help
School gardening increases knowledge of primary schoolchildren on edible plants and preference for vegetables \ Food science & nutrition [Artikel]
Leuven, J.R.F.W. \ Rutenfrans, A.H.M. \ Dolfing, A.G. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2018
At least 10% of children worldwide are diagnosed with overweight. Part of this problem is attributed to low vegetable intake, for which preference at a younger age is an indicator. Few studies examined long-term effects of school garden interventions ...
help
Toename van de resistentie van bodembacteriën tegen antibiotica : veldonderzoek over de periode 1940-2008 \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Ehlert, P.A.I. \ Dolfing, J. \ 2010
Volksgezondheid en landbouwkundige productie hebben geprofiteerd van de massaproductie van antibiotica. De keerzijde is steeds vaker vastgestelde resistentie tegen antibiotica. De bedreiging van de volksgezondheid wordt breed uitgemeten in de media m ...
help
High Tech Bio : rijpadensysteem Korteweg [Presentatie]
Korteweg, J. \ Beek, K. van \ Wiel, C. van der \ Bleeker, P. \ Vermeulen, B. \ Hilhorst, M. \ Steenhuizen, J. \ Groeneveld, R. \ Dolfing, J. \ Rappoldt, C. \ [ca. 2008]
Powerpointpresentatie over grondbewerking in het voorjaar met het High Tech Bio rijpadensysteem
help
Precise soil management as a tool to reduce CH4 and N20 emissions from agricultural soils [Boek]
Mosquera, J. \ Hol, J.M.G. \ Rappoldt, C. \ Dolfing, J. \ 2007
Landbouwgronden zijn een belangrijke bron van de relatief sterke broeikasgassen lachgas (N2O) en methaan (CH4). Bodemverdichting als gevolg van het gebruik van zware machines op het land stimuleert de emissie van N2O en CH4. In dit rapport worden de ...
help
Monitoring van nutriëntenemissies op een melkveehouderijbedrijf in Waardenburg : diffuse belasting van het oppervlaktewater met nutriënten vanuit grasland op een zware kleigrond [Boek]
Salm, C. van der \ Dolfing, J. \ Groenigen, J.W. van \ Heinen, M. \ Koopmans, G. \ Oenema, J. \ Pleijter, M. \ Toorn, A. van den \ 2006
Gedurende een periode van drie jaar is de nutriëntenemissie van een grasperceel op en zware kleigrond in de Betuwe gemeten. Het perceel werd gedraineerd met behulp van drains en greppels. De greppels zorgden voor 60% van de afvoer van het neerslagove ...
help
Diffuse belasting van het oppervlaktewater met nutriënten vanuit grasland op een zware kleigrond : monitoring van nutriëntenemissies op een melkveehouderijbedrijf in Waardenburg [Boek]
Salm, C. van der \ Dolfing, J. \ Groenigen, J.W. van \ Heinen, M. \ Koopmans, G. \ Oenema, J. \ Pleijter, M. \ Toorn, A. van \ 2006
Gedurende een periode van drie jaar is de nutriëntenemissie van een grasperceel op een zware kleigrond in de Betuwe gemeten. Het perceel werd gedraineerd met behulp van drains en greppels. De greppels zorgden voor 60% van de afvoer van het neerslagov ...
help
Not high but dry : changing roles of state actors in Dutch water management issues \ ...International congress on irrigation and drainage [: transactions] = ...Congres international des irrigations et du drainage [: actes] [Artikel]
Dolfing, B. \ 2005
Water management in The Netherlands is responsive to changing circumstances (sorm surge 1953, climatic change) and wishes and needs of society
help
Mogelijkheden tot vermindering van emissie van lachgas uit landbouwgronden bij toepassing van verschillende mestsoorten en nitrificatieremmers : laboratoriumproeven en aanbevelingen voor veldexperimenten [Boek]
Dolfing, J. \ Buchkina, N. \ Kuikman, P.J. \ 2004
Landbouwgronden zijn een belangrijke bron van het broeikasgas lachgas (N2O). In het kader van het Reductieplan Overige Broeikasgassen (ROB) worden via onderzoek maatregelen verkend die kunnen leiden tot een vermindering van emissie van de overige bro ...
help
Microbial diversity in archived agricultural soils [Boek]
Dolfing, J. \ Vos, A. \ Bloem, J. \ Kuikman, P.J. \ 2004
Bacterial diversity and bacterially mediated processes are considered key to soil ecosystem functioning through decomposition and mineralization. However, there is a lack of understanding as to how activity and diversity of prokaryotic communities re ...
