help
Van Bosbeleidsplan (1994) naar een Bossenstrategie (2020) \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2020
Het kabinet werkt aan een Bossenstrategie. Volgens minister Carola Schouten is die nodig om meer samenhang te krijgen tussen het bossen-, natuur- en klimaatbeleid. Ook heeft ze gezien dat het kappen van bomen emoties oproept omdat enerzijds bos wordt ...
help
Hoe blus je een ‘heidebrand’? : Controverses en emoties in de natuurbescherming \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2020
Wat moeten we als natuurbeschermers toch met al die soms boze, meestal weinig deskundige maar steeds luidruchtiger burgers die zich willen bemoeien met het werk van beheerders en beschermers? En hoe voorkom je dat hun bezwaren tegen een bepaald behee ...
help
Circulaire delta : circulair denken en handelen door Rentmeesters NVR [Boek]
Dijkhuis, Andreas \ Klunder, Corry \ Duinhoven, Geert van \ Nijhuis, Lotty \ Oosterwegel, Eva \ Neefjes, Marjel \ Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters \ 2020
help
Natuurinclusief boeren op Terschelling : special natuurinclusieve landbouw \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ Gerrits, G. \ Ottburg, F. \ 2020
Hoe ziet natuurinclusief boeren er in de praktijk uit? Waarom zou je dat als boer gaan doen en wat levert dat dan in de praktijk ook echt op? Wat lever je in als boer op je productie? En hoe compenseer je dat dan? Met al die praktische vragen bezocht ...
help
Interviews 1-4 : special natuurinclusieve landbouw \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2020
4 interviews: 1) Natuurboerderij van Ardy de Goeij heeft 20 kilometer natuurstrook, 2) Biologisch eten en vertier op Hoeve Ravenstein, 3) Het creatieve maaibeheer van Maurits Tepper, 4) Akkerranden en beheer als verdienmodel voor een varkenshouderij.
help
Financiering van natuurinclusieve landbouw : Groenfonds kijkt naar ecologische en economische duurzaamheid, special natuurinclusieve landbouw \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2020
Boeren willen best overschakelen op natuurinclusief werken, maar zijn deels afwachtend vanwege verwachte hoge kosten, zo bleek onlangs weer eens uit onderzoek van het Planbureau voor de leefomgeving. Extensief werken levert nu eenmaal minder op omdat ...
help
Boomfeestdag 2020 : Recordaantal bomen planten op één dag plus een KinderKlimaattop \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2020
De jaarlijkse Boomfeestdag (sinds 1957!) krijgt dit jaar een bijzonder tintje. De organisatie wil meer bomen planten dan ooit op een dag. En kinderen gaan die dag in debat over klimaat met topmensen uit het bedrijfsleven.
help
Natuur in tijden van corona \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2020
April was een maand waarin we allemaal zo veel mogelijk thuis moesten blijven. Winkels, musea en horeca waren potdicht. Als je er toch even uit wilde, bleven het stadspark en de natuur over. En dat bleef niet onopgemerkt vertellen boswachters. “Het l ...
help
Ontwikkeling+beheer natuurkwaliteit : OBN nieuwsbrief zomer 2020 \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ Brunsveld, M. \ Wiersinga, W. \ 2020
help
Special natuurinclusieve landbouw \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Reichgelt, A. \ Duinhoven, G. van \ Al, E. \ Borkent, I. \ Bosch, J. \ Dam, C. van \ Gerrits, G. \ Haan, B. de \ Naaijen, C. \ Horst, J. van der \ Schmidt, P. \ Ottburg, F. \ Wijk, M. van \ 2020
help
Natuur in de provinciale politiek \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2019
Natuurlijk is het zinvol om te gaan stemmen voor de Provinciale Staten. En natuurlijk vinden we allemaal ook de waterschappen belangrijk. Want de provincies gaan over ruimtelijke ordening, natuur en landschap en de waterschappen over water. Heel bela ...
help
Kloempen helpen kleine bosbezitters bij het bosbeheer : special eco2eco \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ Borkent, I. \ 2019
Als je niet weet wat het is, ziet het er voor een toevallige wandelaar wat raar uit. Midden in het bos staat een groepje, het blijken er altijd veertig te zijn, jonge boompjes. Goed ingepakt en beschermd tegen vraat- en veegschade met plastic kokers ...
help
Wat doet een teveel aan stikstof in onze natuur? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2019
Stikstof beheerst de afgelopen maanden de maatschappelijke debatten. Eindelijk worden de effecten van stikstof op natuur serieus genomen. En dus kondigen overheden maatregelen aan om de stikstofdepositie te verminderen. Beheerders zullen echter nog l ...
help
Scheidend hoogleraar Bos- en natuurbeleid Bas Arts \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2019
Precies twaalfeneenhalf jaar lang was Bas Arts leerstoelhouder Bos- en natuurbeleid in Wageningen. Een interessante tijd die begon met de bijna volledige integratie van het bosbeleid in het natuurbeleid, waarin het natuurbeleid naar de provincies gin ...
help
Drugsafvaldumpingen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2019
Vaten in de sloot, aan de rand van een bos. We kijken er als krantenlezer nauwelijks meer van op. Toch is het voor beheerders een groot probleem en aan de orde van de dag. Zeker als je ook nog eens grote kans maakt om oog in oog met de criminelen te ...
help
“Als de natuursector nu van zich laat horen in het stikstofdebat, zullen mensen meer begrip krijgen voor de maatregelen in de landbouw, bouw en verkeer” \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Opfer, S. \ Duinhoven, G. van \ 2019
De verzamelde boeren trokken massaal naar het Malieveld en blokkeerden de provinciehuizen. De bouwers namen al hun zwaar materiaal mee naar Den Haag. Dagenlang stond Nederland in de file vanwege de protesten. En toch bleef de steun voor bouwers en bo ...
help
Houthandelaren missen betrokkenheid van de boseigenaar \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2018
Houthandelaren zijn de schakel tussen bosbeheerders en de houtverwerkende industrie. De handelaren kennen de marktvraag naar hout en proberen die te bedienen. Uit gesprekken met een aantal handelaren blijkt dat veel bosbeheerders echter nauwelijks we ...
help
Zagerijen trekken zich weinig aan van vertrek grootste zagerij : nog volop werk voor bedrijven die zich specialiseren \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2018
In de zomer van 2017 stopte plotseling de grootste rondhoutzagerij van Nederland, Willemsen in Cuijk. Dit bedrijf was goed voor ongeveer een vijfde van al het gezaagde rondhout in Nederland. Is er geen toekomst meer voor de zagerij in Nederland? Prob ...
help
Hoosbuien laten ernst zien van de Limburgse erosie \ Nieuwsbrief OBN [Artikel]
Duinhoven, G. van \ Brunsveld, M. \ Wiersinga, W. \ 2018
Het was in de maand mei van 2018 weer pijnlijk goed te zien hoe kwetsbaar de natuur in het Limburgse heuvellandschap is. Tijdens regenbuien kan behoorlijk wat water en sediment van hoger gelegen akkerbouwpercelen afstromen en terechtkomen in de natuu ...
help
Op zoek naar de groene vrijwilliger \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2018
Natuur en milieu scoren nog steeds hoog op de lijstjes maatschappelijke thema’s. En er zijn ook veel mensen die zich daar vrijwillig voor inzetten. Maar hoe lang nog? Vinden mensen het nog steeds aantrekkelijk genoeg om dat te doen? En hoe vind je ni ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.