help
Stikstofbemesting in vollegrondsgroenten: een economische - ecologische benadering [Boek]
D’Haene, K. \ Salomez, J. \ De Nies, J. \ Goovaerts, E. \ Verhaeghe, M. \ Lauwers, L. \ Van de Sande, T. \ De Neve, S. \ Hofman, G. \ 2019
help
Techniek helpt om nitraten in oppervlaktewater te verminderen \ Management&techniek [Artikel]
Vandewoestijne, E. \ Van Nieuwenhove, T. \ Van Aken, P. \ Lambert, N. \ Dewil, R. \ De Nies, J. \ 2018
Ondanks een strenge bemesting is het vaak niet te vermijden dat er via het drainagewater van landbouwpercelen nitraten vrijkomen in het oppervlaktewater. Via een LA-traject (Agentschap Innoveren & Ondernemen) wordt gepoogd om deze uit het drainagewat ...
help
Ook je bodem levert stikstof \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
De Nies, J. \ Van Nevel, B. \ 2016
Om optimaal te groeien moeten planten voldoende stikstof krijgen. Daarvoor kan je minerale meststoffen (kunstmest) of organische meststoffen (dierlijke mest, compost …) toedienen. Maar ook de bodem levert uit zichzelf een flinke dosis stikstof. Dit w ...
help
Wat vang je aan met een stikstofstaal? \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
De Nies, J. \ Boonen, M. \ Druyts, N. \ 2016
'Alweer stalen nemen' zal je ongetwijfeld denken. Naast de stalen voor voor fosfor, de stalen voor GLOBALGAP, de eventuele opvolgstalen voor nitraatresidu, zijn er ook nog de verplichte stalen voor stikstofbemesting in de tuinbouw. Bedenk wel dat die ...
help
MAP-meetpunten 2014-2015 \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
De Vis, R. \ Coomans, D. \ Catteeuw, B. \ Verhaeghe, M. \ De Nies, J. \ Koopmans, K. \ Franchois, W. \ Sanders, J. \ 2015
Dit is het vierde jaar dat er een analyse van de MAP-meetpunten (MP) wordt gemaakt in Vlaanderen, nu gebaseerd op het meetjaar 2014-2015. In deze analyse werden de gegevens van 755 actuele MP meegenomen. Gegevens van geschrapte meetpunten werden niet ...
help
Ontwikkelingen rtk-gps-technieken op het PSKW staan niet stil : thema mechanisatie \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Bes, O. \ Hoeterickx, T. \ Van Poeck, J. \ Van Vlerken, J. \ De Nies, G. \ 2013
In 2012 hebben de ontwikkelingen wat betreft nieuwe gps-technieken op het proefstation zeker niet stilgestaan. Zo is er een eindwerk gemaakt door twee studenten van Thomas More Mechelen - Campus De Nayer, waarbij de opdracht was de bestaande slangenp ...
help
Dieper planten geeft minder zijscheuten \ Management&techniek [Artikel]
De Nies, J. \ 2012
Het verwijderen van zijscheuten in het begin van de courgetteteelt is een arbeidsintensief en weinig rugvriendelijk karwei. Kan je de vorming van zijscheuten op een of andere manier beperken?
help
Wanneer raaigras inwerken? : winterprei na Italiaans raaigras als groenbedekker : thema bodem en bemesting \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Nies, J. \ De Rooster, L. \ 2012
Wanneer er pas laat in het najaar een groenbedekker kan worden gezaaid en het perceel in het voorjaar niet vroeg wordt bewerkt, is het interessant om te kiezen voor een wintervaste groenbedekker zoals raaigras. In de winter en het vroege voorjaar gro ...
help
Kieming blijft moeilijk voor de meeste rassen : rassenproef pastinaak herfstteelt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Nies, J. \ 2012
De opkomst van pastinaak blijft een onzekere factor. Kan eerder zaaien de opkomst verbeteren? Deze rassenproef werd begin april gezaaid, dat is een maand vroeger dan de vorige rassenproeven. Verder werd in deze proef ook het ras Arsenal een eerste ma ...
help
Rijenbemesting met vloeibare stikstofmeststoffen: weeuwenteelt bloemkool \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ De Nies, J. \ 2012
Zeer vroege bloemkolen, vooral de vroegste rassen zoals Viviane, vormen relatief weinig wortels en hebben niet de tijd de bodem volledig te doorwortelen. In het verleden is al aangetoond dat er in deze teelten met de techniek van band- en rijenbemest ...
