help
Waterhergebruik en de zoetwatervoorziening [Boek]
Pronk, Geertje \ Dooren, Teun van \ Stofberg, Sija \ Bartholomeus, Ruud \ 2020
Waterhergebruik heeft de potentie om de aanspraak op grondwater en oppervlaktewater aanzienlijk te verminderen, zo blijkt uit een studie waarin voor hoog en laag Nederland en voor Vlaanderen een toekomstscenario hierover is geschetst. Met Sankey-stro ...
help
Exploratory research on water reuse: data overview and Sankey-diagrams [Boek]
Dooren, Teun van \ Stofberg, Sija \ Bartholomeus, Ruud \ Pronk, Geertje \ 2020
Waterhergebruik heeft de potentie om de aanspraak op grondwater en oppervlaktewater aanzienlijk te verminderen, zo blijkt uit een studie waarin voor hoog en laag Nederland en voor Vlaanderen een toekomstscenario hierover is geschetst. Met Sankey-stro ...
help
Het vruchtgebruik van openbaar groen : onderzoeksproject brengt kansen in beeld \ Stadswerk magazine [Artikel]
Dooren, N. van \ 2019
Kunnen we uit stedelijk openbaar groen serieus fruit en noten oogsten? Dat is de centrale vraag bij het project ‘Vruchtgebruik’ van Hogeschool Van Hall Larenstein. Het project zoekt praktische antwoorden en roept op om een langetermijnvisie te ontwik ...
help
Syntheserapport Voedselverspilling bij huishoudens in Nederland in 2019 [Boek]
Dooren, Corné van \ 2019
help
Urban waterbuffer Spangen: resultaten [Boek]
Zuurbier, K.G. \ Dooren, T.C.G.W. van \ Kooiman, Jan Willem \ 2019
De Urban Waterbuffer in Spangen is uitvoerig gemonitord in 2018 en 2019. Deze rapportage dient als verzameling van alle resultaten die zijn verkregen. Ook is modellering van het systeem uitgevoerd. Voordat deze resultaten worden beschreven, is eerst ...
help
Ammoniakemissie tijdens frequent mixen van drijfmestmet lucht : onderzoek op Dairy Campus [Boek]
Dooren, H.J.C. van \ Bokma, S. \ Ogink, N.W.M. \ 2019
In vier experimenten, in een periode van drie jaar (2016-2018) uitgevoerd op Dair y Campus, is het effect van frequent mixen van drijfmest op de ammoniakemissie onderzocht. Het mixen van mest is uitgevoerd met twee luchtmixsystemen en een mechanische ...
help
Beïnvloeding van de ammoniakemissie uit melkveestallen met roostervloer door beweiding : onderzoek op Dairy Campus [Boek]
Dooren, H.J.C. van \ Ogink, N.W.M. \ Riel, J.W. van \ Mosquera, J. \ Zonderland, J.L. \ 2019
Tijdens beweiding van melkvee verlaten de dieren de stal. Dit beïnvloedt de ammoniakemissie uit de stal. Bij terugkeer van de dieren in de stal neemt de ammoniakemissie weer snel toe. In totaal heeft beweiding een reducerend effect op de ammoniakemi ...
help
Urban waterbuffer: impact waterkwaliteit [Boek]
Zuurbier, K.G. \ Dooren, T.C.G.W. van \ Kooiman, J.W. \ 2019
Bij het Urban Waterbufferconcept (UWB) wordt afstromend hemelwater verzameld, behandeld, opgeslagen in de bodem, en kan het bij watervraag weer onttrokken worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een verticale put voor infiltratie in een diepere, ve ...
help
Prestaties en effecten van ondergrondse warmteopslag : Een verkenning voor het P2X project [Boek]
Dooren, T.C.G.W van \ Beernink, S.T.W. \ Timmers, P.H.A. \ Bloemendal, J.M. \ 2019
Binnen het TKI-project P2X is de opslag van warmte bij hogere temperaturen (50/65°C) onderzocht, op basis van de condities voor het WRK terrein in Nieuwegein (projectlocatie).
help
Voedselverspilling bij huishoudens in Nederland in 2019 : factsheet [Factsheet]
Dooren, C. van \ 2019
Samenvatting Syntheserapport Voedselverspilling bij huishoudens in Nederland in 2019.
