help
Zwavelbeton prima bestand tegen zee, weer en wind \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Crucq, P.C. \ Hoppen, H. \ 2013
Om een nuttige toepassing te vinden voor het bijproduct zwavel uit de olie- en gaswinning is zwavelbeton ontwikkeld. Het leent zich goed voor gebruik in of bij zee, zoals zeeweringsblokken. Tussen 2008 en 2011 is bij de pier van IJmuiden een meerjari ...
help
Bescherming betonoppervlakken Europees geregeld : invoering Europese norm NEN-EN 1504-2 : dossier: Bruggen en viaducten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Montfort, J. van \ Crucq, P. \ Richartz, I. \ 2008
Vanaf 1 januari 2009 is een CE-markering verplicht voor oppervlaktebeschermingsmiddelen voor beton; deze producten worden op betonoppervlakken aangebracht om de duurzaamheid van het materiaal te verhogen. Door de invoering van de CE-markering beschik ...
help
Van techniek naar chemie en terug \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Crucq, J. \ 2000
Een historische terugblik op de LandbouwRAI, trekkerbanden, en op de toepassing van machines-chemie-en weer machines in de landbouw
help
Van moeizaam handwerk naar complete zelfrijders : historie : oogst akkerbouwgewassen \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Crucq, J. \ 2000
help
50 jaar mechanisatie van het voorjaarswerk in de akkerbouw \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Crucq, J. \ 2000
help
Loonwerk : loonwerk neemt in Duitsland toe \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Crucq, J. \ 1998
Een kort overzicht van de stand van zaken
help
Ontwikkelingen op trekkergebied : terugblik : '49 jaar landbouwmechanisatie' \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Crucq, J. \ 1998
Een terugblik tot 1958
help
Walcheren 1943 - 1944 : fotoverkenning en bombardementen : 'alone above all' [Boek]
Crucq, P. \ 1997
help
Over een eenvoudig werktuig dat een succes werd en een grote installatie waarvan de toepassing beperkt bleef : '47 jaar landbouwmechanisatie' : terugblik \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Crucq, J. \ 1996
In deze terugblik op wat er 10, 20, 30 en 40 jaar geleden werd gesignaleerd, aandacht voor de ontwikkeling van een zelflossende wagen-stalmeststrooier, het combineren van zaaien en ploegen in een werkgang, het vullen van torensilo's en boerderij-auto ...
help
Van bemesting met ammoniakgas tot aardappeloogst in twee bewerkingen : terugblik : '47 jaar landbouwmechanisatie' \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Crucq, J. \ 1996
Een terugblik aan de hand van oude nummers van Landbouwmechanisatie op de introduktie van de David Brown 2D trekker in 1956, de wijze van stikstofbemesting door injektie van ammoniak in 1966, de individuele krachtvoertoediening aan melkvee in 1976 en ...
help
Automatisering : een nieuwe PC kopen of wachten tot hij goedkoper is geworden? \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Crucq, J. \ 1996
Bewerking van een artikel in de Automatiseringsgids van 29 maart 1996
help
Van bedrijfsgebouwen tot fronthefinrichting : terugblik : '47 jaar landbouwmechanisatie' \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Crucq, J. \ 1996
In deze terugblik op ontwikkelingen die in de oude nummers van Landbouwmechanisatie zijn beschreven, wordt aandacht besteed aan het onderzoek op het gebied van de landbouwbedrijfsgebouwen, aan de eerste pogingen om het voorjaarswerk in de bieten te m ...
help
Van melasse in kuilvoer tot bietenlader met nieuw reinigingssysteem : terugblik : '46 jaar landbouwmechanisatie' \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Crucq, J. \ 1995
Nieuwtjes en wetenswaardigheden van 40, 30, 20 en 10 jaar geleden op het gebied van kuilvoerwinning met de opraappers, ligboxen voor melkvee, Spaanse trekkers en bietenladers met een nieuw reinigingssysteem
help
Van bietenlichter tot het planten van paperpots : terugblik : '46 jaar landbouwmechanisatie' \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Crucq, J. \ 1995
Nieuwtjes en wetenswaardigheden van 10 t/m 40 jaar geleden. Achtereenvolgens aandacht voor: de wijze van bietenlichten, 40 jaar geleden; het koelen van melk, 30 jaar geleden; het maaien van grasland, 20 jaar geleden; het planten van paperpots, 10 jaa ...
help
Trekkervizier : cabines worden ruimer en overzichtelijker \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Crucq, J. \ Hoederken, J.A. \ 1995
Technische gegevens en de laatste berichten (peildatum december 1994) uit de internationale trekkerwereld
help
Aardappelteelt : voordelen van rijbanen in aardappelen \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Crucq, J. \ 1995
Resultaten van proeven in Duitsland
help
"Naar gewasbescherming met toekomst" \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Crucq, J. \ 1993
Resultaten van een enquete naar de mate van belangstelling onder boeren en tuinders voor een vermindering van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
help
Mirakel Miros : introductie van het Miros automatische melksysteem \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Crucq, J. \ 1992
help
In Europa blijft landbouw : zes voorwaarden om te blijven boeren \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Crucq, J. \ 1992
Beknopt overzicht van mogelijkheden om de economische gevolgen van het nieuwe EG-landbouwbeleid op te vangen
help
Besluit gebruik dierlijke meststoffen : samenvatting gebruiksnormen, uitrijverboden en aanwendingstechnieken \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Crucq, J. \ 1991
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.