Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 2182

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Dijk
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Food security impact of global equities : executive summary [Boek]
Berkhout, Petra \ Dijk, Michiel van \ Morley, Tom \ Rau, Marie-Luise \ Verma, Monika \ Snels, Joost \ Soethoudt, Han \ 2019
help
Food security impact of global equities : annex measurement methodology for yield [Boek]
Dijk, Michiel van \ Morley, Tom \ Rau, Marie-Luise \ Verma, Monika \ 2019
help
De maat van mest : perspectief van mestbewerking op de boerderij voor akkerbouwers en melkveehouders [Boek]
Dijk, W. van \ Galama, P. \ 2019
Dit rapport gaat in op de vraag: heeft het zin dat melkveehouders niet op het eigen bedrijf plaatsbare rundveedrijfmest bewerken, of is het beter om deze onbewerkt af te zetten naar akkerbouwers? De economische waarde van tien verschillende mestprodu ...
help
Presentaties congres Building green smart and healthy [Presentatie]
Snep, R. \ Duijn, B. van \ Maasland, G. \ Hermans, T. \ Hoeven, F. van der \ Mulder, I. \ Hekhuis, J. \ Heijnen, A. \ Dijk, R. van \ Beugels, B. \ Hiemstra, J. \ Gout, M. \ Kort, R. de \ Dings, G. \ Wit, D. de \ Maas, J. \ Palacios, J. \ Wijten, G. \ 2019
Presentaties congres Building green smart and healthy, 31 januari 2019. Verstedelijkingsopgave als groene challenge : 8 tips om groen effectief in te zetten! / Robbert Snep, Greening Buildings on the Inside / Bert van Duijn, MVRDV / Gideon Maasland, ...
help
Stikstofwerking van organische meststoffen en hun relatie met gebruiksnormen [Boek]
Schröder, J.J. \ Dijk, W. van \ 2019
Uit organische mest komt niet alleen stikstof (N) vrij in het jaar van toediening maar ook in de jaren daarna. Deze mineralisatie strekt zich in beginsel uit over tientallen jaren. Bij regelmatig gebruik van mest stijgt de N-werking (‘NWC’) in de loo ...
help
Dossier Berenklauw - wat te doen met Reuzenberenklauw? [Dossier]
Dijk, C.J. van \ 2019
Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) kan veel overlast veroorzaken. Deze berenklauw verdringt inheemse plantensoorten en bevat stoffen die bij beschadiging tot ernstige brandwonden kunnen leiden. De reuzenberenklauw komt vooral voor langs wate ...
help
Dossier consumentengedrag [Dossier]
Dijk, C.J. van \ 2019
Verschillende doelgroepen hebben verschillende behoeften. Ouderen willen andere producten dan jongeren, maar waarom is dat? En wat willen ze? Wageningen University & Research doet onderzoek naar verschillende aspecten van consumentengedrag: wat zijn ...
help
Op naar precisielandbouw 2.0 : eindrapport PPS PL2.0 2015-2019 topsectorproject AF-14275 [Boek]
Kempenaar, Corné \ Dijk, Chris van \ Hermans, Geert \ Steele-Dun, Susan \ Sande, Corné van de \ Verschoore, Jeroen \ Wal, Tamme van der \ Roerink, Gerbert \ Visser, Juriaan \ Kamp, Jan \ Blok, Pieter \ Polder, Gerrit \ Wolf, Jan van de \ Jalink, Henk \ Bulle, Annette \ Meurs, Bert \ Michielsen, Jean-Marie \ Zande, Jan van de \ Hoving, Idse \ Riel, Johan van \ Holshof, Gertjan \ Boheemen, Koen van \ Evert, Frits van \ Riemens, Marleen \ Keizer, Paul \ Schnabel, Sabine \ Egmond, Fenny van \ Walvoort, Dennis \ Janssen, Henk \ La Riviėre, Inge \ Kocks, Corné \ Pot, Alfred \ 2019
De publiek private samenwerking (PPS) ‘Op naar precisielandbouw 2.0’ (PL2.0) is een R&D project van de topsector AgriFood. Het project is gestart in 2015 met doorlooptijd van 4 jaar. Voor u ligt het eindrapport. In deze PPS werkten ruim 20 private be ...
help
Japanse duizendknoop : Risico's, herkennen en voorkomen van verspreiding [Factsheet]
Dijk, C. van \ 2019
help
Beleidskaders zon-pv : inventarisatie en analyse [Boek]
Cornax, L. \ Dijk, D. van \ Rijn, R. van \ 2019
Grondgebonden zonne-energie maakt de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling door. Gedreven door kostprijsdalingen van zonnepanelen en gunstige subsidievoorwaarden zien gemeenten zich geconfronteerd met een groeiend aantal vergunningaanvragen v ...
