help
Purifying water with wetlands \ Wageningen world : magazine of Wageningen and KLV about contributing to the quality of life [Artikel]
Didde, R. \ 2020
Salinization and drought are increasingly causing shortages of freshwater in coastal regions. In the Zeeuws-Vlaanderen district on the southern Dutch coast, a Wageningen solution is being tested: the purification of sewage and wastewater from industr ...
help
Als coronavirus in het riool zit, komt het dan in de rivier en vervolgens uit mijn kraan? \ De Volkskrant [Artikel]
Didde, R. \ 2020
Onlangs bleek dat het riool een vroeg waarschuwingssysteem kan zijn voor de verspreiding van het sars-cov-2 virus. Op acht plaatsen in Nederland dook het virus in de loop van de maand maart steeds vaker in het riool op.
help
Water zuiveren met een moerasbos \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Didde, R. \ 2020
Verzilting en droogte zorgen in kustgebieden steeds vaker voor gebrek aan zoet water. In Zeeuws-Vlaanderen wordt een Wageningse oplossing beproefd: zuivering van riool- en proceswater in moerasbossen. Dat moet een buffervoorraad opleveren waar de hel ...
help
Ontwikkelingseconoom Thijs Boer : ‘Weet je wat, ik ga die fabriek zelf wel opzetten’ \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Didde, R. \ 2020
Vijf jaar geleden begon Thijs Boer aan een groot avontuur: het opzetten van een chipsfabriek in Rwanda. ‘Als de jonge stedeling toch snackt, kan die beter chips kopen die is gemaakt van Rwandese aardappels.’ De fabriek draait nu quitte, terwijl honde ...
help
Life is good on the Family Pig farm \ Wageningen world : magazine of Wageningen and KLV about contributing to the quality of life [Artikel]
Didde, R. \ 2020
Groups of four sows nurse their young together and the piglets learn to pee into a urinal. In Venhorst in the Dutch province of Brabant, a consortium is doing research on an innovative ecoand animal-friendly shed design called ‘The Family Pig’. Every ...
help
Development economist Thijs Boer : ‘You know what, I’m going to set up that factory myself’ \ Wageningen world : magazine of Wageningen and KLV about contributing to the quality of life [Artikel]
Didde, R. \ 2020
Five years ago, Thijs Boer embarked on a great adventure: setting up a crisp factory in Rwanda. ‘If the urban youth are going to snack, they might as well buy a bag of crisps made from potatoes grown by Rwandan farmers.’ The factory is now breaking e ...
help
Domweg gelukkig in de familievarkensstal \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Didde, R. \ 2020
De zeugen kramen in groepjes van vier vriendinnen, de biggen leren plassen in een urinoir. In het Brabantse Venhorst onderzoekt een consortium een innovatieve milieu- en diervriendelijke varkensstal. Centrale vraag: ‘Wat wil het varken’?
help
Wat kost ons eten echt? \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Didde, R. \ 2019
Voedsel kost meer dan we ervoor betalen. De productie ervan gaat bijvoorbeeld gepaard met uitputting van de bodem, biodiversiteitsverlies of kinderarbeid. Een nieuwe methode moet die verborgen kosten zichtbaar maken. ‘Consumenten en producenten gaan ...
help
Hoe boeren CO2 kunnen vasthouden : onderzoek naar vermindering uitstoot broeikasgassen \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Didde, R. \ 2019
Nederlandse boeren en andere landgebruikers zullen jaarlijks 3,5 miljoen ton minder CO2 moeten uitstoten, om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Wageningen onderzoekt de mogelijkheden. ‘Technologisch kunnen we een heel eind komen. Veel hangt ...
help
How farmers can store CO2 : research on reducing greenhouse gas emissions \ Wageningen world : magazine of Wageningen and KLV about contributing to the quality of life [Artikel]
Didde, R. \ 2019
Dutch farmers and other land users are going to have to emit 3.5 million tons less CO2 per year as their contribution to reaching the country’s climate targets. Wageningen is studying the options. ‘Technically, a great deal is possible. A lot depends ...