help
Lachgasemissie bij graslandvernieuwing in voor- of najaar : resultaten van een éénjarige meetcampagne [Boek]
Dolfing, J. \ Groot, W.J.M. de \ Hoving, I.E. \ Kuikman, P.J. \ 2004
Jaarlijks wordt in Nederland ongeveer 10% van alle grasland gescheurd en opnieuw ingezaaid met gras of met andere gewassen. Als gevolg hiervan komen relatief grote hoeveelheden stikstof vrij waarvan een deel uitspoelt als nitraat of denitrificeert en ...
help
GIS-analyse van risico vuil oppervlaktewater voor vee in Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Querner, E.P. \ Harmsen, J. \ Dolfing, J. \ 2004
Vee dat in de wei loopt, drinkt water uit de sloot. Bij gezondheidsproblemen met vee wordt daarom ook gekeken in de richting van de kwaliteit van het slootwater, omdat dit water niet altijd even schoon is. De waterkwaliteit in sloten wordt beïnvloed ...
help
Knelpuntenanalyse oppervlaktewaterkwaliteit voor veedrenking : een toepassing m.b.v. van GIS-analyse in Friesland [Boek]
Querner, E.P. \ Frissel, J.Y. \ Harmsen, J. \ Dolfing, J. \ Toorn, A. van de \ 2003
Vee dat in de wei loopt, drinkt water uit de sloot. Een aantal veehouders heeft daardoor te maken met gezondheidsproblemen bij het vee. De waterkwaliteit in sloten wordt beïnvloed door een groot aantal factoren enerzijds het gevolg van menselijke act ...
help
Wet chemical and phosphorus-31 nuclear magnetic resonance analysis of phosphorus speciation in a sandy soil receiving long-term fertilizer or animal manure applications \ Journal of environmental quality : a quarterly journal devoted to the protection and improvement of environmental quality [Artikel]
Koopmans, G.F. \ Chardon, W.J. \ Dolfing, J. \ Oenema, O. \ Meer, P. van der \ Riemsdijk, W.H. \ 2003
In areas under intensive livestock farming and with high application rates of animal manure, inorganic and organic phosphorus (P) may be leached from soils. Since the contribution of these P compounds to P leaching may differ, it is important to dete ...
help
Eindrapport Reductieplan overige broeikasgassen landbouw cluster 1 - 3: Beperking van lachgasemissie als gevolg van toepassing van gewasresten [Boek]
Dolfing, J. \ Velthof, G.L. \ Kuikman, P.J. \ 2002
In het kader van het Reductie Plan Overige Broeikasgassen (ROB Landbouw) zijn de mogelijkheden voor het verminderen van de emissie van lachgas (N2O) als gevolg van het toepassen van gewasresten bestudeerd. In de periode tussen augustus 2000 en juli 2 ...
help
Cadmium uptake by earthworms as related to the availability in the soil and the intestine \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Oste, L.A. \ Dolfing, J. \ Ma, W.C. \ 2001
help
Effect of beringite on cadmium and zinc uptake by plants and earthworms : more than a liming effect? \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Oste, L.A. \ Dolfing, J. \ Ma, W.C. \ Lexmond, T.M. \ 2001
help
Water for agriculture in the next millennium : verslag van het 17e ICID congres Granada, 11-19 september 1999 \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dolfing, B. \ 2000
Over doelstellingen en organisatie van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID). Op het 17e congres was een van de hoofdthema's de rehabilitatie en modernisering van irrigatie- en drainagesystemen, en daarvan afgeleid de subthema ...
help
Perspectieven van co-vergisting voor beperking van emissies van broeikasgassen uit de landbouw in Nederland [Boek]
Kuikman, P.J. \ Buiter, M. \ Dolfing, J. \ 2000
In het kader van het Reductieplan Overige Broeikasgassen is voor NOVEM een perspectiefstudie naar covergisting en mestkwaliteit uitgevoerd. De voornaamste bijdrage van covergisting (dierlijke mest met organische reststromen) aan beperking van emissie ...
help
Sustainable water management in the Netherlands by Water Boards \ ICID journal / International Commission on Irrigation and Drainage = Revue CIID / Commission Internationale des Irrigations et du Drainage [Artikel]
Dolfing, B. \ 2000
help
In-situ immobilisatie van verontreinigde grond [Boek]
Dolfing, J. \ 2000
Er is behoefte aan nieuwe vormen van duurzame bodemsanering die betaalbaar, technisch uitvoerbaar en maatschappelijk acceptabel zijn, zoals het gebruik van zogenaamde immobilisatoren. Dit zijn stoffen die aan de bodem worden toegevoegd om anorganisch ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.