwe samenwerkings ...
help
Druiven telen op klimaatgrens : Plattelandsondernemers Jan-Willem Nieuwenhuis en Irene Verkerk mikken naast wijn ook op beleving \ Nieuwe oogst : ledenblad. Ed. Oost/West [Artikel]
Court, J. de la \ 2010
Toen Jan-Willem Nieuwenhuis en Irene Verkerk van Wij'n Gaard Op Tiendeveen in 2004 de eerste druivenstokken plantten, waren ze nog de noordelijkste wijngaard van Nederland. Inmiddels kent ook Groningen een wijnproducent. De Drentse wijnboeren maken w ...
help
In bioraffinage vinden sectoren elkaar \ Nieuwe oogst : ledenblad. Ed. Oost/West [Artikel]
Court, J. de la \ 2010
De agrosector en de papier- en kartonindustrie hebben elkaar gevonden in het samen innoveren. In het samenwerkingsverband Dutch Biorefinery wisselen ze sinds vier jaar kennis en kunde uit op het gebied van nieuwe toepassingen en verwerkingsprocessen ...
help
Greenports als smeerolie voor tuinbouw \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord [Artikel]
Court, J. de la \ 2010
Greenports zijn de smeerolie voor de tuinbouwsector. Ze worden door het nieuwe kabinet dan ook als een van de speerpunten gepresenteerd van het economisch herstelbeleid
help
Renovatie en nieuwbouw : [special] \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie West [Artikel]
Vries, M. de \ Dodde, H. \ Brand, H. \ Court, J. de la \ 2009
In de special renovatie en nieuwbouw vijf artikelen. 1) Snel herstel na verwoestende brand : nieuwe start in vijf maanden tijd na pluimveedrama Espel; 2) Bewaarloods als bouwpakket : Jan Ballast in Tolbeek kiest voor volledig stalen constructie met s ...
help
Kopenhagen raakt boereninkomen \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Court, J. de la \ 2009
De uitkomst van de wereldklimaatconferentie in Kopenhagen bepaalt de komende tijd de mondiale politieke agenda. En daarmee beïnvloedt deze ook het inkomen van de boer en tuinder
help
Duurzame soja moet de norm worden \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Court, J. de la \ 2009
Pleidooi om een wereldwijde standaard ingevoerd te krijgen waaraan de sojaproductie in de toekomst wordt getoetst
help
Inkomen uit natuurgrond moet beter : project Meer boeren als Natuurondernemer gaat agrarisch natuurbeheer stimuleren \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Court, J. de la \ 2009
LTO Nederland en het ministerie van LNV hebben elkaar gevonden in een gezamenlijk project: Meer boeren als natuurondernemer. Doel is dat boeren het beheer van natuur en landschap landschap makkelijker in hun bedrijfsvoering kunnen integreren. Niet he ...
help
Onzekerheid speelt vergisting parten \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Court, J. de la \ 2008
Het aantal vergistingsinstallaties voor de opwekking van energie en warmte op agrarische bedrijven is de afgelopen tijd snel gegroeid. Een flink aantal draait inmiddels en nog tientallen projecten verkeren in de planningsfase. Het is echter maar de v ...
help
'Boeren en tuinders moeten meer zelfvertrouwen uitstralen' : minister Gerda Verburg vindt waardering sector onvoldoende \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Court, J. de la \ Liere, J. van \ 2008
help
Kennis, innovatie en techniek \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Court, J. de la \ Lesscher, I. \ Feenstra, J. \ Hulst, M. van der \ Dijkema, W. \ Trouw, J. \ Hylkema, I. \ 2008
help
'De eerste keer is altijd spannend' :LTO bereidt zich voor op verkiezingen waterschappen nieuwe stijl \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Court, J. de la \ 2008
In het najaar van 2008 zijn er weer verkiezingen voor de waterschapsbesturen. Met het in werking treden van de wet Modernisering Waterschapsbestel is het kiesstelsel drastisch aangepast, en kan er niet meer op losse kandidaten worden gestemd, en is e ...
help
Productschap moet zich beperken \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Court, J. de la \ 2008
Visie van LTO op de toekomst van productschappen
help
Financiering en advies \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Rops, A.-M. \ Dijkstra, W. \ Court, J. de la \ Leggedoor, J. \ Berg, C. van den \ Thelosen, J. \ Hylkema, I. \ 2008
Negen artikelen over financiering en advies: 1) Sprong maken moeilijker voor pachter : opmerkelijke verschillen tussen pacht- en eigendomsbedrijven in melkveehouderij Flevoland; 2) 'Crisis treft boeren niet rechtstreeks' : Gerard Tooten stapt over va ...
help
Gevecht tegen gans nog niet gewonnen : draagvlak groeit voor gedegen aanpak overlast \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Court, J. de la \ 2008
help
Plaats bedrijven rond natuur onzeker \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Court, J. de la \ 2008
Veehouderijbedrijven rond Natura 2000-gebieden kunnen hun uitbreiding wel vergeten. De Raad van State blokkeerde in maart 2008 een ontwikkelingsplan van een bedrijf in de buurt van het natuurgebied de Kampina, omdat het effect van een toenemende ammo ...
help
Minister zet streep door vergisting \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Court, J. de la \ 2008
Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) voor co-vergisting bewust niet kostendekkend vastgesteld. Ze zet nagenoeg al haar kaarten op windenergie en energie uit afvalverbranding
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.