help
Landschapsvisie Norger Esdorpenlandschap 2019-2037 [Boek]
Douwes, R. \ 2019
help
Beschermende effecten van het opgroeien en werken op een boerderij op de ontwikkeling van atopische ziekten \ Nederlands tijdschrift voor allergie [Artikel]
Douwes, J. \ Smit, L.A.M. \ Heederik, D. \ 2009
Onderzoek laat een duidelijk verband zien tussen het leven op een boerderij en een verlaagd risico op atopie, hooikoorts en allergische astma bij boerenkinderen. Een verminderd risico op allergische aandoeningen is ook aangetoond voor volwassen boere ...
help
Gezondheidseffecten van blootstelling aan endotoxine : een overzicht en de relevantie voor de veterinaire praktijk \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Smit, L.A.M. \ Wouters, I.M. \ Heederik, D. \ Douwes, J. \ 2009
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van blootstellingen aan endotoxinen, de mogelijke effecten op de gezondheid van werknemers en de relevantie voor de veterinaire praktijk
help
Tien jaar na plan goudplevier [tien jaar plan goudplevier] \ De levende natuur [Artikel]
Tooren, B.F. van \ Vermeulen, R.J. \ Douwes, R.J.H. \ Schimmel-ten Kate, H.L. \ 2004
help
Bisfenol A in papier en karton \ De ware(n)-chemicus : Nederlands tijdschrift voor algemeen levensmiddelenonderzoek [Artikel]
Gaikema, F. \ Douwes, B. \ Kalsbeek-van Wijk, D. \ Strikwerda, K. \ 2004
Deze publicatie beschrijft de resultaten van een survey, uitgevoerd in 2003, naar het voorkomen van bisfenol A in 238 monsters papier en karton bestemd voor de verpakking van levensmiddelen. De monsters bestonden uit een grote diversiteit aan verpakk ...
help
De vloeistofchromatografische bepaling van bisfenol A in papier en karton met behulp van fluorimetrie: voorschrift \ De ware(n)-chemicus : Nederlands tijdschrift voor algemeen levensmiddelenonderzoek [Artikel]
Douwes, B. \ 2004
Dit voorschrift beschrijft de vloeistof chromatografische bepaling van bisfenol A in papier en karton
help
Schade door water \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Onneweer, A. \ Douwes, J. \ 2004
Eén van de obstakels bij verdrogingsbestrijding is de wettelijke plicht van de overheid tot vergoeding van natschade in omliggende agrarische gebieden. Hier uitleg over vergoedingen en regelingen
help
Nieuwkoopse Plassen \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Tweel, M. van \ Douwes, R. \ 2002
Vegetatiekartering gebied Natuurmonumenten
help
Muurplanten van de diepenring : een onderzoek in het centrum van Groningen \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Dijkhuis, E. \ Douwes, R. \ Hospers, A. \ Jalving, R. \ 2001
Er is ingegaan op onder meer: recente gegevens over muurplanten in Groningen; natuur in de stad; muurplanten langs de Diepenring; een vergelijking met de situatie voor 1990; een vergelijking met andere steden; toekomst voor de muurplanten in Groninge ...
help
Diisononylphthalate release from PVC toys \ De ware(n)-chemicus : Nederlands tijdschrift voor algemeen levensmiddelenonderzoek [Artikel]
Bouma, K. \ Douwes, B.A. \ Schakel, D.J. \ 2000
Het vrijkomen van chemische stoffen uit plastic speelgoed
help
Natuurvoorzieningen aan gebouwen : nestplaatsen en verblijven voor vogels en vleermuizen [Boek] - 1e dr
Koning, E. \ Douwes, D. \ Stichting Bouwresearch \ 1999
help
Voeding als probleem en als therapie : maagdarmklachten bij kinderen \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Kneepkens, C.M.F. \ Douwes, A.C. \ 1999
Een aantal aan voeding gerelateerde ziektebeelden is belicht
help
De waterschappen ten tijde van Thorbecke \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Douwes, A. \ 1998
help
Dimethylsulfoxide (DMSO) bij het paard: een literatuuroverzicht \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Douwes, R.A. \ Kolk, J.H. van der \ 1998
In dit overzichtsartikel worden de meest recente kennis en gangbare therapieen, die in de literatuur te vinden zijn vermeld
help
GFT-afval als bron van microbiele luchtverontreining : onderzoek naar microbiele belasting in woningen, onderzoek naar de blootstelling en eventuele gezondheidseffecten bij vuilnisophalers [Boek]
Wouters, I.M. \ Douwes, J. \ Zock, J.P. \ 1998
help
Optimalisering van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw : onderzoek naar de effectiviteit van toedieningstechnieken voor de bestrijding van echte meeldauw in tomaat [Boek]
Staay, M. van der \ Douwes, M.S. \ 1996
help
Optimalisering van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw : onderzoek naar de effectiviteit van toedieningstechnieken voor de bestrijding van wittevlieglarven in tomaat [Boek]
Staay, M. van der \ Douwes, M.S. \ 1996
help
Veranderingen in de flora van het laagveen natuurreservaat De Wieden \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Vreeken, B. \ Meyer - Janse, S. \ Douwes, R. \ 1996
Veranderingen in het voorkomen van een groot aantal kenmerkende plantensoorten in De Wieden (Natuurmonumenten) (Noordwest-Overijssel), op grond van vlakdekkende flora- en vegetatiekarteringen in 1982/83 en 1994/95. De veranderingen worden weergegeven ...
help
Optimaliseren van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw : emissie via condenswater [Boek]
Staay, M. van der \ Douwes, M.S. \ 1996
help
Losser - Noord : vegetatiekartering en ecologische interpretatie [Boek]
Zomer, D.J. \ Douwes, R. \ Schreurs, J. \ 1995
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.