Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 44

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Durksz
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Effect Molares® op biogas opbrengst bij co-vergisting [Boek]
Durksz, Durk \ 2017
help
Goede verwerking van natuurgras bij oogst en bewaren essentieel voor succes : themanummer groene grondstoffen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Durksz, D. \ 2015
Natuurgras kan uitstekend dienst doen als co-vergister in mestvergisters. Maar dan moeten de oogst en de opslag wel goed gebeuren.
help
Grasraffinage en gebruik van grasvezel in de rundveevoeding [Boek]
Klop, A. \ Durksz, D. \ Zonderland, J. \ Koopmans, B. \ 2015
In 2012 is een proef met melkkoeien uitgevoerd met als doel de waarde van grasvezel te onderzoeken. In het rantsoen van de koeien werd een deel van de graskuil vervangen door grasvezel. De grasvezel kwam beschikbaar na de raffinage van gras. De resul ...
help
Energie uit bloembolresten \ BloembollenVisie [Artikel]
Dijk, W. van \ Durksz, D. \ 2014
Bloembolresten zijn een goede aanvulling in het rantsoen van een vergister. De gasproductie liep uiteen van 100 m3 per ton vers voor lelieresten tot 250 m3 per ton vers voor tulpenresten. Dit blijkt uit proeven die zijn uitgevoerd met de vergister va ...
help
Verwerken niet houtige biomassa - Deel A: Maaien [Boek]
Holshof, G. \ Schoot, J.R. van der \ Schooten, H. van \ Durksz, D. \ 2014
In deze brochure wordt praktisch beschreven waar bij het maaien van gras op moet worden gelet. Deze brochure is onderdeel van een aantal brochures met informatie hoe om te gaan met het oogsten en verwerken van niet houtige biomassa, die niet wordt ge ...
help
Verwerken niet houtige biomassa - Deel B: Oogsten [Boek]
Holshof, G. \ Schoot, J.R. van der \ Schooten, H. van \ Durksz, D. \ 2014
In deze brochure wordt praktisch beschreven waar bij het oogsten van gras op moet worden gelet. Deze brochure is onderdeel van een aantal brochures met informatie hoe om te gaan met het oogsten en verwerken van niet houtige biomassa, die niet wordt g ...
help
Verwerken niet houtige biomassa - Deel C: Opslag [Boek]
Holshof, G. \ Schoot, J.R. van der \ Schooten, H. van \ Durksz, D. \ 2014
In deze brochure wordt praktisch beschreven waar bij de opslag van gras op moet worden gelet. Deze brochure is onderdeel van een aantal brochures met informatie hoe om te gaan met het oogsten en verwerken van niet houtige biomassa, die niet wordt geb ...
help
Verwerken niet houtige biomassa - 1: Verwerken niet houtige biomassa [Boek]
Holshof, G. \ Schoot, J.R. van der \ Durksz, D. \ Schooten, H.A. van \ 2014
De zoektocht naar geschikte toepassingen van allerlei afvalstromen gaat door. Ook grasachtige biomassa ofwel maaisel van diverse terreinen kan een hogere waarde krijgen door het als grondstof te gebruiken voor een veelheid aan toepassingen. In dit ra ...
help
Grasraffinage in de veehouderij [Boek]
Pol-Dasselaar, A. van den \ Durksz, D. \ Klop, A. \ Gosselink, J.M.J. \ 2012
Gras kan door herkauwers, zoals koeien, tot waarde worden gebracht. Door de voortschrijding van de technologische ontwikkeling zijn echter ook andere manieren denkbaar, waarmee gras tot waarde kan worden gebracht, zoals grasraffinage. De ontwikkeling ...
help
Landbouwverkenning provincie Fryslân tot 2020 [Boek]
Venema, G. \ Prins, H. \ Bont, K. de \ Ruijs, M. \ Durksz, D. \ Posthumus, J. \ 2009
In deze toekomstverkenning voor de Friese landbouw, in opdracht van de provincie Fryslân, wordt naast inzicht in de huidige kracht van de agrarische sector, vooral een beeld gegeven van de mogelijke kansen en bedreigingen die relevante beleids- en ma ...
