help
Sectie: hoe meer informatie, hoe beter \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Dekkers, W. \ 2019
Secties zijn buitengewoon waardevol voor het stellen van een diagnose, het monitoren van de gezondheid en het maken van een verbeterplan. Om een sectie goed uit te kunnen voeren is achtergrondinformatie niet alleen erg handig, maar zelfs essentieel.
help
Towards a sustainable banana supply chain in Colombia : rainforest Alliance Certification and economic, social and environment conditions on small-scale banana plantations in Magdalena, Colombia [Boek]
Beekman, G. \ Dekkers, M. \ Koster, T. \ 2019
help
Maternale antistoffen : wanneer vaccineren? : Effectiviteit vaccins beïnvloed door afweer moederdier \ GD pluimvee / Gezondheidsdienst voor Dieren [Artikel]
Dekkers, W. \ Wiegel, J. \ 2019
De effectiviteit van een vaccinatie bij erg jonge kuikens wordt bij sommige ziekten, zoals de Ziekte van Gumboro, sterk beïnvloed door de afweer van het moederdier. Kuikens hebben enige weerstand tegen ziekten. Ze krijgen afweerstoffen van hun moeder ...
help
Process design for sustainable extraction of rapeseed protein mixtures [Studentenverslag]
Dekkers, K. \ 2018
Natural sustainable emulsifiers from plants are getting more attention of the food industry as alternative for animal-based emulsifiers. A potential plant protein source is rapeseed. During conventional rapeseed oil extraction, a protein-rich meal si ...
help
Towards sustainable cocoa in Côte d'Ivoire : the impacts and contribution of UTZ certification combined with services provided by companies [Boek]
Ingram, V. \ Rijn, F. van \ Waarts, Y. \ Dekkers, M. \ Vos, B. de \ Koster, T. \ Tanoh, R. \ Galo, A. \ 2018
help
Creation of fibrous plant protein foods [Proefschrift]
Dekkers, Birgit L. \ 2018
cum laude graduation
help
Klimaatverandering in Grote Polder en Polder Groenendijk : workshopverslag [Boek]
Goosen, Hasse \ Rooij, Bertram de \ Steingröver, Eveline \ Opdam, Paul \ Haan, Erik de \ Dekkers, Fons \ 2017
Het klimaat verandert en dat merken we langzaam maar zeker. Maar wat zijn hiervan de gevolgen op lokaal niveau? Om hier een beeld van te vormen is informatie over klimaatverandering en (land)gebruik samengebracht voor de Grote Polder en Polder Groene ...
help
Plan van aanpak : hydromorfologische verbetering Eems Dollard Estuarium [Boek]
Dekkers, P. \ Maren, B. van \ Schmidt, C. \ [ca. 2017]
In dit Plan van Aanpak wordt aangegeven welke kennis m.b.t. hydromorfologische processen vergaard moet worden om maatregelen goed te kunnen definiëren en beoordelen. Tevens wordt in dit Plan van Aanpak aangegeven welke maatregelen, met de kennis van ...
help
Biologische stellingen onder de loep : een kritische blik op biologische voeding [Boek] - Tweede druk
Adema, Houkje \ Canoy, Tessa \ Dekkers, Maria-Franca \ Goijvaerts, Kirsten \ Leest, Douwe van der \ 2017
Dit boek gaat over biologische voeding. Het bespreekt de waar- en onwaarheden van enkele stellingen die de afgelopen jaren gedaan zijn, door bekende mensen of instanties, over biologische voeding. Hierbij wordt expliciet gekeken naar wat de wetenscha ...
help
Policy instruments on mitigation options for a low-carbon economy in the Netherlands in 2050 [Studentenverslag]
Dekkers, Kristie \ 2017
This study aims to address how market - based policy instruments could be deployed to support technological mitigation options (e.g. energy savings , production of CO 2 - neutral electricity, electrification, production of bioenergy and Carbon Captur ...
help
Monitoring effecten zandsuppletie Leuvenumse beek 2016 [Boek]
Verdonschot, Ralf \ Dekkers, Dorine \ Verdonschot, Piet \ 2017
In de Leuvenumse beek wordt vanaf 2014 het suppleren van zand als beekherstelmaatregel toegepast door Waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten. Omdat over deze relatief nieuwe maatregel nog niet veel kennis voorhanden is, worden sindsdien de h ...