help
Gasvormige emissies uit vrijloopstallen met houtsnipperbodems : ammoniak-, lachgas- en methaanemissie op stalniveau [Boek]
Dooren, H.J.C. van \ Hol, J.M.G. \ Blanken, K. \ Galama, P.J. \ 2019
Emissiemetingen op stalniveau van vrijloopstallen met een composterende bodem van houtsnippers zijn uitgevoerd op vier locaties. De ammoniak-, methaan- en lachgasemissie is bepaald per dierplaats per jaar. Resultaten laten een reductie in de ammoniak ...
help
Een visualisatietool voor kringlooplandbouw \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Veen, P. \ Dooren, N. van \ Meulen, S. van der \ 2019
De rijksoverheid heeft kringlooplandbouw tot een speerpunt van haar beleid gemaakt. Maar wat dit precies in houdt, is nog niet zo duidelijk. Elk agrarisch bedrijf is immers onderdeel van vele kringlopen, niet allemaal even zichtbaar en vaak op een in ...
help
Ammonia and odour emission from a veal calves housing system with V-shaped manure belt and ‘Groene Vlag’ slatted floor [Boek]
Mosquera, J. \ Hattum, T. van \ Nijeboer, G.M. \ Hol, J.M.G. \ Dooren, H.J.C. van \ Bokma, S. \ 2019
This report presents the results of measurements performed at one animal facility for veal calves using the control-case approach, to estimate the ammonia and odour emission reduction of a floor (Groene Vlag) combined with a V-shaped manure belt unde ...
help
Voedselverspilling door consumenten : factsheet [Factsheet]
Dooren, C. van \ Mensink, F. \ [2018]
Deze factsheet richt zich op de voedselverspilling door consumenten. Hoeveel verspillen ze, waarom verspillen ze en hoe kunnen ze minder verspillen?
help
Naar een meer plantaardig voedingspatroon [Boek]
Dooren, C. van \ 2018
Een verschuiving in de richting van een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon is bevorderlijk voor de gezondheid en duurzamer. Dat geldt ook voor een verschuiving naar meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten.
help
Verstoppingspotentie van een infiltratiegracht op de Avekapellekreekrug [Boek]
Dooren, T.C.C.W. \ Raat, K.J. \ 2018
De Avekapellekreekrug is een veelbelovende locatie voor een MAR-systeem met een infiltratiegracht. Deze toepassing wordt momenteel binnen De Watergroep gezien als mogelijke oplossing om extra drinkwater te produceren in West-Vlaanderen. Verstopping i ...
help
Duurzamer eten [Factsheet]
Dooren, C. van \ Brink, L. \ 2017
In deze factsheet lees je meer over duurzamer eten, een onderwerp dat wereldwijd steeds belangijker wordt. Onze voedselconsumptie heeft namelijk grote invloed op het milieu. Zo komen er bij het produceren van voedsel broeikasgassen en andere stoffen ...
help
Uitdagingen voor duurzaam beheer en gebruik : fruitbomen in de openbare ruimte \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Dooren, N. van \ Rutte, R. le \ Stobbelaar, D-.J. \ 2017
Fruitbomen zijn in veel Nederlandse dorpen en steden in de openbare ruimte te vinden. Soms door behoud van een vroegere productieboomgaard, maar ook als bewuste keuze bij de groeninrichting van een wijk. En meer recent worden op initiatief van dorps- ...
help
Landschapsarchitectuur : tussen ontwerp & onderzoek [Boek]
Nijhuis, Steffen \ Niederer, Danielle \ Bekker, Joeri de \ Berkers, Marieke \ Dooren, Noël van \ Eker, Mark \ Horlings, Harma \ Janssen, Joks \ Kersten, Inge \ Tilborg, Hank van \ Lenzholzer, Sandra \ Maaskant, Madeleine \ Meijer, Jan Herman \ Noordhuizen, Jorrit \ Nijkrake, Wieteke \ Noortman, Adrian \ Vries, Jeroen de \ Vlug, Johan \ Stolk, Egbert \ Veenstra, Abe \ 2017
help
Oplegnotitie Voedselverspilling bij huishoudens in Nederland in 2016 [Boek]
Dooren, C. van \ 2017
In opdracht van de Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken is eind 2016 onderzoek gedaan naar voedselverspilling bij huishoudens in Nederland. Dit is eerder gedaan in 2010 en 2013. In 2016 heeft CREM Waste Management een sorteer ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.