help
Modelling the phreatic surface in regional flood defences [Studentenverslag]
Drost, P.H. \ 2019
The problems can be summarised in the following problem statement: The position of the phreatic surface during extreme conditions is an important influence on the macro-stability and therefore the safety of a regional flood defence. It is currently u ...
help
The influence of sustainability on earned media publicity at small beer breweries in the Netherlands [Studentenverslag]
Drost, Y. \ 2019
Sustainability has become an important theme in the present-day society. Sustainable production of goods occurs in almost every sector, including the beer industry. Apart from a brewer's own fundamental belief in the importance of sustainability, it ...
help
Pragmatisch en dynamisch peilbeheer in Zeewolde \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Burggraaff, A. \ Benjamin, E. \ Klein, J. \ Drost, M. \ 2012
Een alternatief voor de aanleg van waterberging is de invoering van dynamisch peilbeheer, waarbij in extreme omstandigheden de mogelijkheden voor het vasthouden van water optimaal worden benut. In Zeewolde worden dergelijke mogelijkheden onderzocht. ...
help
'Samen werken aan afvalwater' : Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West-Overijssel (GAWO) \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Drost, H. \ 2012
Verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen tussen gemeenten en waterschappen kan een potentiële kostenbesparing opleveren van € 380 miljoen per jaar in 2020. Ook de samenwerking in de afvalwaterketen tussen Waterschap Groot Salland en de inligge ...
help
Verkenning zoetwatervoorziening rivierengebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tuinen, E. van \ Drost, T. \ Joosten, L. \ 2011
Het rivierengebied is één van de zeven regio's in Nederland waar in het kader van het Deltaprogramma Zoetwater een regionale verkenning zoet water wordt uitgevoerd. Het rivierengebied lijkt goed gepositioneerd voor aanvoer van zoet water vanwege de n ...
help
Een eerste verkennende studie toetsing NutriCalc aan gebiedskennis en meetgegevens [Boek]
Schep, S. \ Drost, C. \ Weerd, R. van de \ 2011
Bij stilstaande watersystemen wordt de ecologische waterkwaliteit veelal bepaald door de nutriëntenbelasting. Bij een hoge nutriëntenbelasting is sprake van dominantie door algen of kroos, bij een lage nutriëntenbelasting is sprake van een helder pla ...
help
Vismigratie bij Kornwerderzand : resultaten en hypotheses na drie jaar veldwaarnemingen 2007-2009 - Dl. 1: Spiering [Boek]
Drost, H. \ Witte, B. de \ 2010
Van 2007 tot en met 2009 heeft RWS onderzoek laten uitvoeren naar de vismigratie door de sluizen van Kornwerderzand. In deze notitie komt de intrek en uittrek bij Kornwerderzand door spiering aan de orde bij normaal en verlengd spuien.
help
Onderzoek bestekken en contracten binnen de gemeentelijke organisatie in de GWW sector [Studentenverslag]
Verkooijen, A. \ Drost, J. \ [2010]
Door de komst van steeds meer contractvormen in de GWW- sector (grond-, wegen- en waterbouw) is het voor veel opdrachtgevers en aannemers niet meer duidelijk wanneer welke contractvorm het beste toegepast kan worden. Om hier wat meer duidelijkheid in ...
help
Samenwerking met Waterschap Rivierenland in stroomgebied Senegal verbreed \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Drost, R. \ Kuindersma, E. \ Nijmeijer, N. \ Schrijnemakers, P. \ 2010
Waterschap Rivierenland en de Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) zetten hun samenwerking voort. De OMVS, waarmee het waterschap sinds 2004 samenwerkt, is een intergouvernementele beheerorganisatie voor de Sénégalrivier en be ...
help
Adviserend handhaven de nieuwe route \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Drost, R. \ 2010
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat de waterkwaliteit bij de bron aanpakken. De top-3 normoverschrijdende stoffen in het oppervlaktewater in het beheersgebied van het HHNK worden op het erf in de bollensector gebruikt. Er is een sa ...
