help
Jaarverslag KCNL 2018 [Jaarverslag]
Dongen, E. van \ 2019
In 2018 zijn de thema en onderwerpen waarop het KCNL zichtbaar wil zijn en impact wil maken, versterkt. Het programma van het KCNL richt zich vanaf de start op de Ontwikkeling naar een Duurzame stad, voor de bebouwde omgeving) en de Ontwikkeling naar ...
help
Van koerier naar pionier : Column \ Innovaties in stad & land [Artikel]
Dongen, P. van \ 2019
Kent u dit? Een onderwijs- of onderzoeksinstelling bedenkt een innovatie en stelt de opbrengsten ter beschikking aan de overheid of aan bedrijven. Of: een bedrijf of maatschappelijke instelling sluist een daar ontwikkelde vernieuwing door naar het on ...
help
Skretting’s Global Development project \ Aquacultuur [Artikel]
Dongen, T. van \ 2018
Bedrijfsreportage bij Skretting.
help
Opportunities and barriers of using the Patient Activation Measurement to improve the care process : case-study about the experiences and perceptions of caregivers and patients in primary care [Studentenverslag]
Dongen, B.M. van \ 2017
help
Het belang van historisch onderzoek voor herstel in beekdalen \ De levende natuur [Artikel]
Eysink, F. \ Dongen, R. van \ Horsthuis, M. \ Smeenge, H. \ 2016
Voor het realiseren van functies en doelen in beekdalen ten behoeve van natuurherstel en waterbeheer is behalve kennis van de abiotische omstandigheden, fauna en flora/vegetatie ook kennis van het (historische) landgebruik en bewoning van belang. Dez ...
help
Landschapsecologische systeemanalyse en herstelplan Rheezermaten [Boek]
Kooijman, G. \ Dongen, R. van \ 2016
Het doel van het onderzoek is een landschapsecologische analyse van de rivierkom "Rheezermaten" te maken. Het landschapsecologisch onderzoek is uitgevoerd door Staatsbosbeheer en Waterschap Vechtstromen.
help
Identifying N2O formation and emissions from a full-scale partial nitritation reactor \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Mampaey, K.E. \ Kreuk, M.K. de \ Dongen, U.G.J.M. van \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Volcke, E.I.P. \ 2016
In this study, N2O formation and emissions from a full-scale partial nitritation (SHARON) reactor were identified through a three-weeks monitoring campaign during which the off-gas was analysed for N2O, O2, CO2 and NO. The overall N2O emission was 3. ...
help
‘Waterkwaliteit binnen de normen’ : haalbaarheid en betaalbaarheid van ambities in de Bommelerwaard \ H2O online [Artikel]
Drenth, E. \ Dongen, C. van \ Remmen, T. van \ 2015
Vanaf 2018 wordt afvalwaterzuivering verplicht voor de glastuinbouw. Deze zuiveringsplicht geldt voor alle gewasbeschermingsmiddelen en is essentieel om de normoverschrijdingen in het oppervlaktewater terug te dringen. De werkgroep Waterkwaliteit Tui ...
help
Advies ‘Herstel Koningsdiep’ [Boek]
Eysink, F. \ Verdonschot, P. \ Dongen, R. van \ 2015
Voor dit gebied is onder regie van de provincie een pakket van grondwatermaatregelen in de benedenloop van het Koningsdiep opgesteld om structurele verdrogingsproblemen aan te pakken. Oorzaken van deze problemen zijn het wegtrekken van diep grondwate ...
help
Van open riool naar leefbare beek, een flinke stap in de goede richting \ De levende natuur [Artikel]
Schollema, P.P. \ Dongen, M. van \ Dam, H. van \ Winter, H.V. \ Griffioen, A.B. \ Vroome, A.I. de \ 2015
Een beek in het Noorden van het land waarover in 1941 wordt gemeld dat in de benedenloop meer dan 5000 pond dode vis is afgevoerd en rond 1961 vrijwel alle vis uit het water verdwenen blijkt te zijn. Ook het water waar een monsternemer in 1964 meldt ...
help
Topsectoren en regio’s : de relatie tussen vestigingsplaatsfactoren en de concentratie van de topsectoren [Boek]
Dongen, F. van \ Jonkeren, O. \ Raspe, O. \ 2014
In deze notitie is de relatie tussen regionale kenmerken (vestigingsplaatsfactoren) en het ruimtelijk patroon van bedrijven in de topsectoren onderzocht. Middels regressieanalyses, die het statistische verband tussen een bepaalde factor, in samenhang ...
