help
De waarde van Slash 21 : bespiegelingen over het onderwijsinnovatieproject [Boek]
Dieten, Henk van \ Geest, Wim van der \ 2006
In deze bundel is de focus van de bijdragen: Wat heeft Slash 21 voor de betrokkenen betekend? Wat gebeurt er na het beëindigen van het project? Hoe duurzaam zal de innovatie blijken te zijn? Welke algemene leerervaringen heeft het project opgeleverd ...
help
Het onthoornen van geiten en geitelammeren \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Pieterse, M.C. \ Dieten, J.S.M.M. van \ 1995
Beschrijving van de verdoving bij het onthoornen van de geit. Naast het onthoornen van volwassen geiten en geitelammeren worden het gebruik van de combinatie xylazine, ketamine en atropine en de bereiding van dit geitenverdovingsmiddel beschreven
help
"Ik weet dat ik nu iets heel ergs zeg..." : selectie van interviews uit Corporatiemagazine 1993 - 1995 [Boek]
Dieten, J. van \ 1995
help
"Betrokken bewoners vragen om een betrokken corporatie" \ Corporatiemagazine [Artikel]
Dieten, J. van \ 1994
De opknapbeurt die woningen doorgaans eens in de 25 jaar krijgen, veroorzaakt bij bewoners grote ergernis. Een interview met R. van wezel die op zoek ging naar de oorzaken
help
Interview [met corporatie-directeur N. Zondervan] : "Het rijk had taak voor minst draagkrachtigen moeten houden" \ Corporatiemagazine [Artikel]
Dieten, J. van \ 1994
Betoogd wordt, dat de sociale doelstelling van de woningbouwcorporaties in gevaar komt nu het Rijk zich door de stelselwijziging in de volkshuisvesting (te) ver heeft teruggetrokken
help
Als je vluchtelingen toelaat, moet je ze ook huisvesten \ Corporatiemagazine [Artikel]
Dieten, J. van \ 1993
De rijksoverheid onderschat de nieuwbouwbehoefte als gevolg van de groeiende stroom asielzoekers. Zonder extra nieuwbouw zal de maatschappelijke weerstand tegen allochtonen alleen maar groeien. Interview met M.C. Houthoff, direkteur van Vluchtelingen ...
help
Kwaliteitszorg en certificering, een kwestie van commercie en fatsoen \ Corporatiemagazine [Artikel]
Dieten, J. van \ 1993
Interview met voorzitter Middelkoop van de stichting Primaat, die tot taak krijgt initiatieven m.b.t. de ontwikkeling van een keurmerk voor woning-corporaties op elkaar af te stemmen. Over certificering als intern en extern communicatiemiddel in het ...
help
Een slimme corporatie is op de huisstofmijt voorbereid \ Corporatiemagazine [Artikel]
Dieten, J. van \ 1992
Interview met biologe Prof. dr. Annelies van Bronswijk over de gevolgen van binnenmilieuverontreiniging voor de menselijke gezondheid, met de huisstofmijt als de kwaaie pier
help
Ongezonde ontwikkelingen in de volkshuisvesting \ Corporatiemagazine [Artikel]
Dieten, J. van \ 1992
Een interview met Prof. Roscam Abbing over de relatie wonen en gezondheid
help
Islamitische corporaties : alleen als de bestaande dichtgetimmerd blijven \ Corporatiemagazine [Artikel]
Dieten, J. van \ 1992
Interview met NCB-directeur M. Rabbae over de mogelijkheid ook nieuwere wijken toegankelijk te maken voor migranten
help
Wat beweging doet wijken geen kwaad \ Corporatiemagazine [Artikel]
Dieten, J. van \ 1992
Interview met sociaal geograaf A. Hoogvliet n.a.v. het verschijnen van zijn proefschrift 'Wijken in beweging'
help
'Zijn woningen ons meer waard dan mensen?' \ Corporatiemagazine [Artikel]
Dieten, J. van \ 1992
Interview met Prof. Frieling, voorzitter van de Stuurgroep vernieuwing Bijlmermeer
help
SEV-experiment krijgt sleutelrol in verzelfstandigingsproces \ Corporatiemagazine [Artikel]
Dieten, J. van \ 1991
Interview met Jeroen Singelenburg over het "Proefproject verzelfstandiging woningcorporaties". Zie ook Corporatiemagazine 2(1991)5, p.22-23, bijdrage van Prof. J. van der Schaar
help
'We kunnen heel aardig meekomen in Europa' \ Corporatiemagazine [Artikel]
Dieten, J. van \ 1991
Interview met onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau over woningkwaliteit, woonlasten en profijt van de overheid
help
'Corporaties hebben omvang lokale regelgeving mede in eigen hand' \ Corporatiemagazine [Artikel]
Dieten, J. van \ 1991
Interview met dr G.H. Veringa, voorzitter van de klankbordgroep die toegevoegd was aan de Commissie Taakstelling en Toezicht
help
'Als we niet oppassen wordt het dweilen met de kraan open' \ Corporatiemagazine [Artikel]
Dieten, J. van \ 1991
Interview met Jan Schaefer, voorzitter Interbestuurlijke projectgroep sociale vernieuwing, tevens voorzitter van een projectgroep die 'de Haagse bureaucratie moet slopen', over stadsvernieuwing
help
'Plaatsingsbeleid komt steeds meer uit sfeer van binnenkamer' \ Corporatiemagazine [Artikel]
Dieten, J. van \ 1991
Interview met ir Sandra Adrianov die onderzoek doet naar het sociaal beheer, in het bijzonder naar het plaatsingsbeleid van sociale verhuurders. Opdrachtgever is de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit
help
'Als ze een contract op eigen naam krijgen, zie je waarvoor je werkt' \ Corporatiemagazine [Artikel]
Dieten, J. van \ 1991
Interview met G. Visser en P. Delorme van de vereniging HVO (voorheen Hulp voor Onbehuisden) te Amsterdam, over projecten begeleid wonen voor dak- en thuislozen
help
'Geef een aap een spiegel en hij is blij' \ Corporatiemagazine [Artikel]
Dieten, J. van \ 1991
Interview met Carel Weeber, architect, over architectonische kwaliteit en gebruikskwaliteit
help
'Huurdersorganisaties moeten echte machtsfactor worden' \ Corporatiemagazine [Artikel]
Dieten, J. van \ 1990
Interview met Leon Bobbe, toekomstig directeur van de Nederlandse Woonbond (na de fusie van LOS, LOBH en NVH)
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.