help
Rapport ESBL-Attributieanalyse (ESBLAT) : op zoek naar de bronnen van antibioticaresistentie bij de mens [Boek]
Mevius, Dik \ Heederik, Dick \ Duijkeren, Engeline \ Veldman, Kees \ Essen, Alieda van \ Kant, Arie \ Liakopoulos, Apostolos \ Geurts, Yvon \ Pelt, Wilfrid van \ Mughini Gras, Lapo \ Schmitt, Heike \ Dierikx, Cindy \ Hoek, Angela van \ Evers, Eric \ Roda Husman, Annemaria de \ Blaak, Hetty \ Dissel, Jaap van \ Smid, Joost \ Dohmen, Wietske \ Dorado-Garcia, Alejandro \ Havelaar, Arie \ Hordijk, Joost \ Wagenaar, Jaap \ Fluit, Ad \ Bunt, Gerrita van den \ Bonten, Marc \ Velthuis, Annet \ Heuvelink, Annet \ Buter, Rianne \ Gonggrijp, Maaike \ Santman-Berends, Inge \ Lam, Theo \ Urlings, Bert \ Heres, Lourens \ Bouwknecht, Martijn \ Groot, Jacques de \ 2018
help
Inventarisatie screening carbapenemase-producerende bacteriën in dieren en dierlijke producten : is de huidige screening toereikend? [Boek]
Wit, B. \ Veldman, K. \ Hordijk, J. \ Heuvelink, A. \ Vellema, P. \ Dierikx, C. M.. \ Backer, J. A.. \ Takumi, K. \ Duijkeren, E. van \ 2017
help
Transmissie van ESBL-producerende Enterobacteriaceae tussen dieren en mensen \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Duijkeren, E. van \ 2017
Antibiotica zijn belangrijk bij de behandeling van bacteriële infecties. Sommige bacteriën produceren extended-spectrum β-lactamase (ESBL-) enzymen. Deze ESBL-enzymen kunnen bepaalde antibiotica inactiveren. ESBL-producerende bacteriën zijn een belan ...
help
Vergelijkende humane blootstellingsschatting van ESBL-producerende Escherichia coli via consumptie van vlees [Boek]
Evers, E. G.. \ Duijkeren, E. van \ 2016
help
Veehouderij en gezondheid omwonenden [Boek]
Maassen, Kitty \ Smit, Lidwien \ Wouters, Inge \ Duijkeren, Engeline van \ Janse, Ingmar \ Hagenaars, Thomas \ IJzermans, Joris \ Hoek, Wim van der \ Heederik, Dick \ 2016
help
Zoönosen van teken- en vlooien bij honden en katten \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Duijkeren, E. van \ Exel, J.C. van \ Overgaauw, P.A.M. \ Sprong, H. \ 2013
Teken en vlooien bij honden kunnen ziekten overbrengen. Sommige van deze ziekten zijn zoönosen. Dit artikel geeft een overzicht van door teken of vlooien overgebrachte zoönosen, waarbij hond en kat een rol spelen in de epidemiologie.
help
Bestrijding van vlooien en teken bij hond en kat \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Overgaauw, P.A.M. \ Duijkeren, E. van \ Sprong, H. \ Exel, J.C. van \ 2012
Vlooien en teken kunnen huidproblemen veroorzaken bij de hond en de kat, en ziekten overbrengen, ook naar de mens. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken op het gebied van de bestrijding van deze ectoparasieten.
help
Infectierisico’s van de veehouderij voor omwonenden [Boek]
Maassen, C.B.M. \ Duijkeren, E. van \ Duynhoven, Y.T.H.P. \ Dusseldorp, A. \ Geenen, P. \ Koeijer, A.A. de \ Koopmans, M.P.G. \ Loos, F. \ Jacobs-Reitsma, W.F. \ Jonge, R. de \ Giessen, A.W. \ cop. 2012
Momenteel kunnen er geen wetenschappelijk onderbouwde uitspraken worden gedaan over het infectierisico van omwonenden van veehouderijen, met uitzondering van Q-koorts. Het is aangetoond dat omwonenden van melkgeitenbedrijven met Q-koorts, een verhoog ...
help
MRSA bij paarden in Nederland: mogelijke transmissie naar de mens? : thema MRSA \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Duijkeren, E. van \ Verstappen, K. \ Duim, B. \ Wagenaar, J.A. \ 2011
Meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) komt de laatste jaren steeds vaker voor bij paarden. Van 2003 tot 2005 ging het vooral om sporadische gevallen van het multilocus sequence type (MLST) ST8 en Spa-type t064. De 20-40 klinische gevalle ...
help
Gezelschapsdieren, bron van MRSA? [: thema MRSA] \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Wagenaar, J.A. \ Houwers, D.J. \ Duijkeren, E. van \ 2011
Aan het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum (VMDC) van de faculteit Diergeneeskunde wordt regelmatig de vraag gesteld of gezelschapsdieren de bron van besmetting met meticillinerestistente Staphylococcus aureus (MRSA) bij de mens kunnen z ...
help
Beheersding van MRSI in de gezelschapsdierenpraktijk; overeenkomsten en verschillen met MRSA \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Houwers, D.J. \ Duijkeren, E. van \ Wagenaar, J.A. \ Nieuwendijk, H.A. \ 2009
Meerdere dierenartsen in de gezelschapsdierenpraktijk in Nederland hebben inmiddels te maken gekregen met meticilineresistente Staphylococcus intermedius (MRSI) en een enkeling met meticilineresistente Staphylococcus aureus (MRSA), maar ook enkele be ...
