help
Leiden veenvervangers tot sterkere planten? \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Delcour, I. \ 2020
In het vorige nummer van Sierteelt&Groenvoorziening beschreven we al dat wat productieparameters betreft veenvervangers een veelbelovend alternatief kunnen zijn. Het vermoeden is dat ze ook zouden kunnen zorgen voor weerbaardere planten. Maar is dat ...
help
Spuistroom aanpakken: welke oplossing past bij jouw bedrijf? \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Delcour, I. \ Dierickx, M. \ Nawara, S. \ Berckmoes, E. \ Bosmans, L. \ Decombel, A. \ 2020
Er zijn meerdere redenen om bewust om te gaan met spuistroom. Maar hoe pak je dat op een doordachte manier aan? Het project S.O.Spuistroom reikt enkele hulpmiddelen aan.
help
Spuistroom als oplossing voor de droogte? \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Delcour, I. \ Dierickx, M. \ Nawara, S. \ Berckmoes, E. \ Bosmans, L. \ Decombel, A. \ 2019
Ondanks de vele inspanningen die tuinbouwers de laatste jaren leverden, blijkt uit het DPLV-project S.O.Spuistroom (Slim Omgaan met Spuistroom) dat er nog steeds spuistroom wordt geproduceerd. Met de droogte van vorig jaar in het achterhoofd is het i ...
help
Lokale veenvervangers veelbelovend \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Delcour, I. \ 2019
Kunnen compost of resten uit natuurbeheer gebruikt worden als veenvervanger bij Chrysant, Chamaecyparis lawsoniana ‘Ellwoodii’, Azalea en Acer campestre? Het PCS onderwierp deze lokale alternatieven aan een screening.
help
Fertigatieproblemen bij Europese telers komen boven water \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Vandewoestijne, E. \ Berckmoes, E. \ Melis, P. \ Delcour, I. \ 2018
Hoewel telers steeds bewuster omspringen met water en meststoffen, vertaalt zich dat nog te weinig in een betere kwaliteit van het oppervlaktewater. Een uitgebreide bevraging bij 371 Europese telers in het kader van het Europese project FERTINNOWA to ...
help
The Fertigation Bible : technologies to optimise fertigation in intensive horticulture [Boek]
Thompson, Rodney \ Delcour, Ilse \ Berckmoes, Els \ Stavridou, Eleftheria \ 2018
For this document, the fertigation sequence has been considered to consist of the following broad sections and sub-sections: Providing water; Optimising water quality (sub-sections: chemical composition, particle removal,control of algae, disinfectio ...
help
Proeven boomkwekerij in beeld \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Rys, R. \ Van Haecke, D. \ Van Remoortere, L. \ Christiaens, A. \ Dierickx, M. \ Adriaensens, S. \ Delcour, I \ Blancquaert, D. \ Vissers, M. \ 2017
help
Uitwisseling innovatieve technieken voor duurzaam watergebruik in gefertigeerde teelten \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Delcour, I. \ Audenaert, J. \ 2017
Ook vandaag hebben nog heel wat tuinbouwregio’s problemen om aan de Europese waterwetgeving te voldoen. Ze kampen met een tekort aan kwalitatief water of slagen er niet in hun milieu-impact voldoende in te perken. FERTINNOWA wil deze problemen aanpak ...
help
Wortelzakken in een pot-in-pot teeltsysteem: de ideale combinatie? : pot-in-pot teeltsysteem \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Delcour, I. \ Rys, F. \ 2017
Het pot-in-pot (PIP) systeem is veelbelovend en biedt potentieel om bijvoorbeeld de laanbomenteelt weer aantrekkelijk te maken, maar brengt ook een behoorlijke kost met zich mee. Het demoveld op het PCS werd niet enkel aangelegd om dit teeltsysteem t ...
help
Goede alternatieven voor minder gewasanalyses in labo : gewasanalyse \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Delcour, I. \ 2017
Binnen het Engelse HDC-project NutrHONS werd gezocht naar eenvoudige meettoestellen waarmee je als teler de stikstofstatus van planten in de gaten kan houden en zo kan ingrijpen vooraleer er gebreksverschijnselen optreden. Uiteindelijk vonden we twee ...
help
Sneltesten om stikstofopname in containerteelten te monitoren \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Delcour, I. \ 2017
Het project ‘Nutrient management in hardy nursery stock’ of NutriHONS, voorgesteld in S&G 19 van november 2015, heeft net zijn tweede jaar achter de rug. Het doel van dit project is om telers te helpen bij het vinden van eenvoudige meettoestellen die ...
help
Quarantaine organismen in België met de boktor als case study \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Audenaert, J. \ Delcour, I. \ Rys, F. \ 2016
Vorig jaar liep het project 'Draaiboek voor bedreigende quarantaine organismen voor de boomkwekerijsector' af. Dit project werd gesubsidieerd door het Fonds voor Landbouw en Visserij Onderzoek. Hierin ging het PCS samen met het AVBS, pcfruit, ILVO en ...
help
Een schorpioen uit het Carboon van de Piesberg \ Grondboor en hamer [Artikel]
Steur, H. \ Delcour, A. \ Brauckmann, C. \ 2008
Fossiele schorpioenen zijn over het geheel genomen zeer zeldzaam. In oktober 2006 voerde een excursie van de NVG afdeling Twente naar de grote groeve in de Piesberg, Osnabrück. Daar vond men een fossiel, die na thuiskomst bijzonder bleek en de gemaak ...
help
Mogelijkheden en beperkingen bij de analyse van voedingsvezel \ Vlaamsch diergeneeskundig tijdschrift [Artikel]
Eerlingen, R.C. \ Delcour, J.A. \ 1998
In een tabel zijn de belangrijkste componenten weergegeven die al of niet als voedingsvezel beschouwd worden. Een eenduidige definitie van voedingsvezel bestaat niet. Verschillende definities en analysemethoden met elk hun specifieke voor- en nadelen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.