Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 63

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Doornbos
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Evaluatie Agroregelingen met POP2 financiering en fijnstofmaatregelen : eindrapport [Boek]
Doornbos, Holmer \ Bremner, Simon \ Kohlmann, Ralph \ Reumkens, Dominique \ 2018
help
Workshops PlantgezondheidEvent 2018 [Presentatie]
Plaetinck, G. \ Bouwman, J. \ Doornbos, R. \ Cornelisse, D. \ Tol, R. van \ Postma, J. \ Streminska, M. \ Voorrips, R. \ 2018
1 Syngenta : RNA - based biocontrols : een nieuwe technologie voor insectbestrijding : Geert Plaetinck 2 De veranderende medicijnkast : Jan Bouwman : Syngenta 3 Groene middelen met alternatieven mogelijkheden : Rogier Doornbos : Ecostyle 4 Groene mid ...
help
Leeuwarden klimaatbestendig : een integrale benadering van stedelijke klimaatadaptatie [Studentenverslag]
Doornbos, A. \ 2017
In Nederland zijn veel ambities omtrent klimaatadaptatie, maar bij veel gemeenten ontbreekt het aan praktische stappen om deze ambities te bereiken in de vorm van beleid. Lokale overheden hebben belang bij een handreiking om tot klimaatadaptatiebelei ...
help
Human health considerations in urban green space planning [Studentenverslag]
Doornbos, Wietske \ 2017
help
Effectevaluatie Subsidieregelingen IRE en IMM : eindrapport [Boek]
Doornbos, Holmer \ Berk, Isidoor van den \ Wesselink, Thomas \ 2016
help
Slim samenwerken Klimaat actieve stad [Boek]
Doornbos, Arniek \ 2015
Om vorm te geven aan klimaatadaptatie in de stad hebben de waterschappen zich verenigd in De Klimaatactieve Stad (KAS), een initiatief van de Unie van Waterschappen (UvW) en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). KAS profileert zich na ...
help
Energiebeleid : op weg naar samenhang: terugblik op tien jaar rekenkameronderzoek naar energiebeleid (2006-2015) [Boek]
Streppel-Kroezen, M.L. \ Creemers, M.P.H.A. \ Malkenhorst, N.G. van \ Doornbos, J. \ Kate, J.M. ten \ Kraan, M.A.T. van der \ 2015
De afgelopen tien jaar heeft de Rekenkamer regelmatig onderzoek verricht naar het Nederlands energiebeleid. Door in dit rapport terug te blikken op tien jaar rekenkameronderzoek naar energiebeleid (2006-2015), wil de Rekenkamer bijdragen aan de maats ...
help
Agriculture, biodiversity and communities: does it add up? \ Farming matters : small-scale agriculture for a sustainable society [Artikel]
Zwart, G. \ Doornbos, S. \ Douma, W. \ 2014
In 1905, Einstein published the world’s most famous equation: E=mc2, which has since become a fundamental principle. A hundred years on, it’s time to propose another equation as a fundamental principle of the 21st century: A=bc2. Agriculture (A) equa ...
help
Podium: de vensters open... Dutch water authorities \ Water governance [Artikel]
Doornbos, G. \ 2014
Op de Waterschapsdag van 17 maart 2014 stond het venster naar het buitenland wijd open. Van buiten keek de OESO naar de Nederlandse water governance. Is die klaar voor de toekomst? En de waterschappen lieten zich aan het grote buitenland zien als Dut ...
help
Evaluatie wettelijke onderzoekstaken voedselveiligheid [Boek]
Boer, A. de \ Doornbos, H. \ Wesselink, T. \ 2014
Deze evaluatie onderzoekt of het RIKILT de wettelijke onderzoekstaken op het gebied van voedselveiligheid doelmatig en correct uitvoert.
help
Evaluatie wettelijke onderzoekstaken besmettelijke dierziekten [Boek]
Boer, A. de \ Doornbos, H. \ Peters, M. \ 2014
Evaluatie van het onderzoek naar besmettelijke dierziekten door het Centraal Veterinair Instituut (CVI). Centrale vraag van de evaluatie is of CVI de wettelijke onderzoekstaken doelmatig en correct uitvoert.
help
Beleidsevaluatie basismonitoring Gezondheidsdienst voor Dieren [Boek]
Doornbos, H.J. \ Boer, A.S. de \ Wesselink, T. \ 2013
Rapport over de resultaten van de evaluatie naar de basismonitoring van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).
