help
Inheemse bomen: de visie van boomkwekerijen : nog altijd grote problemen bij implementeren regels inheems plantgoed \ Boom in business [Artikel]
Dirksen, C. \ 2018
De Duitse natuurbeschermingswetgeving van 2009 schrijft voor dat bij aanplantingen in de vrije natuur uitsluitend gebiedseigen bomen gebruikt mogen worden. Dat is een belangrijke markt, ook voor Nederlandse kwekers. De overgangsoplossing eindigt op 1 ...
help
Deltagebied: nationaal en internationaal topgebied voor vogels : status, trends, bedreigingen en toekomst voor watervogels in het Deltagebied [Boek]
Winden, Jan van der \ Fouw, Jimmy de \ Dreef, Camilla \ Horssen, Peter van \ Dirksen, Sjoerd \ 2017
Dit rapport brengt de beschikbare gegevens in beeld, identificeert kennisleemten in de relatie tussen trends en drukfactoren en geeft inzicht in maatregelen en noodzakelijk onderzoek om de vogelpopulaties beter te beschermen.
help
Monitoring and statistical modelling of sedimentation in gully pots \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Post, J.A.B. \ Pothof, I.W.M. \ Dirksen, J. \ Baars, E.J. \ Langeveld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2016
Gully pots are essential assets designed to relief the downstream system by trapping solids and attached pollutants suspended in runoff. This study applied a methodology to develop a quantitative gully pot sedimentation and blockage model. To this en ...
help
Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer [Boek]
Schooten, Herman van \ Dirksen, Hans \ 2013
help
Monitoring ground settlement to guide sewer asset management [Proefschrift]
Dirksen, J. \ 2013
Een groot gedeelte van dit onderzoek is besteed aan het bestuderen van geschikte, betrouwbare methoden om (ongelijke) zetting van riolen te kunnen onderzoeken. Een zetting van 5 mm per jaar geeft voor een groot deel voorspelbare gevolgen voor het fun ...
help
Meten van het bodemprofiel van riolen met een rijdende camera \ WT-afvalwater [Artikel]
Dirksen, J. \ Pothof, I. \ Langeveld, J. \ Clemens, F. \ 2013
Dit artikel beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de nauwkeurigheid van het meten van het bodemprofiel met een rijdende camera. Meten van het bodemprofiel is zinvol na constructie van een riool of als je verwacht dat de verticale positie va ...
help
Schuif, pendel of toch iets anders? : hoe sluit je een niet-onderheide buis aan op een onderheide put? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Dirksen, J. \ Baars, E. \ Kaptijn, R. \ 2013
Bij Waternet en gemeente Diemen zijn twee type verbindingen (pendel en schuif) onderzocht. In dit artikel vind je de resultaten van dit onderzoek.
help
Assessment 2012 Alterra : klantenonderzoek [Boek]
Boonstra, F. \ Arnouts, R. \ Dirksen, J. \ Fontein, R.J. \ Knoppersen, S. \ Laros, I. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2012
Klanten van Alterra oordelen positief over de relatie met Alterra en de bruikbaarheid van het Alterra-onderzoek van de afgelopen vijf jaar. Ze gebruiken onderzoeksresultaten instrumenteel, conceptueel, strategisch en relationeel. Verbeterpunten voor ...
help
Settlement as a driver for sewer rehabilitation \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Dirksen, J. \ Baars, E.J. \ Langeveld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2012
This paper assesses the influence of (differential) settlement on sewer system functioning. Based on historical data of the vertical position of sewer invert levels, tilt measurements and in-sewer inspection videos, settlement and settlement related ...
help
Assessing characteristic time and space scales of in-sewer processes by analysis of one year of continuous in-sewer monitoring data \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Schilperoort, R.P.S. \ Dirksen, J. \ Langeveld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2012
Long-term and high-frequency in-sewer monitoring opens up a broad range of possibilities to study (influences on) water quantity and quality variations. Using data from the Eindhoven wastewater system in The Netherlands both dry weather flow and wet ...
help
Using standardised counting methods for seabirds to monitor marine mammals in the Dutch North Sea from fixed platforms \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Fijn, R.C. \ Poot, M.J.M. \ Beuker, D. \ Bouma, S. \ Collier, M.P. \ Dirksen, S. \ Krijgsveld, L. \ Lensink, R. \ 2012
In the period 2003-2011 offshore platforms in the North Sea have been successfully used for ornothological mopnitoring programs following standardised observation protocols. As most seabirds observers have a stronmg interest in other large marine ani ...
