help
Green deal ‘1.000 ha nieuwe stedelijke natuur' : bijvriendelijke wegbermen in Sint Anthonis \ Vlinders [Artikel]
Damen, J. \ 2017
Steeds meer vlinders en bijen trekken naar de stad en stadsranden; door de intensieve veehouderij heeft het buitengebied hun weinig meer te bieden. Om hun stadse leefgebied flink uit te breiden namen zes partijen, waaronder De Vlinderstichting, het i ...
help
Sting jets: unravelling the impact of conditional symmetric instability, evaporation and frontolysis in the St. Jude's Day storm [Studentenverslag]
Damen, Yannick \ 2017
help
Wereldprimeur: geotextiel in dijk voorkomt piping : waterhuishouding & waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Berg, S. van den \ Damen, P. \ Förster, U. \ 2015
Piping is voor veel dijken in Nederland een dominant faalmechanisme gebleken. Nieuwe inzichten leren ons dat de bestaande toets- en ontwerpregels dit mechanisme onderschatten en een deel van de Nederlandse waterkeringen minder sterk is dan voorheen w ...
help
Planschade mogelijk door nieuw bestemmingsplan \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Damen, F. \ 2015
Een bestemmingsplan is niet alleen relevant voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden op een perceel. Wanneer door een nieuw bestemmingsplan een waardevermindering van een onroerende zaak optreedt, kan dit namelijk een grondslag vormen voor een tegemoet ...
help
Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Damen, F.H. \ 2013
Het artikel gaat nader in op de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant en op de uitspraak van 19 juni 2013 van de Afdeling hierover. Het betreft hierbij de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant, zoals deze gold tot 29 maart 201 ...
help
Wetsvoorstel voor de Programmatische Aanpak Stikstof: juridisch houdbare oplossing voor agrarische ondernemers? \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Damen, F.H. \ 2013
In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van het wetsvoorstel ten behoeve van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Centraal hierbij staat de vraag of het wetsvoorstel een juridisch houdbare oplossing voor agrarische onderneme ...
help
Locatie-inventarisatie wellen geeft nieuwe pipinginzichten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hees, W. van \ Hendriks, M.A.B. \ Damen, P.J.M. \ 2013
Locatie-inventarisatie van wellen heeft nieuwe pipinginzichten gegeven. Een van de conclusies: doelgerichter terreinlaboratoriumonderzoek gecombineerd met uitgebreider geohydrologisch onderzoek zal moeten worden uitgevoerd voor selectie, ontwikkeling ...
help
Met veegplan focus weer op stimuleren ontwikkeling: nu al eenvoudig beter \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Kegler, M. \ Damen, H. \ 2013
Sinds 2008 zijn gemeenten druk bezig geweest met het actualiseren van bestemmingsplannen voor het landelijk gebied. Natuurlijk met de bedoeling om ook ontwikkelingen in deze bestemmingsplannen mee te nemen. Doordat de actualisatie veel omvattend was ...
help
Voedselverspilling 1-meting [Boek]
Temminghoff, M. \ Damen, N. \ 2013
Jaarlijks gooien consumenten ruim 50 kilo eetbaar voedsel per persoon in de afvalbak. Dat is in totaal € 2,4 miljard. Enerzijds is dit zonde van het goede voedsel en het geld, anderzijds is dit ook schadelijk voor het milieu. Het Voedingscentrum bevo ...
help
Hersenkrakers : clickertraining met Inge Teblick \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Damen, I. \ 2013
De Vlaamse Inge Teblick doet aan belonend trainen. Zowel op de grond als te paard werkt ze met clickertraining. 'Je krijgt via deze methode echt verbinding met je paard.'
