help
Agro-ecologie in land- en tuinbouweducatie : verkenning van de situatie in Vlaanderen [Boek]
Triste, Laure \ Debruyne, Lies \ Wustenberghs, Hilde \ Mazijn, Bernard \ Marchand, Fleur \ 2017
help
Kansen bieden voor agro-ecologie in het landbouwonderwijs [Boek]
Triste, L. \ Debruyne, L. \ Marchand, F. \ 2017
De stijgende wereldbevolking, globalisering, klimaatverandering, milieuproblemen, verstedelijking, economische en financiële crisissen zetten ons landbouwsysteem onder druk. Het concept en de wetenschap “agro-ecologie” wil aangrijpingspunten bieden o ...
help
Levenslang leren als antwoord op complexe uitdagingen in de landbouw [Boek]
Debruyne, L. \ Triste, L. \ Marchand, F. \ 2017
help
Producentenorganisaties in de melkveehouderij: een doorlichting [Boek]
Bijttebier, Jo \ Debruyne, Lies \ Taragola, Nicole \ 2017
Een producentenorganisatie is een samenwerkingsverband van primaire producenten. Na erkenning door de Vlaamse Overheid kunnen zij genieten van een uitzondering op de mededingingswetgeving. Producentenorganisaties kunnen onderhandelen met hun afnemer ...
help
Sustainability of dairy farming and the implementation of EU environmental directives in the northwest of Europa [Boek]
Vries, M. de \ Debruyne, L. \ Aarts, F. \ 2013
Climatic and soil conditions in North-Western Europe are excellently suited for dairy farming and an extensive market for dairy products is close at hand. As a result, dairying is an important economic sector in this region. The downside is that nutr ...
help
Grasland intensief benutten is niet eenvoudig \ Management&techniek [Artikel]
Debruyne, L. \ Bijttebier, J. \ 2012
Het Europese project Dairyman wil melkveehouders in Noordwest-Europa bewuster maken van een duurzame bedrijfsvoering. Een gerichte uitwisseling van kennis en ervaring staan centraal. In totaal nemen 130 melkveebedrijven deel, verspreid over 10 regio’ ...
help
Melkvee houden als God in Frankrijk \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Debruyne, L. \ Bijttebier, J. \ 2011
Naar aanleiding van het Europees project Dairyman trokken een tiental Vlaamse melkveehouders begin juli over de Franse grens, naar Bretagne en Pays de la Loire. Deze regio’s vormen de top van de nationale Franse melkproductie. Een impressie.
help
Voor een meer duurzame melkveehouderij \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Bijttebier, J. \ Debruyne, L. \ 2010
Binnen het Dairymanproject, een EU-Interregproject, werken de partners aan een milieuvriendelijke én economisch vitale melkveehouderij.
help
Ecologie als strijd of klimaatconsensus : tussen klimaatwetenschap en politieke ecologie \ Oikos [Artikel]
Debruyne, P. \ 2007
De klimaatsveranderingen zijn een hype. We lijken het over niets zo eens te zijn als over de verstrekkende negatieve gevolgen van de klimaatsverandering. In dit kort essay wordt betoogd dat deze opstoot van alarmisme, gebaseerd op een wetenschappelij ...
help
Visie voor behoud en herstel van graslanden met natuurwaarden soortenrijke cultuurgraslanden: landbouwkundige waarden en mogelijkheden tot verweving [Boek]
Debruyne, J. \ 2001
help
'Identity Preservation' voor soja met toegevoegde waarde \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Debruyne, I. \ 1999
Het vastleggen van drempelwaarden en de keuze voor een referentie-analysemethode. Beide om het onderscheiden van genetisch gemodificeerde en niet-genetisch gemodificeerde soja mogelijk te maken ten behoeve van de handel
help
Biotechnologie van de voortplanting : scheiden van zaadcellen naar gelang het geslachtsbepalend vermogen? \ De Belgische veefokkerij : het officieel tijdschrift van de nationale fokverenigingen [Artikel]
Debruyne, R. \ 1988
De ontwikkelingen van de laatste 20 jaar zijn weergegeven. Er bestaan verschillende theorieen over het scheiden van X en Y chromosomen, maar tot nu toe heeft de natuur dit geheim niet prijs gegeven. De kansen dat de mens de verhouding tussen de gesla ...
help
Paardehoef: te vermijden erfelijk gebrek bij rundvee \ De Belgische veefokkerij : het officieel tijdschrift van de nationale fokverenigingen [Artikel]
Debruyne, R. \ 1987
Aandacht voor het optreden van niet gespleten hoeven bij rundvee (syndactylie)
help
Retrograde ejaculatie bij stieren \ Vlaamsch diergeneeskundig tijdschrift [Artikel]
Debruyne, R. \ 1987
Nagegaan werd of bij het opvangen van sperma met de kunstschede en/of massage van zaadampullen terugvloeiing plaatsvindt naar de blaas. Bij stieren waarbij de sperma-opvang met de kunstschede onmogelijk is, blijkt minder sperma verloren te gaan bij m ...
help
E.T. en embryomanipulatie bij rundvee : huidige stand van wetenschap en techniek \ De Belgische veefokkerij : het officieel tijdschrift van de nationale fokverenigingen [Artikel]
Debruyne, R. \ 1986
Het doel is om meerdere nakomelingen te verkrijgen van elite koeien. Na opwekking van superovulatie worden de embryo's uitgespoeld en overgebracht in het receptordier waarvan de hormooncyclus gelijk verloopt met die van het donordier. De toekomstige ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.