help
Opportunities for improving the dairy sector in Romania [Boek]
Zaalmink, Wim \ Bergevoet, Ron \ Daatselaar, Co \ Smit, Bert \ 2020
Roemenië is een melkimporterend land. De melkveehouderij in het land is kleinschalig maar biedt perspectief. Het kennisniveau bij veehouders is nog laag. Het agrarisch onderwijs is onvoldoende ontwikkeld voor goed gekwalificeerde arbeid. Nederlandse ...
help
Scenariostudie perspectief voor ontwikkelrichtingen Nederlandse landbouw in 2050 [Boek]
Lesschen, Jan Peter \ Reijs, Joan \ Vellinga, Theun \ Verhagen, Jan \ Kros, Hans \ Vries, Marion de \ Jongeneel, Roel \ Slier, Thalisa \ Gonzalez Martinez, Ana \ Vermeij, Izak \ Daatselaar, Co \ 2020
help
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2018 [Boek]
Lukács, S. \ Blokland, P.W. \ Duijnen, R. van \ Fraters, D. \ Doornewaard, G.J. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2020
In Nederland mogen bepaalde agrarische bedrijven meer dierlijke mest waar stikstof in zit, op hun land gebruiken dan de algemene norm van de Europese Nitraatrichtlijn voorschrijft. Zij moeten hiervoor wel aan specifieke voorwaarden voldoen. Deze verr ...
help
Best performing Dutch dairy farms [Presentatie]
Daatselaar, C. \ 2019
Best performing Dutch dairy farms: what did they do, how did they do that and what can we learn and do?
help
Melkveehouderij en duurzaamheid in Nederland [Presentatie]
Beldman, A. \ Daatselaar, C. \ 2019
Over sectorontwikkelingen in de tijd en de centrale duurzaamheidsthema’s
help
Dossier melkveehouderij en duurzaamheid : WURKS-project Groen Kennisnet [Dossier]
Beldman, A. \ Daatselaar, C. \ 2019
Dit dossier bevat een overzicht van informatie over duurzaamheid en melkveehouderij. Omdat duurzaamheid een breed begrip is kan het overzicht niet compleet zijn. De nadruk ligt op de centrale thema’s zoals die binnen Duurzame Zuivelketen worden opgep ...
help
Prestaties melkveebedrijven op economie en mineralenmanagement [Boek]
Doornewaard, Gerben \ Hoogeveen, Marga \ Prins, Henri \ Daatselaar, Co \ 2019
help
Afname derogatie: verkenning omvang en beweegredenen ondernemers [Boek]
Hoogeveen, M. \ Daatselaar, C. \ Prins, H. \ 2019
Wageningen Economic Research voerde in opdracht van LNV een onderzoek uit met als doelstelling inzicht te geven in ontwikkelingen in de tijd van het aantal bedrijven, inclusief omvang, met derogatie (kwantitatieve analyse), zowel op nationaal als reg ...
help
Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2017 [Boek]
Lukács, S. \ Blokland, P.W. \ Prins, H. \ Vrijhoef, A. \ Fraters, D. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2019
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2017 In Nederland mogen agrarische bedrijven die aan specifieke randvoorwaarden voldoen, meer dierlijke mest op hun land gebruiken dan in de algemene norm van de Nitr ...
help
Monitoring grondgebondenheid melkveehouderij : 2015-2017 [Boek]
Silvis, Huib \ Blokland, Pieter Willem \ Daatselaar, Co \ Luesink, Harry \ Voskuilen, Martien \ 2019
Toen de Algemene Maatregel van Bestuur Grondgebonden melkveehouderij op 1 januari 2016 van kracht werd, verkeerde de Nederlandse melkveehouderij in een expansiefase. Naar aanleiding van de groeiende mestproductie kondigde de overheid in juli 2015 de ...
help
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2017 [Boek]
Lukács, S. \ Blokland, P.W. \ Prins, H. \ Vrijhoef, A. \ Fraters, D. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2019
help
Effecten van het amendement voedermestovereenkomsten onder het fosfaatrechtenstelsel [Boek]
Silvis, Huib \ Luesink, Harry \ Reijs, Joan \ Koeijer, Tanja de \ Daatselaar, Co \ 2018
help
Identification of best performing dairy farms in the Netherlands [Boek]
Daatselaar, C. \ Hartogh, J. den \ Beldman, A. \ Chen, M. \ 2018
‘Identifying competitive dairy farms in the Netherlands’ is the name of the cooperation between lector Molly Chen (Van Hall Larenstein (VHL), University of applied sciences) and Wageningen Economic Research. One of the goals of this cooperation was t ...
help
Beschrijving databank met virtuele bedrijven [Boek]
Daatselaar, C. \ [ca. 2018]
help
Grondgebondenheid in de melkveehouderij [Presentatie]
Beldman, A. \ Daatselaar, C. \ 2018
help
Effects of selling public intervention stocks of skimmed milk powder [Boek]
Jongeneel, Roel \ Silvis, Huib \ Verhoog, David \ Daatselaar, Co \ 2018
help
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2016 [Boek]
Lukács, S. \ Blokland, P.W. \ Prins, H. \ Fraters, D. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2018
In Nederland mogen agrarische bedrijven die aan specifieke randvoorwaarden voldoen, meer dierlijke mest op hun land gebruiken dan in de algemene norm van de Nitraatrichtlijn is voorgeschreven. Deze verruimde toepassing wordt derogatie genoemd. Het Ri ...
help
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2015 [Boek]
Hooijboer, A.E.J. \ Koeijer, T. de \ Prins, H. \ Vrijhoef, A. \ Boumans, L.J.M. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2017
Het Nederlandse mestbeleid probeert de schadelijke milieueffecten van de landbouw te beperken. Dit sluit aan bij internationale afspraken over het mestgebruik, die onder meer zijn vastgelegd in de Europese Nitraatrichtlijn. Die schrijft lidstaten voo ...
help
Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2015 [Boek]
Hooijboer, A.E.J. \ Koeijer, T.J. de \ Prins, H. \ Vrijhoef, A. \ Boumans, L.J.M. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2017
Het Nederlandse mestbeleid is er op gericht de schadelijke milieueffecten van de landbouw te beperken. Dit sluit aan bij internationale afspraken over het mestgebruik, die onder meer zijn vastgelegd in de Europese Nitraatrichtlijn. Die schrijft lidst ...
help
Quickscan amendement voedermestovereenkomsten [Boek]
Silvis, Huub \ Luesink, Harry \ Reijs, Joan \ Koeijer, Tanja de \ Daatselaar, Co \ 2017
Het stelsel van verantwoorde en grondgebonden groei van de melkveehouderij begrenst deontwikkeling van melkveebedrijven. Bedrijven met een melkveefosfaatoverschot van meer dan 20 kgper ha moeten grond verwerven als ze willen groeien. De eventuele inv ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.