help
Opbrengstverhoging snij-amaryllis (Hippeastrum) : teelt voor kerstbloei in 3-jarig gewas van 2010 t/m 2012 [Boek]
Kromwijk, A. \ Gelder, A. de \ Driever, S. \ Overkleeft, J. \ Grootscholten, M. \ Baar, P.H. van \ cop. 2013
Om de rentabiliteit van snij-amaryllis ( Hippeastrum ) te verbeteren is onderzoek uitgevoerd naar productieverhoging voor de kerstbloei. In een kas van 600 m2 is een teeltstrategie toegepast gericht op optimalisatie van de fotosynthese met vernevelin ...
help
Opsporen en meten van groeiremming in recirculatiewater en gewas : werkpakket 2 Glastuinbouw Waterproof substraat [Boek]
Maas, B. van der \ Marrewijk, I. van \ Holtman, W. \ Oppedijk, B. \ Blok, C. \ Boer, P. de \ Driever, S. \ Warmenhoven, M. \ Meijer, R. \ cop. 2012
Groeiremming is vaak een reden voor telers om het recirculatiewater te verversen en het overtollige water te lozen. Behalve een te hoog Na-gehalte of een optredende ziekte in het water is de oorzaak van groeiremming nog steeds onduidelijk. Doelstelli ...
help
Opbrengstverhoging snij-amaryllis [Presentatie]
Kromwijk, A. \ Driever, S. \ Grootscholten, M. \ Baar, P.H. van \ Overkleeft, J. \ 2011
Onderzoek naar de mogelijkheid tot opbrengstverhoging van snij-amaryllis. Het doel is 25% productieverhoging.
help
Handleiding paprika model "Cultivista" : project Topmodel4all : 2010-2011, Productschap Tuinbouw project 14018 [Boek]
Driever, S. \ Kromdijk, W. \ 2011
Deze handleiding is bedoeld voor telers die aan de slag willen met het paprika model “Cultivista”. Er wordt uitgelegd hoe met het interactieve paprika model “Cultivista” kan worden gewerkt. De installatie van het model en de verschillende in te voere ...
help
Fysische inductie van meeldauwresistentie in roos : thema: Innovaties duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.02-002 [Poster]
Stevens, L. \ Davelaar, E. \ Hofland-Zijlstra, J. \ Snel, J. \ Driever, S. \ [2011]
Informatieposter over fysische inductie van meeldauwresistentie in roos (thema: innovaties duurzame gewasbescherming). Bestaande chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen echte meeldauw in roos worden verboden of blijken vaak onvoldoende effectief. E ...
help
Opbrengstverhoging snij-amaryllis : resultaten 1e jaar [Presentatie]
Kromwijk, A. \ Driever, S. \ Grootscholten, M. \ Baar, P.H. van \ Overkleeft, J. \ [2011]
Onderzoek naar de mogelijkheid tot opbrengstverhoging van snij-amaryllis. Het doel is 25% productieverhoging.
help
Waterkringloopsluiting substraatteelten [Presentatie]
Balendonck, J. \ Beerling, E. \ Blok, C. \ Driever, S. \ Gieling, T. \ Maas, B. vd \ Meijer, R. \ Os, E. van \ Appelman, W. \ Creusen, R. \ Feenstra, L. \ Kuipers, N. \ Marrewijk, I. van \ Holtman, W. \ Oppendijk, B. \ Beelen, M. \ Ottema, H. \ Tol, S. van \ Welles, H. \ 2011
Onderzoek naar nieuwe mogelijkheden voor een gesloten waterkringloop op substraatbedrijven.
help
Weerbaar substraat : opstellen matrix : bouwstenen voor weerbaar telen [Boek]
Wurff, A. van der \ Blok, C. \ Janse, J. \ Messelink, G. \ Hofland-Zijlstra, J. \ Driever, S. \ Staaij, M. van der \ Postma, J. \ Wubben, J. \ Bij de Vaate, J. \ Holtman, W. \ Oppedijk, B. \ cop. 2011
Referaat De sector is op zoek naar nieuwe gewasbescherming zoals “weerbaar telen”. De in de praktijk gebruikte middelen kunnen worden samengevat als compost, micro-organismen, organische extracten en meststoffen. Weerbaar telen biedt perspectief op b ...
help
Meten van de fotosynthese: van plant tot kas [Boek]
Dieleman, A. \ Driever, S. \ Weel, P. van \ Bontsema, J. \ cop. 2010
Om het zonlicht gedurende de dag en het seizoen zo efficiënt mogelijk te benutten en om de beschikbare hoeveelheid CO2 en energie zo goed mogelijk in te zetten, is het van belang continu te weten wat de status van een gewas is. Het meest geschikte pr ...