help
Meten en voorspellen van aantal slachtoffers : effecten van windturbines op vleermuizen \ Zoogdier [Artikel]
Limpens, H. \ Valk, M. van der \ Vreugdenhil, S. \ Dirksen, S. \ Jansen, E. \ Boonman, M. \ Haye, M. de la \ 2012
Op veel plaatsen in Nederland en daar buiten worden windturbineparken gebouwd. Voor het krijgen van meer duurzame energie is dat een positieve ontwikkeling, maar wat zijn de effecten op vleermuizen? In Nederland is daar nog erg weinig onderzoek naar ...
help
Advies ontsnippering Merwedezone voor bever en otter [Boek]
Grift, E.A. van der \ Dirksen, J. \ Eurpen, M. van \ Jansman, H.A.H. \ 2011
In opdracht van de provincie Zuid-Holland is onderzocht op welke plek het beste een ecologische verbinding voor Bever en Otter tussen Biesbosch en Alblasserwaard kan worden gerealiseerd. Deze verbinding maakt deel uit van de plannen voor een ‘Groene ...
help
Recreatief medegebruik van ecoducten : kan dat? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Grift, E. van der \ Dirksen, J. \ Ottburg, F. \ Pouwels, R. \ 2011
Ecoducten zijn een beproefd middel om de versnippering van de natuur tegen te gaan. Ze stellen dieren in staat om verkeerswegen veilig te passeren en zorgen er aldus voor dat populaties niet geïsoleerd raken. Drukke verkeerswegen zijn op veel plaatse ...
help
De reproduceerbaarheid van visuele rioolinspecties \ WT-afvalwater [Artikel]
Dirksen, J. \ Clemens, F.H.L.R. \ Korving, H. \ Cherqui, F. \ Gauffre, P. Le \ Ertl, T. \ Plihal, H. \ Müller, K. \ Snaterse, C.T.M. \ 2011
Visuele inspectie is voor riolen de meest gebruikte onderzoeksmethode. De resultaten van zo'n inspectie worden daarom vaak gebruikt als uitgangspunt voor beslissingen over aanzienlijke investeringen voor renovatie of vervanging. Ondanks dat uit psych ...
help
NOVATECH 2010 \ WT-afvalwater [Artikel]
Dirksen, J. \ Langeveld, J. \ 2010
Van 28 juni tot 30 juni 2010 werd in Lyon, Frankrijk de driejaarlijkse NOVATECH-conferentie gehouden. NOVATECH biedt een interessante mix van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek rond het thema 'Duurzame technieken en strategieën in stedelij ...
help
Recreatief medegebruik van ecoducten : effecten op het functioneren als faunapassage [Boek]
Grift, E.A. van der \ Dirksen, J. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Pouwels, R. \ 2010
In opdracht van het ministerie van LNV is door Alterra onderzoek gedaan naar de effecten van recreatief medegebruik van ecoducten op het ecologisch functioneren van deze ontsnipperende maatregelen. Het onderzoek laat zien dat recreatief medegebruik v ...
help
NO2 lidar profile measurements for satellite interpretation and validation \ Journal of geophysical research. D, Atmospheres [Wetenschappelijk artikel]
Volten, H. \ Brinksma, E.J. \ Berkhout, A.J.C. \ Hains, J. \ Bergwerff, J.B. \ Hoff, G.R. van der \ Apituley, A. \ Dirksen, R.J. \ Calabretta-Jongen, S. \ Swart, D.P.J. \ 2009
Satellite instruments are efficient detectors of air pollutants such as NO2. However, the interpretation of satellite retrievals is not a trivial matter. We describe a novel instrument, the RIVM NO2 mobile lidar, to measure tropospheric NO2 profiles ...
help
Advies ontsnippering van de Natte As in het Hunzedal bij de kruising met de N33 [Boek]
Grift, E.A. van der \ Sluis, T. van der \ Dirksen, J. \ Epe, M.J. \ 2009
In opdracht van het Ministerie van LNV en in samenwerking met de Provincie Drenthe is een advies opgesteld voor maatregelen die de barrièrewerking van de N33 voor flora en fauna mitigeren ter hoogte van de kruising met de Hunze. Het Hunzedal maakt de ...
help
Actualisering doelsoorten en doelen Meerjarenprogramma Ontsnippering [Boek]
Grift, E.A. van der \ Dirksen, J. \ Jansman, H.A.H. \ Kuipers, H. \ Wegman, R.M.A. \ 2009
Belangrijk uitgangspunt bij dit MJPO onderzoek was te komen tot een goede evaluatie van de effectiviteit van dit ontsnipperingsprogramma. Het onderzoek richt zich specifiek op de vragen: wat zijn de doelsoorten voor ontsnippering; welke soorten zijn ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.