help
CVBB Antwerpen: stand van zaken \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Nies, J. \ 2012
De waterkwaliteit in Vlaanderen moet beter. Dat stelt het MAP-besluit en blijkt ook uit het Voortgangsrapport 2012 van VLM. Vanuit het CVBB wordt daarom ook hard gewerkt om het aantal rode MAP-meetpunten terug te dringen. In de provincie Antwerpen he ...
help
Enorme opname stikstof door voorjaarszaai groenbedekkers : thema bemesting \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Nies, J. \ De Rooster, L. \ 2012
Een perceel in het voorjaar braak laten liggen kan aanleiding geven tot heel wat mineralisatie. Op zich geen slecht gegeven, op voorwaarde dat de stikstof bij fikse voorjaarsbuien niet te veel wegzakt naar de diepere lagen. Door in het voorjaar een g ...
help
Stikstof aangieten bij het planten : thema bemesting \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ De Nies, L. \ 2012
In een voorjaarsteelt van diverse groenten werd nagegaan of het toedienen van een deel van de stikstofbemesting als aangietbehandeling onmiddelijk na het planten een meerwaarde geeft. In een voorgaande proef in 2010 bij de Romeinse sla werden verschi ...
help
Rijenbemesting met vloeibare N in vroege teelt prei : thema bemesting \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ De Nies, J. \ 2012
In een vroege teelt van prei wordt nagegaan of rijenbemesting met vloeibare minerale meststoffen toekomst heeft. Een onbemest object wordt vergeleken met de breedwerpige toediening van ammoniumnitraat (KAS 27% N) en drie rijenbemestingen met vloeibar ...
help
MAP-meetpunten: beterschap maar nog veel werk aan de winkel! \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Vis, R. \ Coomans, D. \ Coopman, F. \ Verhaeghe, M. \ De Nies, J. \ Hendrickx, N. \ Geerinckx, K. \ Sanders, J. \ Huysmans, A. \ 2012
Het CVBB werd in juli 2011 opgericht met als doel de uitspoeling van stikstof en fosfor afkomstig van de land- en tuinbouw naar het oppervlaktewater en grondwater te reduceren. Het CVBB moet de link leggen tussen de metingen aan het MAP-meetpunt en d ...
help
Het CVBB op kruissnelheid! \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Coopman, F. \ Verhaeghe, M. \ Geerinckx, K. \ Hendrickx, N. \ De Nies, J. \ Coomans, D. \ 2012
Na de opstart van het CVBB eind 2011 en de inwerkperiode van de nieuwe medewerkers begin 2012 komt de werking van het CVBB halverwege 2012 volop onder stoom. Er gaat vooral aandacht naar de waterkwaliteit van het oppervlaktewater met frequente opvolg ...
help
Demonstratieprojecten duurzame bemesting : thema bemesting \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Goen, K. \ Van Mechelen, M. \ Van Delm, T. \ Van De Sande, T. \ De Nies, J. \ Verhaeghe, M. \ Landuyt, C. \ Neefs, V. \ 2012
Tien demonstratieprojecten duurzame bemesting zijn goedgekeurd. De meeste zijn al opgestart. De projecten kaderen binnen het pakket flankerende maatregelen van de Vlaamse overheid ter ondersteuning van de bijkomende inspanningen die land- en tuinbouw ...
help
Rijenbemesting met vloeibare stikstofmeststoffen : bemestingsproef in andijvie, knolvenkel, rode eikenbladsla en Chinese kool : thema bemesting \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ De Nies, J. \ 2012
In een voorjaarsteelt van diverse gewassen werd het gebruik van rijenbemesting met vloeibare stikstofmeststoffen uitgetest. Met vaste meststoffen is het niet altijd eenvoudig om de meststoffen te doseren in de buurt van de wortels. Vloeibare meststof ...
help
Aangieten geeft een grotere meerwaarde dan breedwerpig strooien : fosfaatproef 2011 bij diverse groenten \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ De Nies, J. \ 2012
Met de verscherpte normen voor fosfaat in de groenteteelt is het belangrijk te weten of fosfaat via kunstmest een meerwaarde biedt. In deze proef op een bodem met een vrij lage fosfaattoestand, werd een aangietbehandeling van ammoniumpolyfosfaat onmi ...
help
Solaris blijft de referentie : rassenproef knolvenkel late teelt 2010 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Nies, J. \ Bes, O. \ 2011
In deze proef werden vier venkelrassen in een late teelt geplant. Het referentieras Solaris, Tauro, Spartaco en Tiberio. Spartaco is specifiek gericht op een late oogst. Daarnaast werd CLX 4307 als babyvenkel mee opgenomen in de proef.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.