help
De Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water : beleid en mogelijkheden voor het implementeren van ‘bovenwettelijke maatregelen’ voor de agrarische sector ter bescherming van grond- en oppervlaktewater tegen eutrofiëring [Studentenverslag]
Damen, S. \ 2013
In dit onderzoek is gekeken naar de moge lijkheden om alsnog de waterkwaliteits- doelen mogelijk te maken. Hiertoe is een drietrapsanalyse uitgevoerd. In de maatregelenanalyse is onderzocht wanneer maatrege len onder de Nitraatrichtlijn of onder de K ...
help
Richtlijn damwand in dijken pakt witte vlekken aan [waterhuishouding & waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Rozing, A.P.C. \ Breedeveld, J. \ Damen, P.J.M. \ 2012
De nieuwe ontwerplijn voor damwanden in primaire waterkeringen biedt oplossingen voor witte vlekken in de huidige kennis. Dit betreft bijvoorbeeld de achterliggende veiligheidsfilosofie en het omgaan met de reststerkte.
help
Lichaam, geest & gevoel : natuurlijke dressuur volgen Karen Rohlf \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Damen, I. \ 2012
De Amerikaanse Karen Rohlf was volkomen gelukkig als dressuuramazone en reed met veel plezier Grand Prix met haar Hannoveraan Vivaldi. Toen Vivaldi's pensioen naderde, wilde Karen iets nieuws met hem gaan doen, iets leuks. Ze hoorde over natural hors ...
help
Technische eigenschappen van groene daken en gevels [Boek]
Damen, N.A.G.A. \ Brouwers, H.J.H. \ 2012
Rapport over de bouwkundige aspecten van het toepassen van groene gevels en groene daken in de stedelijke omgeving. Stijgende neerslag en piekneerslagen in drogere zomers, kan leiden tot problemen door overtollig water. Groene gevels en daken kunnen ...
help
Dijkstabiliteit continu in kaart met sensornetwerk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Peters, E. \ Damen, P. \ Blinde, J. \ Boven, P. van \ 2011
Waterschap Rivierenland heeft de Lekdijk uitgerust met een continu meetnet. Effecten van hoogwater of extreme neerslag zijn direct online beschikbaar. De beheerder heeft zo meer gegevens om de dijk te beoordelen en krijgt historisch inzicht in het ge ...
help
We smeren graag : stal- en keukenkastmiddeltjes voor je paard \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Damen, I. \ 2010
Welke middeltjes kun je probleemloos gebruiken bij je paard? Dierenarts drs. Eric Laarakker van holistische praktijk voor dieren Den Hoek in De Bilt en klassiek homeopate Eveline Hekkenberg uit Belfeld nemen er een aantal kritisch onder de loep. Ze v ...
help
Slijmbeursontsteking : rust en geduld vereist voor genezing : veterinair \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Damen, I. \ 2010
Een slijmbeursontsteking is een pijnlijke en lastige aandoening. Het probleem doet zich vaak voor in de voorknie, sprong, kogel of achterknie. De betreffende lichaamdelen zijn dan dik, warm en pijnlijk. Genezing van deze ontstekingen is mogelijk, maa ...
help
Harmonieus communiceren : Anne Krüger werkt met harmonilogi \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Damen, I. \ 2010
Hoe wil je je paard trainen? Volgens de leer van een befaamde paardengoeroe? In sneltreinvaart? Met veel spektakel en tumult? Leidend tot learned helplessness? Of met het doel harmonieus samen te werken? Dat laatste streeft de Duitse paardentrainster ...
help
Brazilië kiest voor barok : charmeoffensief van de Lusitano \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Damen, I. \ 2009
De barokke lusitano is niet het eerste ras dat je op het hoogste niveau in de dressuurring verwacht. Toch maken steeds meer Lusitano’s hun opwachting tussen de witte hekjes. Olympisch jurylid Ghislain Fouarge en de bondscoach van de Brazilianen, Joha ...
help
Zingende rijkunst in Versailles : l'Academie du spectacle équestre \ Bit : maandblad voor de paardenhouder [Artikel]
Damen, I. \ 2009
Fotoverhaal: nieuwe paardenshow op muziek van Johann Sebastian Bach in het paleis van Versailles
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.