help
Monitor infrastructuur en ruimte 2016 : zicht op de effecten van de structuurvisie infrastructuur en ruimte [Boek]
Kuiper, Rienk \ Schuit, Johan van der \ Amsterdam, Hans van \ Blom, Wim \ Breedijk, Marnix \ Diederiks, Jos \ Evers, David \ Franken, Ron \ Hilbers, Hans \ Lagas, Piet \ Puijenbroek, Peter van \ Rijn, Frank van \ Thissen, Mark \ Vugteveen, Pim \ Willigers, Mark \ Jorritsma, Peter \ Leeuwen, Niek van \ Altenburg, Frank \ 2016
help
Kansenkaarten voor duurzaam benutten Natuurlijk Kapitaal [Boek]
Knegt, B. de \ Hoek, D.C.J. van der \ Veerkamp, C.J. \ Woltjer, I. \ Aa, N.G.F.M. van der \ Boekel, E.M.P.M. van \ Diederiks, J.F.H.A. \ Goosen, H. \ Koekoek, A. \ Lesschen, J.P. \ Staritsky, I.G. \ Veeneklaas, F.R. \ Vries, F. de \ Hendriks, C.M.A. \ 2016
Lokaal uitgevoerde praktijkprojecten die voor het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland zijn uitgevoerd, laten zien dat er kansen zijn voor de wederzijdse versterking van natuur en economie. Dit leidt tot de volgende vragen: welke kansen zijn er om ...
help
Ontwikkelingsvarianten voor de Zuidwestelijke Delta : achtergronden bij Samenhang in de Zuidwestelijke Delta : naar een vitale, veerkrachtige en veilige delta [Boek]
Hoek, D.-J. van der \ Wortelboer, R. \ Diederiks, J. \ 2013
PBL brengt in de studie ‘Samenhang in de Zuidwestelijke Delta’ (2013) de samenhang tussen verschillende beleidskeuzes voor de Zuidwestelijke Delta in beeld. Deze publicatie biedt achtergrondinformatie bij het hoofdrapport. Hierbij gaat het om de ontw ...
help
Investeren in kwantiteit en kwaliteit [special kansrijke natuur] \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Lagas, P. \ Diederiks, J. \ 2011
Sommige wijken van onze vier grote steden moeten het praktisch zonder groen doen. De perspectieven op verbetering zijn slecht, omdat budgetten onder druk staan en er binnenstedelijk wordt bijgebouwd. Om toch de kwantiteit en de kwaliteit van het groe ...
help
De praktijk van het waarderen : Paleis Soestdijk als casus voor integrale waardering : werkconferentie 15-11-2010 [Congresverslag]
Langedijk, A. \ Diederiks, R. \ Gemredactie \ [2010]
De werkconferentie De Praktijk van het Waarderen is het tweede gezamenlijke initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Archief en de Rijksgebouwendienst. Deze bijeenkomst op 15 november 2010 was een vervolg op de werkconf ...
help
Streekplannen in beeld : landelijk overzicht van provinciale streek- en omgevingsplannen : achtergrondstudies [Boek]
Diederiks, J.F.H.A. \ 2008
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een uniforme legenda gemaakt die over alle provinciale streek- en omgevingsplannen heen is gelegd. Op deze wijze is een landelijk vergelijkbaar beeld verkregen. Dit betekent dat functies die dezelfde planolog ...
help
Meer sociale uitsluiting van chronisch zieken bij een lager inkomen \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Bosma, H. \ Diederiks, J.P. \ Santen, H.M.S. van \ Eijk, J.T.M. van \ 2005
Nagegaan is of inkomen samenhangt met variatie in de sociale uitsluiting van chronisch zieken. Bij 223 chronisch zieken werd gedurende een periode van 7 maanden (oktober 2003-april 2004) 4 maal een huisbezoek afgelegd en een gestructureerd interview ...
help
Een foto zegt meer... \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Diederiks, K. \ Adolfs, T. \ Drent, J. van \ 2004
Het CROW-wegbeheer heeft een methodiek opgesteld voor het bepalen, vastleggen en voorspellen van de kwaliteit van wegen, waardoor de gegevens voor verschillende doelgroepen toepasbaar zijn
help
Het platteland in een veranderende wereld : boeren en het proces van modernisering ; opstellen aangeboden aan Prof. dr. H. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar in de Economische en Sociale Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden [Boek]
Diederiks, H. \ Lindblad, J.T. \ Vries, B. de \ Vries, H. de \ 1994
help
Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat : de modernisering van West-Europa sinds de vijftiende eeuw [Boek]
Diederiks, H.A. \ Noordam, D.J. \ Quispel, G.C. \ 1987
Dit boek bevat een overzicht van de maatschappelijke veranderingen in Nederland, Engeland, Frankrijk en Duitsland. Behandeld worden de veranderingen op economisch, sociaal en demografisch gebied in hun onderlinge samenhang, met daarbij de ontwikkelin ...
help
Een stad in verval : Amsterdam omstreeks 1800 : demografisch, economisch, ruimtelijk [Proefschrift]
Diederiks, H. \ 1982
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.