help
Stuur LEDs en energiebesparing bij paprika : onderzoek in de praktijk bij VOF Dingemans [Boek]
Nederhoff, E. \ Boer, P. de \ Schapendonk, A. \ Pot, S. \ Dueck, T. \ Bruins, M. \ Uenk, D. \ Steenhuizen, J. \ Snel, J. \ Marcelis, L. \ Kempkes, F. \ Sapounas, A. \ Driever, S. \ Verkerke, W. \ Warmenhoven, M. \ Janssen, H. \ 2010
Doel van de proef was vast te stellen of LED een stuureffect heeft op paprika, dat wil zeggen, het monochromatische karakter van LED-licht bepaalde effecten op de morfologie en ontwikkeling van de paprikaplant heeft, zelfs bij vrij lage lichtintensit ...
help
40 kg paprika : een project gefinancierd door het Productschap Tuinbouw [Boek]
Eveleens, B. \ Lagas, P. \ Driever, S. \ Zwinkels, J. \ Bij de Vaate, J. \ Kaarsemaker, R. \ 2010
Het doel van het onderzoek is een productieverhoging bij paprika. Het project omvat een praktijkdeel en een teeltproef in een onderzoekskas. In de praktijk wordt bij 3 ondernemers een gewasmodel in combinatie met gewasregistratie ingezet om de balans ...
help
Tomaten telen onder LED belichting in de praktijk : vergelijking belichtingssystemen bij RedStar Trading [Boek]
Nederhoff, E. \ Boer, P. de \ Schapendonk, A. \ Pot, S. \ Dueck, T. \ Bruins, M. \ Steenhuizen, J. \ Kempkes, F. \ Sapounas, A. \ Driever, S. \ Verkerke, W. \ Warmenhoven, M. \ Janssen, H. \ Snel, J. \ Marcelis, L. \ 2010
Tijdens het in dit rapport beschreven project is gekeken naar de effecten van belichting (met LED vs SON-T lampen) op de teeltresultaten van tomaten.
help
Teeltsturing potanthurium - II: Sturen op plantvorm en kwaliteit [Boek]
García Victoria, N. \ Driever, S. \ 2010
Teeltsturing in de potplantenteelt is van groot belang voor de teeltplanning en voor het kunnen afleveren van planten in de gewenste vorm en kwaliteit.
help
Nieuwe (emissievrije) TeeltSystemen (NTS) [Poster]
Beerling, E. \ Blok, C. \ Driever, S. \ Ruijs, M. \ Vermeulen, T. \ Weel, P. v. \ Wurff, A. v.d. \ [2010]
Informatieposter over Nieuwe (emissievrije) TeeltSystemen (NTS) naar aanleiding van het Europees beleid Kaderrichtlijn Water (KRW) en afspraak Glami: nagenoeg geen emissies uit glastuinbouw in 2027
help
Nieuwe (emissievrije) teeltsystemen glastuinbouw [Presentatie]
Beerling, E. \ Blok, C. \ Driever, S. \ Lans, C. van der \ Maas, B. van der \ Poot, E. \ Ruijs, M. \ Vermeulen, T. \ Weel, P. van \ [2010]
Onderozek naar minimalisatie van emissie in glastuinbouw op twee sporen: verbetering van de huidige teeltsystemen met als doel minimalisatie van emissies en een herontwerp van teeltsystemen om te komen tot nul-emissie.
help
Opbrengstverhoging snij-amaryllis [Presentatie]
Kromwijk, A. \ Driever, S. \ Grootscholten, M. \ [2010]
Presentatie over een onderzoek naar mogelijkheden tot opbrengstverhoging bij de snij-amaryllis.
help
Paprikateelt in geconditioneerde kassen : luchtbevochtiging en koeling [Boek]
Gelder, A. de \ Driever, S. \ Lagas, P. \ 2009
Vergelijking van de teelt van paprika in met luchtbevochtiging geconditioneerde afdelingen om het effect van luchtbevochtiging in beeld te brengen en een afdeling met luchtbevochtiging en koeling om het gecombineerde effect van luchtbevochtiging en k ...
help
Praktische teeltkennis paprika in een semigesloten kas 2008 : resultaten bij het Improvement Centre [Boek]
Gelder, A. de \ Driever, S. \ Wingerden, W. van \ Nieboer, S. \ 2009
In een afdeling van het Improvement Centre is in 2008 een proef met Paprika uitgevoerd waarbij voor de conditionering van het kasklimaat koele lucht boven het gewas kon worden geblazen. De warmtewisselaars – beschikbaar gesteld en geïnstalleerd door ...
help
De koers van de bodemsanering in de provincie Utrecht vraagt om keuzes : verleden en toekomst van de bodemsaneringsoperatie in cijfers \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Driever, B.W.M. \ Zegwaard, J.A.J. \ 1996
help
Zoetwaterkreeften in Nederland - Deel III [Boek]
Driever, A.T.J. \ Hendriks, H.T.A. \ 1974
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.