help
Influence of depicted portion size on-pack on serving and consumption behaviour of adults [Studentenverslag]
Dijk, S.J. van \ 2019
help
Naar een depositiegerichte aanpak van ammoniakemissies rond de Nieuwkoopse Plassen : scenariostudie voor Proeftuin Veenweiden [Boek]
Joosten, Leo \ Verhoeff, Teus \ Wilmot, Mark \ Migchels, Gerard \ Dijk, Cathy \ 2019
help
Adviezen aan beleidsmakers [Boek]
Migchels, Gerard \ Dijk, Cathy van \ 2019
help
Zeoliet als mogelijke oplossing voor de nitraatuitspoeling uit landbouwgronden \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Mullekom, M. van \ Vernooy, B. \ Verstijnen, Y. \ Dijk, G. van \ Smolders, F. \ 2019
Nitraatuitspoeling uit landbouwgronden is een groot probleem. De hoge nitraatconcentraties in het grondwater hebben nadelige consequenties voor de (drink) watersector, de landbouwsector en grondwaterafhankelijke natuur. De toepassing van zeoliet in d ...
help
Bijzonder bronnenbos gered van erosie \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Kieskamp, A. \ Dijk, A. van \ 2019
Het bronnenbos in het Kastanjedal bij het Gelderse Beek-Ubbergen is zeldzaam mooi. Maar toenemende erosie als gevolg van hevige regenbuien bedreigde de bijzondere waarden van het bos, waaronder een eeuwenoude kastanje. De monumentale ‘Kabouterboom’ i ...
help
De toekomst van ons veenweidelandschap : Over vernatten, optoppen en veenmosteelt \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Smolders, A.J.P. \ Rier, B.P. van de \ Diggelen, J.M.H. van \ Dijk, G. van \ Geurts, J.J.M. \ Lamers, L.P.M. \ 2019
Het veenweidegebied is een karakteristiek Nederlands landschap, maar ook een ‘zorgenkindje’. Door ontwatering wordt de veenbodem afgebroken, waarbij het hierin opgeslagen koolstof als koolstofdioxide (CO2) naar de atmosfeer verdwijnt. Er is een zeker ...
help
Effect van organische stofbeheer op opbrengst, bodemkwaliteit en stikstofverliezen op een zuidelijke zandgrond : resultaten van de gangbare bedrijfssystemen van het project Bodemkwaliteit op zand in de periode 2011-2016 [Boek]
Haan, Janjo de \ Wesselink, Marie \ Dijk, Wim van \ Verstegen, Harry \ Geel, Willem van \ Berg, Wim van den \ 2018
help
Biologische teelt op een zuidelijke zandgrond: opbrengst, bemesting, bodemkwaliteit en stikstofverliezen : resultaten van het biologische bedrijfssysteem van het project Bodemkwaliteit op zand in de periode 2000-2016 [Boek]
Haan, Janjo de \ Wesselink, Marie \ Dijk, Wim van \ Verstegen, Harry \ Geel, Willem van \ Berg, Wim van den \ 2018
help
Onderzoek naar de effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen : ten behoeve van het behoud en herstel van habitattype H7140 (Natura 2000) [Boek]
Diggelen, J.M.H. van \ Dijk, G. van \ Cusell, C. \ Belle, J. van \ Kooijman, A. \ Broek, T. van den \ Bobbink, R. \ Mettrop, I.S. \ Lamers, L.P.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2018
In dit onderzoek is getracht om inzicht te krijgen wat de bijdrage van de (nog steeds te) hoge N-depositie is op de huidige kwaliteit en ontwikkeling van Overgangs- en trilvenen in Nederland. Daarbij is tevens beoordeeld hoe deze effecten zich verhou ...
help
Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Lamers, L.P.M. \ Geurts, J.G.M. \ Schie, J.M. van \ Dijk, G. van \ Barendregt, A. \ Mettrop, I.S. \ Moria, L. \ Fritz, C. \ Roelofs, J.G.M. \ Smolders, A.J.P. \ Rip, W.J. \ 2018
Tussen 1960 en 1990 is de kwaliteit van laagveenwateren sterk verslechterd met grote gevolgen voor de biodiversiteit. Gerichte maatregelen hebben veel verbetering opgeleverd, maar in veel gebieden zijn de problemen nog steeds aanzienlijk. Dit artikel ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.