help
Microbiologische laboratoriumdiagnostiek bij hond, kat en paard \ Diergeneeskundig memorandum [Artikel]
Duijkeren, E. van \ Egberink, H.F. \ Houwers, D.J. \ Ploeger, H. \ Blankenstein, B. \ 2009
Een vernieuwde heruitgave van Diergeneeskundig Memorandum nr. 3 uit 1998 met 6 hoofdstukken na het inleidende hoofdstuk: Betrouwbaarheid van het resultaat van laboratoriumonderzoek; Het diagnostisch bacteriologisch onderzoek; Het diagnostisch parasit ...
help
Antibioticumresistentie bij Salmonella : vergelijking van isolaten uit Vietnam en Nederland \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Vo, A. \ Duijkeren, E. van \ Fluit, A. \ Gaastra, W. \ 2008
Zowel in ontwikkelingslanden als in ontwikkelde landen is Salmonella een van de belangrijkste verwerkkers van gastro-enteritis. In Nederland veroorzaakt deze bacterie bij de mens per jaar ongeveer 50.000 voedselgerelateerde infecties. Salmonellabacte ...
help
Methicilline Staphylococcus aureus in de paardenpraktijk \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, M.M. \ Troelstra, A. \ Barneveld, A. \ Wagenaar, J.A. \ Houwers, D.J. \ Duijkeren, E. van \ 2008
help
Leidraad III - infectieuze aandoeningen - digestie (deel II) \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Picavet, T. \ Butler, C.M. \ Daha, T.J. \ Doorn, D.C.K. van \ Duijkeren, E. van \ Goehring, L.S. \ Houwers, D.J. \ Laan, T.T.J.M. \ Maanen, C. van \ Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, M.M. \ 2008
In deze 2e aflevering van deel 2 worden parasitaire, protozoaire en virale ziekteverwekkers in het spijsverteringsstelsel van het paard besproken
help
Leidraad III - infectieuze aandoeningen - zenuwstelsel \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Goehring, L.S. \ Butler, C.M. \ Daha, T.J. \ Doorn, D.C.K. van \ Duijkeren, E. van \ Houwers, D.J. \ Laan, T.T.J.M. \ Maanen, C. van \ Picavet, T. \ Sloet van Oldruiterborgh-Oosterbaan, M.M. \ 2008
In 2002 zijn de Nederlandse paardendierenartsen begonnen met het maken van leidraden. Intussen is er in Nederland in de erkenningen en certificering nogal wat verandert, maar de leidraden hebben hun nut zeker bewezen. Er zijn onder de Nederlandse oms ...
help
Leidraad III - infectieuze aandoeningen - digestie (deel 1) \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Picavet, T. \ Butler, C.M. \ Daha, T.J. \ Doorn, D.C.K. van \ Duijkeren, E. van \ Goehring, L.S. \ Houwers, D.J. \ Laan, T.T.J.M. \ Maanen, C. van \ Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, M.M. \ 2008
In 2002 zijn de Nederlandse paardendierenartsen begonnen met het maken van leidraden. De definitie van leidraad luidde: “Een hulpmiddel dat de erkende paardenarts ondersteunt bij het systematisch onderzoeken en behandelen van een patiënt en het advis ...
help
Leidraad III - infectieuze aandoeningen: respiratie \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Laan, T.T.J.M. \ Butler, C.M. \ Daha, T.J. \ Doorn, D.C.K. van \ Duijkeren, E. van \ Goehhring, L.S. \ Houwers, D.J. \ Maanen, C. van \ Picavet, T. \ Sloet van Oldruitenborgh-oosterbaan, M.M. \ 2008
In 2002 zijn de Nederlandse paardendierenartsen begonnen met het maken van leidraden. De definitie luidde: “Een leidraad is een hulpmiddel dat de erkende paardendierenarts ondersteunt bij het systematisch onderzoeken en behandelen van een patiënt en ...
help
Leidraad III - infectieuze aandoeningen - huid \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Sloet van Oldenruitenborgh-Oosterbaan, M.M. \ Butler, C.M. \ Daha, T.J. \ Doorn, D.C.K. van \ Duijkeren, E. van \ Goehring, L.S. \ Houwers, D.J. \ Laan, T.T.J.M. \ Maanen, C. van \ Picavet, T. \ 2008
In 2002 zijn de Nederlandse paardendierenartsen begonnen met het maken van leidraden. Voor u ligt deel vier. In dit deel komen onder andere aan bod: schimmelinfecties van de huid (dermatophyten; Trichophyton equi, T. verrucosum, Microsporum canis en ...
help
Leidraad III - Infectieuze aandoeningen - teekgerelateerd \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Werners-Butler, C.M. \ Daha, T.J. \ Door, D.C.K van \ Duijkeren, E. van \ Goehring, L.S. \ Houwers, D.J \ Laam, T.T.J.M. \ Maanen, C. van \ Picavet, T. \ Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, M.M. \ 2008
In 2002 zijn de Nederlandse paardendierenartsen begonnen met het maken leidraden. Dit is het vijfde deel. Teken die zowel mens als dier infesteren komen wereldwijd voor. Een klein aantal van de meer dan achthonderd onderkende tekensoorten is vector ( ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.