Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 250

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Diepen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Zwangerschap en arbeid \ Greenity : voor ondernemers met ambitie [Artikel]
Diepen, M. van \ 2018
Tijdens en vlak na de zwangerschap lopen vrouwen en het ongeboren kind extra risico’s. Deze risico’s kunnen in de bloembollensector samenhangen met de lichamelijke belasting, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, trillingen en lawaai. De overheid vi ...
help
Blockchain for agriculture and food : findings from the pilot study [Boek]
Ge, Lan \ Brewster, Christopher \ Spek, Jacco \ Smeenk, Anton \ Top, Jan \ Diepen, Frans van \ Klaase, Bob \ Graumans, Conny \ Ruyter de Wildt, Marieke de \ 2017
Transporting fresh tomatoes from farmer to retailer in Nigeria in plastic crates instead of raffia baskets can substantially decrease post-harvest losses both in quantity and in quality. We apply the Value Chain Laboratory (VC-Lab) method to analyse ...
help
Reis door de keten : herkomst- en productinformatie door de keten en aan de consument [Boek]
Gorter de Vries, Hein \ Wolfert, Sjaak \ Diepen, Frans van \ Feunekes, Gerda \ Graaf, Kees de \ Bie, Linda de \ Korte, Sjaak de \ 2016
help
Copper in diets for weaned pigs : influence of level and duration of copper supplementation [Boek]
Bikker, P. \ Baal, J. van \ Binnendijk, G.P. \ Diepen, J.T.M. van \ Troquet, L.M.P. \ Jongbloed, A.W. \ 2015
Dit onderzoek is uitgevoerd om de invloed te bepalen van de hoogte (15-160 mg/kg voer) en duur (2- 8 weken) van gebruik van een kopersupplement in het voer van gespeende biggen op de groeiprestaties, mestconsistentie en expressie van genen gerelateer ...
help
De in vitro verteerbaarheid van gewelde maïs en maïsbijproduct en de in vivo verteerbaarheid van maïsbijproduct gemeten bij vleesvarkens [Boek]
Bikker, P. \ Krimpen, M.M. van \ Dekker, R.A. \ Wikselaar, P.G. van \ Diepen, J.T.M. van \ 2014
In opdracht van PPO (PPS Kleinschalige Bioraffinage) is de in vitro verteerbaarheid van gewelde maïs en van het maïsbijproduct na fermentatie bepaald. Als referentiegrondstoffen zijn in deze studie sojaschroot en kuilgras meegenomen. Tevens is in dez ...
help
Schone teelt bepaalt de toekomst : officiële catalogus Aardappel Demodag \ Aardappelwereld [Artikel]
Tramper, M. \ Ampt, M. \ Brouwer, T.A. \ Diepen, R. van \ 2014
Catalogus van de Aardappeldemodag in Westmaas. het thema van 2014 luidt 'Schone teelt bepaalt de toekomst'
help
The bioavailability of four zinc oxide sources and zinc sulphate in broiler chickens [Boek]
Veldkamp, T. \ Diepen, J.T.M. van \ Bikker, P. \ 2014
Zinc is an essential trace element for all farm animal species. It is commonly included in animal diets as zinc oxide, zinc sulphate or organically bound zinc. Umicore Zinc Chemicals developed zinc oxide products with different mean particle sizes. U ...
help
Clustering van voerstromen in de Peel : case study duurzaam landgebruik en prestatie-indicatoren [Boek]
Cormont, A. \ Diepen, C.A. van \ Galama, P.J. \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Roelsma, J. \ Uiterwijk, M. \ Zom, R.L.G. \ 2013
Verduurzaming van de landbouw en de ontwikkeling van het landelijk gebied vragen om data en kennis. Doel van dit KB12-onderzoek is een beeld te krijgen van de toepasbaarheid en generieke inzetbaarheid van bestaande data en methodieken, zoals CBS-gege ...
help
Water in de droogmakerij : waterplan Beemster 2013-2017 [Boek]
Velema, E. \ Diepen, J. van \ Voort, M. ter \ 2013
De Beemster is een droogmakerij. Vierhonderd jaar geleden, in 1612, is de drooglegging van deze polder afgerond. De droogmakerij de Beemster ligt in de provincie Noord-Holland, globaal tussen Alkmaar, Purmerend en Hoorn. De polder heeft een oppervlak ...
help
Effects of available phosphorus (aP), calcium/aP ratio, and growth rate on P deposition, P digestibility, performance and leg quality in broilers [Boek]
Krimpen, M.M. van \ Diepen, J.T.M. van \ Wikselaar, P.G. van \ Bikker, P. \ Jongbloed, A.W. \ 2013
The standard Ca/aP ratio (2.2) can be recommended for application in practical diets. Based on the results of this experiment, no proof was found for our hypothesis that the development of the skeleton in fast growing broilers could not keep pace wit ...
