help
Tien jaar Aqua for All: resultaten uit het verleden... \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Couwenberg, I. \ 2012
Toen Aqua for All in 2002 werd opgericht, kon niemand vermoeden dat daarmee een aanpak werd geïnitieerd die tien jaar later een waardige voorloper blijkt te zijn van het nu veel geprezen publiek/private partnerschap, waarin overheid, bedrijfsleven en ...
help
Outputgestuurd onderhoudscontract verbetert werkwijze \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bouwens, B.H. \ Couwenberg, F.A.T. \ Leijenhorst, E. van \ Leur, M.F.A. van \ 2007
Rijkswaterstaat en ProRail doen de eerste ervaringen op met zogenaamde outputgestuurde onderhoudscontracten. De focus ligt hierbij op het uiteindelijk functioneren van de infrastructuur
help
Modern missiewerk door Aqua for All \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Couwenberg, I. \ 2006
De kloof tussen goede-doelen-organisaties en commercieel ondernemende bedrijven wordt steeds kleiner. Aqua for All besteed in haar jaarverslag 2005 aandacht aan deze ontwikkeling. Op 28 september 2006 houdt de stichting tijdens haar aandeelhoudersver ...
help
Zijn die mannen allemaal zo mooi? \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Couwenberg, W. \ 2005
Het verhaal dat in de vogelwereld mannetjes veel mooier zijn dan vrouwtjes klopt niet. De auteur deed onderzoek naar kleurverschillen. Bijlage 1 bevat gegevens over 202 soorten, die in Nederland bekend staan als broedvogel. Bijlage 2 bevat gegevens v ...
help
Europese Grondwet afgewezen : een kritische terugblik \ Openbaar bestuur [Artikel]
Couwenberg, S.W. \ 2005
De monetaire unie, de oostelijke uitbreiding en de ontwikkeling van een Europees buitenlands en veiligheidsbeleid zijn vraagstukken die de huidige structuur van de EU politiek niet kan verwerken. De Europese Grondwet zou het antwoord op die problemat ...
help
Nieuw stelsel verkoopprijzen blijkt effectief : Hydron is tevreden met resultaat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Couwenberg, I. \ 2002
Bij Hydron-bedrijven stonden ongeveer 80 procent vaste uitgaven tegenover circa 80 procent variabele inkomsten. Hydron besloot door middel van een nieuw prijsstelsel tot bedrijfseconomisch gezondere verhoudingen te komen, met succes
help
Aqua for All: A4A : KVWN richt uniek waterfonds op \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Couwenberg, I. \ 2000
Doelstellingen, werkwijze, organisatie en juridische vorm van een nieuwe stichting, die zich als dochter van KVWN en in samenwerking met hulporganisaties zal gaan richten op de uitvoering van en fondsenwerving voor projecten op het gebied van de drin ...
help
Meer dieren op de telkaart maar minder fosfaat : werken met Miar plaatst u soms voor een verrassing \ De pluimveehouderij [Artikel]
Couwenberg, L. \ 1995
Artikel waarin de rol van de diertellingskaart binnen het Mineralen Aangifte Registratie Systeem (MiAR), nader wordt toegelicht
help
Westerse cultuur : model voor de hele wereld? [Boek]
Couwenberg, S.W. \ 1994
help
Terugdringen mineralenoverschot op intensief bedrijf \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Couwenberg, I.M.E.A. \ 1994
3 alternatieven voor het terugdringen van het mineralenoverschot worden ter vergelijking doorgerekend: aankoop van 5 ha grond, het afstoten van jongvee en het verhogen van de melkproduktie van 7200 naar 8200 kg per koe
help
Een actieplan ten behoeve van het herstel van de midden - Limburgse amfibieenfauna \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R. \ Jansen, S. \ Wanders, A. \ Couwenberg, J. \ 1990
help
Meerjarig gebruik van PMS-G kan vruchtbaarheid schaden \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Couwenberg, T. \ 1985
De bedrijfsresultaten van bedrijven die wel en geen PMS-G toepassen (een hormoonpreparaat bereid uit het bloedserum van drachtige merries) zijn vergeleken. PMS-G blijkt een verhogend effect te hebben op de worpgrootte en de spreiding hierbinnen. Het ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.