help
Stekende insecten Griendtsveen 2016 [Boek]
Verdonschot, Piet F.M. \ Dekkers, Dorine D. \ 2017
Het doel van het project is het terugdringen van de steekmuggenoverlast in Griendtsveen door: 1) Het in het maatregelenpakket van LIFE+ in de Mariapeel opnemen van een aangepast peilbeheer om de ontwikkeling van langdurig tijdelijke wateren tegen te ...
help
Stekende insecten rondom de Groote Peel : nulmeting 2016 [Boek]
Verdonschot, Piet F.M. \ Dekkers, Dorine D. \ 2017
Het doel van het project ‘Stekende insecten rondom de Groote Peel’ is tweeledig: a) Het verrichten van een Quick-scan risico-analyse van het gebied Groote Peel en met name de mogelijke effecten van de voorgenomen maatregelen in het project LIFE+ op e ...
help
Zandsuppletie in de Leuvenumse beek : monitoring van de fysische en biologische effecten 2014-2015 [Boek]
Verdonschot, Ralf C. M.. \ Dekkers, Dorine D.. \ Besse-Lototskaya, Anna A.. \ Verdonschot, Piet F. M.. \ 2016
In 2014-2105 zijn de fysische en biologische korte-termijn-effecten van het herhaaldelijk suppleren van zand op een drietal locaties in de Leuvenumse beek onderzocht. Er is gekeken naar de mate van ophoging en verspoeling van het ingebrachte zand, de ...
help
Stekende insecten Griendtsveen : situatie 2015 [Boek]
Verdonschot, Piet F.M. \ Dekkers, Dorine D. \ Besse-Lototskaya, Anna A. \ 2015
Naar aanleiding van het advies van de Tijdelijke Adviescommissie LIFE+ Mariapeel om een onderzoek naar de muggenoverlast te verrichten is door de gemeente Horst aan de Maas gezamenlijk met de provincie Limburg een onderzoeksopdracht aan Alterra – Wag ...
help
Verder ontwikkelen met blik op de toekomst [Brochure]
Dekkers, M. \ Elsing, M. \ 2015
Nu het melkquotum de Nederlandse melkveehouderij niet meer beperkt, zorgen andere factoren voor nieuwe begrenzingen. Daarbinnen zoeken en vinden ondernemers een nieuw evenwicht. Volgens Rabobank zijn zeven 'balansfactoren' doorslaggevend.
help
Begrazingsbeheer in relatie tot herstel van faunagemeenschappen in droge duingraslanden : eindrapportage 2009-2013 [Boek]
Nijssen, M. \ Wouters, B. \ Vogels, J. \ Kooijman, A. \ Oosten, H. van \ Turnhout, C. van \ Wallis de Vries, M. \ Dekkers, J. \ Janssen, I. \ 2014
De Nederlandse kustduinen zijn de laatste decennia in sterke mate verruigd met hoge grassen en struweel, waardoor grote oppervlaktes duingrasland in de grijze duinen (prioritair Habitattype 2130*) en duinheiden met kraaiheide en struikheide (priorita ...
help
Veilige maximale dagdosering vitamine D in voedingssupplementen : aanvullende berekening bij een hogere vitaminering van smeerbare vetten [Boek]
Verkaik-Kloosterman, J. \ Dekkers, A.L.M. \ Ocké, M.C. \ 2014
Het RIVM heeft berekend wat het effect is op de maximale dagdosering vitamine D in supplementen als het vitamine D-gehalte in smeerbare vetten, zoals margarine en halvarine, wordt verhoogd tot het huidige maximale wettelijke niveau. De vitamine D inn ...
help
Juffer Juwelen : sieraden gemaakt door kokerjuffers [thema kleinschalige innovaties groenblauwe ruimte] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dekkers, T.B.M. \ Oosten-Siedlecka, A.M. van \ 2014
Insecten en andere ongewervelden (in aquatische ecosystemen) bouwen vaak indrukwekkende constructies. De natuurlijke herkomst van die materialen zorgt voor camouflage die bescherming biedt tegen predatie. In Frankrijk zijn kokerjuffers gebruikt door ...
help
De OndernemersAcademie presenteert: Coen Dekkers, Euonymuskweker [Video]
Dekkers, C. \ 2013
De OndernemersAcademie presenteert: Coen Dekkers, Euonymuskweker te Sint-Oedenrode. Coen heeft de Agrarische Pedagogische Hogeschool (Stoas) gevolgd in 's-Hertogenbosch. Na een jaar in Engeland te hebben gewerkt heeft hij 15 jaar geleden deze kwekeri ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.