help
Acht Wageningse visies op het tegengaan van klimaatverandering: ‘We kunnen miljoenen tonnen uitstoot besparen’ \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Didde, R. \ 2019
Bossen aanplanten, de efficiëntie in de landbouw verbeteren en in de chemische industrie overschakelen op biobased grondstoffen. Dat zijn effectieve en betaalbare strategieën voor het tegengaan van klimaatverandering, blijkt uit een rondgang langs ac ...
help
Eight Wageningen visions on addressing climate change: ‘We can avoid millions of tons of emissions’ \ Wageningen world : magazine of Wageningen and KLV about contributing to the quality of life [Artikel]
Didde, R. \ 2019
Planting forests, improving the efficiency of farming and getting the chemical industry to go biobased are all effective, affordable strategies for addressing climate change, say eight Wageningen researchers. They should be enshrined in a long-term g ...
help
KennisOnline magazine : verhalen over KennisOnline-Onderzoek in 2019 [Boek]
Didde, René \ Vries, Didi de \ Roskamp, Hanny \ Louwerens, Tessa \ Zijl, Kenneth van \ Nat, Linda van der \ Inge, Janse \ Gerdes, Lenny \ Koelstra, Anja \ Heinen, Priscilla \ Flipse, Marijn \ Berber, Hania \ Langenberg, Michel \ Ligthert, Helena \ 2019
help
Wereldklaslokaal voor duurzame boeren \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Didde, R. \ 2019
Voorbeeldboeren vanuit verschillende werelddelen vormen samen een online leerschool voor duurzame landbouwsystemen. Anderen kunnen op afstand van hun werkwijzen leren, onder meer via een hologram.
help
Ruimtewaakhond voor de aardatmosfeer \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Didde, R. \ 2019
Tropomi, een Nederlands meetapparaat dat eind 2017 op een satelliet werd gemonteerd, meet de luchtkwaliteit op aarde beter dan ooit. Zo komen nieuwe bronnen van stikstofdioxide aan het licht. ‘Autoriteiten kunnen met deze gegevens nagaan of een secto ...
help
The true price of food \ Wageningen world : magazine of Wageningen and KLV about contributing to the quality of life [Artikel]
Didde, R. \ 2019
Food costs more than we pay for it. Producing it can involve soil exhaustion, loss of biodiversity or child labour. A new method aims at making those hidden costs visible. ‘Hopefully, this will prompt consumers and producers to look for more sustaina ...
help
Sustainable farmers light the way \ Wageningen world : magazine of Wageningen and KLV about contributing to the quality of life [Artikel]
Didde, R. \ 2019
Together, model farmers from various parts of the world form an online school for sustainable farming systems. Others can explore their approach through distance learning methods including a hologram.
help
Space watchdog for Earth’s atmosphere \ Wageningen world : magazine of Wageningen and KLV about contributing to the quality of life [Artikel]
Didde, R. \ 2019
Tropomi, a Dutch-built measuring instrument that was mounted onto a satellite at the end of 2017, measures air quality better than has ever been done before. This reveals new sources of nitrogen dioxide. Authorities can use these data to check whethe ...
help
Speuren naar fout hout \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Didde, R. \ 2018
Al zeker dertig jaar is er aandacht voor de grootschalige illegale kap van tropische bossen. Beelden van ronkende kettingzagen die honderd jaar oude woudreuzen vellen en apen en kleurrijke fauna van hun onderkomen beroven, bezorgen mensen al jaren de ...
help
‘We must keep the earth habitable’ \ Wageningen world : magazine of Wageningen and KLV about contributing to the quality of life [Artikel]
Didde, R. \ 2018
Concern about polluted wastewater from the food industry led to the formation of the Water Purification chair group in the 1960s. Wageningen would help tackle water, soil and air pollution. Now its environmental expertise is a Dutch export product. N ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.