help
Weidevogelcentrum : Nij Bosma Zathe [Brochure]
Braker, M. \ Durksz, D. \ [ca. 2006]
Brochure van Weidevogelcentrum Nij Bosma Zathe met informatie over weidevogelbescherming en mozaïekbeheer van het grasland.
help
Aantal weidevogels stijgt op Nij Bosma Zathe \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Durksz, D. \ Postma, J. \ 2006
In tegenstelling tot de landelijke tendens is het aantal weidevogels op praktijk- en weidevogelcentrum Nij Bosma Zathe (Fr) in 3 jaar tijd met bijna de helft toegenomen. Op de proefboerderij onderzoekt men hoe moderne melkveehouderij gecombineerd kan ...
help
Slim met vogels : effect weidevogelpakket te berekenen met Beheerwijzer \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Durksz, D. \ 2006
Uitgelegd wordt dat men met de Beheerwijzer de voedertechnische en economische gevolgen van het toepassen van een weidevogelpakket op het bedrijf kan uitrekenen
help
Bemestingsplanner [voor biologische melkveebedrijven] [Boek]
Water, K. \ Durksz, D. \ 2006
De bemestingsplanner is in het kader van het project Bioveem opgesteld. De planner is bedoelt voor biologische melkveehouders die zitten met vragen als: “Hoeveel mest heb ik beschikbaar op mijn bedrijf. En hoe kan ik dezebeschikbarehoeveelheidmestopt ...
help
Euro's voor vogels : weidevogels leveren bijdrage aan rendement Nij Bosma Zathe \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Durksz, D. \ 2005
De bedrijfsleider van Nij Bosma Zathe geeft aan dat weidevogelbeheer een belangrijk onderdeel van het agrarisch natuurbeheer vormt en dat de subsidie hiervoor een substantieel deel van het inkomen uitmaakt
help
'Midi'-baaltjes : gemengd voer droge koeien in ronde balen \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Durksz, D. \ 2005
Ervaringen bij het voeren van midi-baaltjes aan droogstaande koeien
help
Waterberging en veehouderijen: dier- en plantgezondheid, voedselveiligheid en bedrijfsvoering : kennis uit wetenschap en praktijk [Boek]
Ban, E.C.D. van den \ Durksz, D.L. \ Knol, W.C. \ Rietra, R.P.J.J. \ Verdonk, J.M.A. \ 2005
Waterberging of inundatie speelt een grote rol in de waterhuishouding van oppervlaktewater voor de veehouderij in Nederland. Waterberging kan voor de veehouderij effect hebben op plant- en diergezondheid, bedrijfsvoering en voedselveiligheid. Dit rap ...
help
Verkennende studie: inpassing van gras uit natuurbeheer in rantsoenen van melkvee [Boek]
Braker, M. \ Duinkerken, G. van \ Durksz, D. \ Mheen, H. van der \ Plomp, M. \ Remmelink, G. \ Bannink, A. \ Valk, H. \ 2005
Door natuuruitbreiding, onder andere door realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en door het toenemen van het areaal (agrarisch) natuurbeheer door particulieren, zal het areaal beheersgras in Nederland de komende jaren toenemen. Het proje ...
help
Naar een betere bodemkwaliteit op zandgrond = Towards improved soil quality on sandy soil [Boek]
Hanegraaf, M. \ Visser, M. de \ Dooren, H.J. van \ Durksz, D. \ Haan, M. de \ Kok, I. \ Philipsen, B. \ Veer, D. ter \ Hensgens, V. \ Mokveld, L. \ Weijden, L. van der \ 2004
Kan meer aandacht voor de bodemkwaliteit van zandgronden de nadelige effecten van een sterk dalende bemesting op ruwvoeropbrengst en - kwaliteit beperken? Deze vraag is urgent nu de inkomens in de melkveehouderij sterk onder druk staan en het voor de ...
help
Mengteelt met erwten : graan-erwten of gras-erwten, welke van de twee? \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Durksz, D.L. \ Philipsen, A.P. \ 2004
In het kort ervaringen van Praktijkcentra met de mengteelt van graan-erwten en met die van gras-erwten
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.