help
Hergebruik van teeltsubstraten voor een circulaire (sier)teelt : Project ReGrow4C \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Debode, J. \ Pieters, C. \ Blindeman, L. \ Vandecasteele, B. \ 2018
Het doel van het project ReGrow4C is om veensubstraten langer te gebruiken. De ontginning van veen staat ter discussie omdat veengebieden als uniek habitat worden beschouwd voor beschermde plant- en diersoorten. Bovendien gaat de extractie van veen g ...
help
Knopkruid brongericht aanpakken op biologische groentenbedrijven [Presentatie]
Biesemans, N. \ Cauwer, B. de \ Dewaele, K. \ Delanote, L. \ Debode, J. \ Willekens, K. \ Vandecasteele, B. \ 2017
Presentatie behorende bij de startbijeenkomst themagroep knopkruid binnen biobedrijfsnetwerk groenten. Knopkruid is een problematisch onkruid in zowel biologische als conventionele landbouw. Een ondoeltreffende bestrijding leidt tot een felle zaadban ...
help
Effect of lignin-rich crop residues on the viability of Verticillium in organic greenhouse soils [Boek]
Janmaat, L. \ Cuijpers, W. \ França, S. \ Debode, J. \ Hospers, M. \ 2017
Verticilium dahliae is an increasing problem in Dutch organic greenhouses. up to 29 percent crop loss. Sweet pepper, sometimes eggplant. Disease complex with Meloidogyne incognita. Limited results of soil desinfestation. Unpredictable outbreaks of di ...
help
Bodemmicrobiologie als indicator voor bodemkwaliteit? \ Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt [Artikel]
Willekens, K. \ Debode, J. \ 2016
Op welke manier valt snel, eenvoudig en betrouwbaar de microbiële activiteit in een bodem te meten? In hoeverre is een bepaalde microbiële bodemactiviteit een indicator voor bodemkwaliteit? Dit zijn de onderzoeksvragen die we getracht hebben te beant ...
help
Biochar en/of compost als bodemverbeterend middel? \ Management&techniek [Artikel]
D'Hose, T. \ Ruysschaert, G. \ Debode, J. \ Vanden Nest, T. \ Vandecasteele, B. \ 2015
Herhaaldelijk toepassen van compost blijkt een goede methode om het koolstofgehalte en de bodemkwaliteit op korte termijn te verhogen, zonder aanleiding te geven tot extra nutriëntenverliezen. Proeven geven aan dat de effecten van biochar beperkter z ...
help
Stuurbaar bodemleven? : effect van lignine-rijke gewasresten op Verticillium [Boek]
Cuijpers, Willemijn \ França, Soraya C. \ Debode, Jane \ Hospers-Brands, Monique \ 2015
In de biologische glastuinbouw is een goede bodemgezondheid van cruciaal belang. Het streven is om een systeem te ontwikkelen met meer veerkracht en een betere bodemweerbaarheid. In dit onderzoek wordt het bodemleven gevoed met lignine-rijke gewasres ...
help
Ziektewering in aardbei op substraat : thema: duurzame gewasbescherming [Poster]
Postma, J. \ Nijhuis, E. \ Evenhuis, B. \ Lamers, J. \ Debode, J. \ Maes, M. \ 2012
De aardbeienteelt wordt bedreigd door een aantal ziekten en plagen die kunnen leiden tot kwaliteits- en opbrengstverliezen. Door het wegvallen van chemische gewasbeschermingsmiddelen is het noodzakelijk om alternatieve bestrijdingsmethoden te ontwikk ...
help
Ziektewering in aardbei op substraat : thema: Innovaties duurzame gewasbescherming B0-12.03-003.02-008 [Poster]
Postma, J. \ Nijhuis, E. \ Evenhuis, B. \ Lamers, J. \ Debode, J. \ Maes, M. \ [2011]
Poster met onderzoeksinformatie. Doelstelling van het onderzoek is om ziekten te beheersen via aanpassing van de substraatsamenstelling, met aardbei als toetsplant.
help
Verticillium bij bloemkool \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Debode, J. \ Höfte, M. \ 2003
In dit artikel wordt ingegaan op de biologie van de pathogeen en de mogelijkheden om de ziekte te beheersen. Er wordt ook een overzicht gegeven van een project dat sinds januari 2002 is opgestart aan het laboratorium voor Fytopathologie van de Univer ...
help
Verticillium verwelking bij bloemkool \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Debode, J. \ 2002
Afbeeldingen en beschrijving van uiterlijke kenmerken van Verticillium longisporum, een verwelkingsziekte in bloemkool. Aan de Universiteit Gent is een project gestart om enerzijds inzicht te krijgen in deze pathogeen en anderzijds een bestrijdingsme ...
help
Verticillium bij bloemkool, duidelijke rasverschillen \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Spiessens, K. \ Debode, J. \ 2001
Een aantal bloemkoolrassen wordt beoordeeld op gevoeligheid voor Verticillium
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.