help
De biodiversiteitsmonitor voor beloning van boeren voor biodiversiteitsverbetering : special natuurinclusieve landbouw \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Doorn, A. van \ Melman, D. \ Erisman, J.W. \ Eekeren, N. van \ 2020
Een van de oplossingsrichtingen voor herstel van biodiversiteit op het boerenland is het belonen van bijdragen van boeren aan biodiversiteit. De Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij kan daarvoor een belangrijk instrument zijn, ook omdat het een cen ...
help
‘Als keten moeten we meer samenwerken’ \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Doorn, D. van \ 2020
Volgens Alexander Claeys, medeoprichter van coöperatieve kaasmakerij Het Hinkelspel in België, en kaasmaakster Ester Spanhove draait de geitensector in Nederland vooral om volume. Alexander: “Grotere volumes is niet ons doel, per se moeten groeien du ...
help
Het landschap van de wandelaar \ Het Nederlands landschap : tijdschrift voor landschapsgeschiedenis [Artikel]
Doorn, F. van \ 2019
In 1878 doet de 'wandelende dominee' Jacobus Craandijk verslag van een voettocht door het Gooi. De landgoederen van 's Graveland mag hij echter alleen van achter hoge hekken bewonderen. Dat ze 140 jaar later zijn opengesteld heeft heel wat voeten in ...
help
‘Eerst automatiseren’ : Carsten Hoff, directeur Claas E-Systems \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Doorn, D. van \ 2019
Claas E-Systems is een Claas-onderdeel dat zich bezighoudt met nieuwe elektronische technieken. Automatiseren van zaaien en spuiten heeft de hoogste prioriteit. Pas daarna komt een autonome trekker in beeld.
help
VGO III-onderzoek opgestart en duurt tot 2022 \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Doorn, D. van \ 2019
Uit VGO-onderzoek (Veehouderij en Gezondheid Omwonenden) van de afgelopen jaren blijkt dat het verband tussen met name de geitenhouderij en longontsteking duidelijk aanwezig blijft. Voor veel provincies zijn de resultaten van het nu lopende VGO III-o ...
help
Herstel & benutten van biodiversiteit in de kringlooplandbouw : programmeringsstudie voor de kennis en innovatie agenda [Boek]
Doorn, Anne van \ Schutt, Jeroen \ Erisman, Jan Willem \ Kleijn, David \ Melman, Dick \ Sukkel, Wijnand \ Migchels, Gerard \ Lotz, Bert \ Westerik, Judith \ Schmidt, Anne \ Roessink, Ivo \ Groot, Arjen de \ Boonstra, Froukje \ Blijdorp, Janneke \ Hilgen, Peter \ 2019
help
Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater [Boek]
Riemens, Marleen \ Kogel, Willem Jan de \ Haan, Janjo de \ Lotz, Bert \ Sukkel, Wijnand \ Doorn, Anne van \ Scholten, Olga \ 2019
Aanleiding: missie gedreven innovatie. Het Ministerie van LNV heeft zes missies gedefinieerd om de maatschappelijke opgaven voor het thema Landbouw, Water, Voedsel aan te pakken. Eén daarvan is Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op a ...
help
‘Gezondheid geitenmelk meer commercialiseren’ \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Doorn, D. van \ 2019
Geitenhouder Alexander van der Schans (52) uit het Gelderse Hurwenen levert zijn geitenmelk aan zijn broer Ernst, melkveehouder en zuivelbereider op Den Eelder. Volgens Van der Schans worden traceerbaarheid en een lage footprint steeds belangrijker.
