help
Brongerichte erosiebestrijdingstechnieken bij groenten en maïs : proefveldresultaten van het GOMEROS-project 2018 [Boek]
Vanden Nest, Thijs \ Van De Sande, Thomas \ De Boever, Maarten \ Dekeyser, Donald \ Ruysschaert, Greet \ 2019
help
Precisiebemesten langs de kant (Bemesting : de teeltvrije zone respecteren) \ Boer&tuinder : weekblad voor leden van Boerenbond [Artikel]
Dekeyser, D. \ Focqué, D. \ Nuyttens, D. \ 2019
Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) onderzocht in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België of het haalbaar is om de breedte van de bemestingsvrije strook te laten variëren naargelang van de gebruikte bemestingstechniek. ...
help
Brongerichte erosiebestrijdingstechnieken bij groenten en maïs : eindrapport van het GOMEROS-project [Boek]
Vanden Nest, Thijs \ Van De Sande, Tomas \ De Boever, Maarten \ Dekeyser, Donald \ Ruysschaert, Greet \ 2019
help
Het gebruik van bijproducten draagt bij aan het klimaat \ Management&techniek [Artikel]
Schoonhoven, D. \ Dekeyser, D. \ Van Linden, V. \ 2017
De Belgische veehouderij gebruikt heel wat nevenstromen in het rantsoen van haar dieren. Door het aanwenden van deze nevenstromen hoeven geen andere grondstoffen, zoals extra soja, in het rantsoen te worden ingemengd. Dit bespaart op de uitstoot van ...
help
Dossier Hoe omgaan met organische mest? \ Management&techniek [Artikel]
Vanwijnsberghe, J. \ Dekeyser, D. \ Moermans, S. \ Snauwaert, E. \ Vanwijnsberghe, J. \ Van de Ven, G. \ 2016
In dit Dossier Hoe omgaan met organische mest? de volgende artikelen: 1 Systemen om meng- en stalmest toe te dienen. 2 Organische bemesting wordt maatwerk. 3 Dilemma tussen transport en het toedienen van mest
help
Nieuwe webtool voor juiste spuittechniek en middelengebruik \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Nuyttens, D. \ Dekeyser, D. \ Declercq, J. \ Mertens, K. \ 2015
www.spuithulp.be werd op 8 januari 2015 gelanceerd als een nieuwe interactieve webtool die toelaat om in één oogopslag de juiste beslissing te treffen over spuitdoppen, druk, bufferzone, product, … telkens naargelang de teelt en het probleem. Voor la ...
help
Bereken de optimale bufferzone \ Management&techniek [Artikel]
Nuyttens, D. \ Dekeyser, D. \ Declercq, J. \ Mertens, K. \ 2015
Begin januari 2015 werd www.spuithulp.be gelanceerd. Deze interactieve webtool moet landen tuinbouwers ondersteunen om in één oogopslag de juiste beslissing te treffen over spuitdoppen, druk, bufferzone en product telkens afhankelijk van de (vollegro ...
help
Driftreducerende spuittechnieken \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Hubrechts, W. \ Van Ceulebroeck, C. \ Nuyttens, D. \ Dekeyser, D. \ D'Hoop, M. \ 2009
Uit een tweejarig onderzoek in de witlofteelt die zijnuitgevoerd op enkele percelen hebben driftreducerende technieken geen negatieve effecten op de efficiëntie van de onkruidbestrijdingsmiddelen. Met behulp van een aangepaste spuittechniek kan drift ...
help
Succesvol gezamenlijk proefstiertestprogramma : VRV met Amerikaanse cooperatieve KI-wereld : selectie \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Dekeyser, J. \ 1999
VRV heeft er al vroeg voor gekozen om via samenwerkingsakkoorden met de eigenaars van grote fokprogramma's een aantal proefstieren dubbel te testen, waarbij tevens spermabeschikbaarheidsrechten aan interessante prijzen contractueel zijn vastgelegd vo ...
help
Tableaux de fleurs du 17e siecle : peinture et botanique = Zeventiende-eeuwse bloemstukken : schilderkunst en plantkunde [Boek]
Segal, S. \ Laureyssens, W. \ Dekeyser, P. \ 1989
help
De verspreiding van de Brucella-infectie bij Vlaamse werknemers professioneel in contact met runderen \ Vlaamsch diergeneeskundig tijdschrift [Artikel]
Peelman, J. \ Dekeyser, P. \ 1987
Uit een transversaal serologisch onderzoek in de periode 1984-1986 kwam naar voren dat Brucella-antilichamen voorkwamen bij 24,4% van de veehouders, 33,5% van de slachthuisarbeiders em 3,2% van de vleesbewerkers. Het uitblijven van de eradicatie van ...
help
Brucella abortus biotypen in Belgie van 1982 tot en met 1986 \ Vlaamsch diergeneeskundig tijdschrift [Artikel]
Wyffels, R. \ Dekeyser, P. \ 1987
Onderzoek naar het optreden en de verspreiding van Brucella abortus stammen bij runderen in Belgie
help
Brucella - biotypen in Belgie \ Landbouwtijdschrift [Artikel]
Dekeyser, P. \ 1981
Voor 208 Brucella stammen werden species en biotype bepaald. Voor de 201 Brucella abortus stammen uit runderen geisoleerd hadden 15 stammen de kenmerken van de B19 vaccinstam, 131 stammen behoorden tot biotype 3, 21 tot biotype 1, 18 tot biotype 2, 1 ...
help
Heemparken [Studentenverslag]
Dekeyser, L. \ 1976
help
Ontwikkelen van digitale leermaterialen en kennisbanken. [Boek]
Dekeyser, H. \ Schuwer, R. \
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.