help
Samen meten - van riolering naar afvalwaterketen : samenwerking in de afvalwaterketen: samen meten [: thema De waterketen] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Drost, H. \ 2010
Waterschap Groot Salland is al vanaf 2000 actief met het meten in de riolering. Veelal samen met de gemeenten. In eerste instantie waren de metingen vooral gericht op het werkelijke functioneren van de gemeentelijke riooloverstorten (hoe vaak, wannee ...
help
Aanpak van grondwateroverlast in Boxtel [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Drost, M. \ Klein, J. \ Fastenau, F. \ Mols, H.J.M.A. \ 2009
Margot Drost, Jaap Klein, Frits Fastenau en Hans Mols - In Boxtel bestaat al ruim 30 jaar wateroverlast in een gebied van 190 hectare (in de wijk Oost). Daarom is uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de omvang en oorzaken hiervan, waarbij de communic ...
help
Van ontzorgen naar zorgen [Boek]
Drost, W. \ Heinen, M. \ 2009
In deze uitgave staat leermiddelenbeleid centraal. Scholen denken daarover na vanwege nieuwe onderwijsvormen zoals competentiegericht onderwijs en onderwijs-op-maat en ook omdat er nieuwe kansen zijn als gevolg van de invoering van de ‘gratis’ school ...
help
Climate Robust Dikes [Presentatie]
Drost, T. \ 2009
Ton Drost (2009). Climate Robust Dikes, presented at the Holland Climate House on December 15, Copenhagen. Use of climate robust dike, the situation at Tiel, Water Board Rivierenland.
help
Entomofauna van de noordelijke Achterhoek: verslag van de 163ste zomerbijeenkomst te Vorden \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Cuppen, J.G.M. \ Drost, B. \ 2009
Tijdens de driedaagse zomerbijeenkomst van de NEV (Achterhoek, eind mei 2008) zijn 1820 taxa van 19 insectenordes waargenomen. In dit verslag worden vijftien soorten voor het eerst genmeld voor de provincie Gelderland en bovendien vier soorten die ni ...
help
Groot fosfaatprobleem, simpele oplossing \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Drost, H. \ 2009
Het Waterschap Groot Salland kreeg op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Hessenpoort in Zwolle een dusdanige stroom fosfaatrijk afvalwater binnen, dat het zuiveringsproces werd verstoord. Bovendien moest erg veel ijzer gedoseerd worden om aan ...
help
Notities over de Nederlandse status en de Europese verspreiding van Gyrinus natator, G. colymbus en G. urinator (Coleoptera: Gyrinidae) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Drost, B. \ 2009
De familie Gyrinidae, bekend onder de naam schrijvertjes, is een groep waterkevers waarvan de vertegenwoordigers opvallen door hun glimmende uiterlijk. Het voorkomen in Nederland van drie soorten schrijvertjes wordt hier besproken. De onderzochte col ...
help
De genera Odeles en Elodes (Coleoptera: Scirtidae) in Nederland \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Drost, B. \ 2008
De kevergenera Odeles en Elodes zijn vrijwel zonder uitzondering gebonden aan bronnen en bovenlopen van beekstelsels. De Nederlandse soorten worden hier besproken en er wordt informatie over hun verspreiding en hun biologie gegeven. Nieuw voor de Ned ...
help
Kennis van de bron... \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Drost, C. \ Blanken, W. \ 2008
Juni 2007 heeft Geo-Database Management Centre (onderdeel van GIS sectie technologie van OTB) een seminar verzorgd over de toepassing van open source software in het geodomein
help
Entomofauna van Zuid-Limburg : verslag van de 162e zomerbijeenkomst te Mechelen \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Drost, B. \ Cuppen, J.G.M. \ 2008
Tijdens de 162e zomerbijeenkomst van de NEV, die plaatsvond in Zuid-Limburg van 8 tot 10 juni 2007, zijn 1567 taxa van 14 insectenordes waargenomen. In dit verslag worden 30 soorten voor het eerst gemeld voor de provincie Limburg en bovendien twee so ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.