help
Mogelijke toekomstbeelden natuurinclusieve landbouw : uitwerking van toekomstbeelden ten behoeve van de transitieopgave naar natuurinclusieve landbouw [Boek]
Gies, Edo \ Doorn, Anne van \ Bos, Bram \ Os, Jaap van \ 2019
help
De landbouw en het landelijk gebied in Nederland in beeld : een houtskoolschets van de SWOT voor het GLB [Boek]
Berkhout, Petra \ Doorn, Anne van \ Geerling-Eiff, Floor \ Meulen, Harold van der \ Tacken, Gemma \ Venema, Gabe \ Vogelzang, Theo \ 2019
Voor de periode 2021-2027 moeten lidstaten in een Nationaal Strategisch Plan (NSP) uiteenzetten hoe zij met hun beleidsinzet gaan bijdragen aan door de Europese Commissie geformuleerde doelstellingen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze be ...
help
Versneld kantelen naar natuurinclusieve landbouw \ De levende natuur [Artikel]
Spoelstra, K.S. \ Doorn, A. van \ 2019
help
Natuurinclusieve landbouw: voor boeren, burgers en biodiversiteit \ De levende natuur [Artikel]
Doorn, A. van \ 2019
help
Verkenning kennisbehoeftes van agrariërs t.a.v. natuurinclusieve landbouw en het reeds bestaande aanbod van deze kennis : waar is de match, de mismatch en hoe die te overbruggen [Boek]
Cuperus, Fogelina \ Smit, Elsbeth \ Faber, Jelle \ Casu, Flavia \ Schütt, Jeroen \ Rooij, Sabine van \ Doorn, Anne van \ Hondebrink, Merel \ Wagenaar, Jan Paul \ Sloot, Peter \ 2019
help
Stoplichtmodel bij afmesten bokjes \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Doorn, D. van \ 2018
Het Plan van Aanpak Welzijn geitenbokjes is sinds 1 januari een extra voorwaarde in het KwaliGeitprotocol. LTO en NGZO staan volledig achter dit plan. De afgelopen maanden is het plan gecommuniceerd met de sector zelf.
help
Praktijkonderzoek bioraffinage [Boek]
Doorn, Wim van \ 2018
Waterschappen en andere waterbeheerders zien dat de laatste jaren in toenemende mate inspanningen nodig zijn om problemen door uitheemse en/of invasieve plantensoorten in het waterbeheer te beheersen. Echte oplossingen zijn nog steeds niet beschikbaa ...
help
Het Europese landbouwbeleid & biodiversiteit: van Brussel tot Blessum [Factsheet]
Doorn, A. van \ 2018
help
Boer op de valreep : ‘mijn ouders spoorden mij te weinig aan om boer te worden’ \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Doorn, D. van \ 2018
Luc Selman (24), zoon van Harrie (57) en Anne (50) Selman, ging archeologie studeren in Deventer. Het zag er dus niet naar uit dat hij het bedrijf over zou nemen. Doordat vader Harrie zijn heup brak kwam Luc in de melkput terecht en ging hij nadenken ...
help
Grootste siergrassenkweker van Europa \ Greenity : voor ondernemers met ambitie [Artikel]
Doorn, D. van \ 2018
Vijf jaar geleden wilde Bert Cuijpers (58) van Bert Cuijpers Siergrassen Kwekerij uit Ospel zijn bedrijf afbouwen omdat hij geen opvolger had. Nu is hij opeens de grootste siergrassenkweker van Europa. Cuijpers: “Mijn schoonzoon is mijn opvolger en h ...
help
Productie steeg 400 kilo : hele geitenstapel vervangen \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Doorn, D. van \ 2018
Wim van der Wal (47) begon in 1989 met honderd melkgeiten in de oude koeienstal van zijn vader. Samen met zijn vrouw Marit houdt hij nu 1.160 melkgeiten in een splinternieuwe stal. In 2012 vervingen ze hun volledige geitenstapel om CL- en CAE-vrij te ...
help
Waarden in water [Rede]
Doorn, N. \ 2018
Intreerede van Prof. dr. mr. ir. N. Doorn, in verkorte vorm uitgesproken op 16 november 2018 ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar ‘Ethics of water engineering’ aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technisc ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.