help
Advies ‘Herstel Leuvenumse beek’ [Boek]
Dongen, R. van \ Verdonschot, P. \ [2014]
Het OBN Deskundigenteam Beekdallandschap is gevraagd advies uit te brengen over de geplande herstelmaatregelen in de Leuvenumse beek. Dit advies is verwerkt in de definitieve herstelvisie (Bell Hullenaar) en heeft ook doorgewerkt in de wijze waarop d ...
help
Peulvruchten: meer potentie dan praktijk en prioriteit \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Dagevos, H. \ Dongen, E. van \ 2014
Witte en bruinen, kidneybonen, kapucijners, linzen en kikkererwten zijn peulvruchten die vergeten groenten blijken te zijn. Om te beginnen in wetenschappelijk onderzoek. De afgelopen tien jaar is er niets over de consumentenvraag naar peulvruchten ge ...
help
Innovative water system governance arrangements : an evaluation of three projects in which authorities and local stakeholders cooperate [Studentenverslag]
Dongen, E. van \ 2014
In recent years, the Netherlands has been confronted with periods of extreme drought on the one hand, and waterlogging on the other. Current water management in the Netherlands is the collective responsibility of the central government, the provinces ...
help
Adviesrapport toezicht op de Algemene Regel Keur 2013 [Studentenverslag]
Dongen, T. van \ 2013
Per 9 april 2013 is bij Waterschap Aa en Maas de 5e versie van de Keur ingegaan, de Keur 2013. Een groot verschil tussen deze Keur en de Keur hiervoor (Keur 2011) is de toename van algemene regels. Zo is men van 7 algemene regels in de Keur van 2011 ...
help
Notitie werken aan de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse regio’s [Boek]
Raspe, O. \ Dongen, F. van \ Thissen, M. \ 2013
Beleidsmakers op nationaal en regionaal niveau zien zich daarbij meer en meer geconfronteerd met de noodzaak om slimme concurrentiestrategieën te formuleren. Strategieën gericht op het versterken van het vestigingsklimaat, om daarmee het bedrijfsleve ...
help
Evaluatie van smaaklessen : heeft smaaklessen effect op determinanten van gezond en bewust eetgedrag? [Boek]
Battjes-Fries, M.C.E. \ Dongen, E.J.I. van \ Haveman-Nies, A. \ 2013
Smaaklessen is een lesprogramma voor het basisonderwijs dat kinderen op een positieve en speelse manier in aanraking laat komen met smaak, gezonde voeding en voedselkwaliteit. In 2012 is een evaluatieonderzoek gestart met als doel de effectiviteit va ...
help
Methane and nitrous oxide emissions from municipal wastewater treatment : results from a long-term study \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Daelman, M.R.J. \ Voorthuizen, E.M. van \ Dongen, L.G.J.M. van \ Volcke, E.I.P. \ Loosdrecht, M.C.M. Van \ 2013
Methane and nitrous oxide emissions from a fully covered municipal wastewater treatment plant were measured on-line during 16 months. At the plant under study, nitrous oxide contributed three-quarters to the plant’s carbon footprint, while the methan ...
help
Reactie op 'Optimalisatie van een grondwatermeetnet' [en weerwoord] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gaast, J.W.J. van der \ Kuijper, M. \ Borren, W. \ Dongen, R. van \ Hendriks, D. \ 2012
In de loop der tijd zijn er vele meetnetten van het freatische grondwater in projectverband tot stand gekomen. Het is echter de vraag in hoeverre deze in stand moeten worden gehouden om een waterschap te voorzien van de gewenste informatie. Daarnaast ...
help
Landgoed Schultenwolde, natuurlijke parel in Twente [casus EGM] \ De levende natuur [Artikel]
Boedeltje, G. \ Dongen, R.J.J. van \ Eysink, A.T.W. \ Keizers, T.B.J. \ 2012
Het landgoed Schultenwolde werd in 1914 gekocht door Abraham Ledeboer en wordt tegenwoordig beheerd door mevr. H.M. van der Sande Lacoste-Ledeboer en haar kinderen. Dankzij een gradiëntrijke abiotische basis en uitgekiende herstelmaatregelen herbergt ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.