help
Werkgroep Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Bakker, P.A.H.M. \ Doornbos, R.F. \ Berendsen, R.L. \ Pieterse, C.M.J. \ 2012
Samenvattingen van de presentaties gehouden tijdens de 85e bijeenkomst van de werkgroep, 19 april 2012, NIOO, Wageningen: geïnduceerde resistentie en het rhizosfeer-microbioom; vluchtige organische stoffen, geproduceerd door bodembacteriën, remmen gr ...
help
De kwelder als golfbreker? : alternatieve kustverdediging in de Dollard [Studentenverslag]
Doornbos, S. \ Vlas, A. de \ 2012
Uit onderzoek wat gedaan is in het kader van de Derde Toetsingsronde Primaire Waterkeringen is gebleken dat de dijken in de Dollard niet voldoen aan de huidige eisen. Het probleem is specifiek dat de bekleding van de dijk die niet meer voldoet. Bij e ...
help
De waarde van Communities of Practice (CoPs) in het groene onderwijs : onderzoeksrapport ter ondersteuning van de doorstart van CoPs met de nadruk op verbindend leren en zichtbaar ontwikkelen [Boek]
Doornbos, A. \ Laat, M. de \ 2012
In het voorjaar en de zomer van 2012 is onderzoek gedaan naar drie vragen rondom Commuties of Practice (CoPs) in het groen onderwijs in opdracht van GKC. De eerste vraag is: welke vormen van netwerken van docenten zijn effectief? De tweede vraag is: ...
help
Relatie grondbemonstering en partijbesmettingen Meloidogyne [Boek]
Doornbos, J. \ Luimes, J. \ Been, T.H. \ Gastel, A.W.W. van \ Korthals, G.W. \ [ca. 2011]
Doel van dit onderzoek is om na te gaan of een bemonstering uitgevoerd vóór de teelt van aardappelen betrouwbare informatie verschaft over de aan- of afwezigheid van Meloidogyne chitwoodi (maïswortelknobbelaaltje) en de risico’s op partijbesmettingen ...
help
Waterkwaliteit bij de wortel aangepakt [Boek]
Zwart, K.B. \ Akker, J.J.H. van den \ Bussink, D.W. \ Haas, M.J.O.M. de \ Weide, R.Y. van der \ Paauw, J.G.M. \ Saathoff, W. \ Goense, D. \ Doornbos, A.J. \ 2011
De ecologische waterkwaliteit van veel oppervlaktewateren voldoet niet aan de norm door een hoge belasting met nutriënten. De grondwaterkwaliteit wordt op sommige plaatsen bedreigd door residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Bodemverdichting van lan ...
help
Mineralenconcentraat (MC) in de praktijk 2010 : gebied: Noord Nederland (veenkoloniaal bouwplan) [Boek]
Emmens, E. \ Doornbos, H. \ 2010
Op basis van de ervaringen in 2009 is er in 2010 een afzetplan gemaakt omtrent de afname van MC (Mineralenconcentraat) in de praktijk. Het gaat hierbij om de afzet naar de akkerbouw in het veenkoloniaal bouwplan. Naast de proefvelden op PPO zijn er o ...
help
Werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Doornbos, R. \ Loon, C. van \ Bakker, P. \ Kabouw, P. \ Putten, W. van der \ Biere, A. \ Morriën, E. \ Engelkes, T. \ Runia, W. \ Molendijk, L. \ Schomaker, C. \ Paternotte, P. \ Ludeking, D. \ 2010
Samenvattingen behorende bij de 82e bijeenkomst gehouden op 8 april 2010 bij het NIOO in Heteren: invloed van aan afweergerelateerde signaaltransductie op de bacteriële rhizosfeermicroflora van Arabidopsis thaliana, de bodem onder biologische grondon ...
help
KNPV-werkgroep Meloidogyne : bijeenkomst van 6 november 2007 \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Keidel, H. \ Beers, T. van \ Doornbos, J. \ Molendijk, L. \ Saathof, W. \ Runia, W. \ Rouwette, F. \ Elberse, I. \ Hoek, H. \ Visser, J. \ Wurff, A. van der \ Viaene, N. \ 2008
Samenvattingen van de bijeenkomst van 6 november 2007 van de KNPV-werkgroep Meloidogyne. 1) Samenvatting monitoring nulsituatie; 2) Tagetes patula in de strijd tegen schadelijke aaltjes in de lelieteelt; 3) Het Nationaal Referentie Laboratorium; 4) P ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.