help
Behoefte en vastlegging van fosfor bij vleesvarkens : een dosis-respons studie = Phosporus requirements and retention in growing finishing pigs, a dose-response study [Boek]
Bikker, P. \ Dekker, R.A. \ Diepen, J.T.M. van \ Krimpen, M.M. van \ Jongbloed, A.W. \ Millet, S. \ 2013
Dit rapport beschrijft een dosis-respons studie bij vleesvarkens waarin de invloed van het Pgehalte in het voer op de groeiprestaties en de P-retentie in het dier zijn bepaald.
help
Duurzaam landgebruik en prestatie-indicatoren : een case studie voor de Peel [Boek]
Cormont, A. \ Diepen, C.A. van \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Jansen, P.C. \ Janssen, S.J.C. \ Roelsma, J. \ Roest, C.W.J. \ Smeets, P.J.A.M. \ Uiterwijk, M. \ 2012
Verduurzaming van de landbouw en de ontwikkeling van het landelijk gebied vraagt om data en om kennis. Dat is nodig om aan te geven of een verandering bijdraagt aan verduurzaming of juist niet. Binnen Nederland kan en wil het landbouwbedrijfsleven bi ...
help
Assessing climate change effects on European crop yields using the Crop Growth \ Agricultural and forest meteorology : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Supit, I. \ Diepen, C.A. van \ Wit, A.J.W. de \ Wolf, J. \ Kabat, P. \ Baruth, B. \ Ludwig, F. \ 2012
Climate change impacts on potential and rainfed crop yields on the European continent were studied using output of three General Circulation Models and the Crop Growth Monitoring System in combination with a weather generator. Climate change impacts ...
help
Gestandaardiseerde fosforverteerbaarheid in de varkensvoeding [Boek]
Jongbloed, A.W. \ Diepen, J.Th.M. van \ Bikker, P. \ 2012
help
Voermaatregelen voor ammoniakreductie in stallen voor zeugen en biggen = Feeding measures to reduce ammonia emission from houses for sows and piglets [Boek]
Aarnink, A.J.A. \ Bikker, P. \ Diepen, J.T.M. van \ 2012
In deze studie worden de mogelijkheden geïnventariseerd, inclusief effecten en kosten, om de ammoniakemissie uit zeugenstallen te reduceren via voermaatregelen.
help
Geen slechtere resultaten Tempo-vleesvarkens bij wekelijks andere grondstoffen in voer \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Peet-Schering, C. van der \ Binnendijk, G. \ Diepen, H. van \ Straathof, B. \ 2012
Het op elkaar afstemmen van de grondstoffensamenstelling van startvoer, tussenvoer en eindvoer verbetert de technische resultaten van Tempo-vleesvarkens niet. Ook het verstrekken van 10 procent extra aminozuren in het voer geeft geen verbetering van ...
help
Invloed van drie dagen kunstmelk na spenen en van voersamenstelling op energieopname en Streptococcus suis verschijnselen bij biggen = Effect of three days milk supply and of feed composition after weaning on energy intake and clinical signs of Streptococcus suis in piglets [Boek]
Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Troquet, L.M.P. \ Binnendijk, G.P. \ Diepen, J.T.M. van \ Raymakers, R. \ 2012
Op VIC Sterksel is onderzocht of het verstrekken van kunstmelk gedurende de eerste 3 dagen na spenen en het verstrekken van een luxer speenvoer de energie-opname van de biggen verhoogt en het aantal biggen met klinische verschijnselen passend bij een ...
help
Effect van grondstoffensamenstelling en aminozuurgehalte op technische resultaten van beren, borgen en zeugjes = Influence of diet composition and level of amino acids on performance of boars, barrows and gilts [Boek]
Peet-Schwering, C.M.C. van der \ Straathof, S.B. \ Binnendijk, G.P. \ Diepen, J.T.M. van \ 2012
Op VIC Sterksel is in twee vleesvarkensproeven onderzocht wat de effecten zijn op de technische resultaten van beren, borgen en zeugjes van: 1) het op elkaar afstemmen van de grondstoffensamenstelling in startvoer, tussenvoer en eindvoer; 2) het op e ...
help
Effect van verdunde praktijkvoeders op de kwaliteit van het verenkleed, gedrag en dierprestaties bij opfok- en leghennen [Boek]
Krimpen, M.M. van \ Binnendijk, G.P. \ Diepen, J.T.M. van \ 2012
Het verstrekken van verdund opfok- en legvoer, door het toepassen van gangbare verdunningsbronnen, resulteerde in een toename van het voergerichte gedrag van zowel opfok- als leghennen. Deze veranderingen in gedragspatroon zijn perspectiefvol vanwege ...
help
Bollenteelt op brede bedden \ BloembollenVisie [Artikel]
Diepen, G. van \ 2011
De belangstelling voor telen op bedden van 1,80 m breed neemt toe. Aan deze overstap zitten veel voordelen, onder meer op het gebied van tijdsbesparing. De financiële kant kan voor ondernemers een drempel zijn om de stap te zetten.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.