help
Kernspinresonantie en voeding : een spectrum van toepassingen [Boek]
Duynhoven, J.P.M. van \ 2014
help
Infectierisico’s van de veehouderij voor omwonenden [Boek]
Maassen, C.B.M. \ Duijkeren, E. van \ Duynhoven, Y.T.H.P. \ Dusseldorp, A. \ Geenen, P. \ Koeijer, A.A. de \ Koopmans, M.P.G. \ Loos, F. \ Jacobs-Reitsma, W.F. \ Jonge, R. de \ Giessen, A.W. \ cop. 2012
Momenteel kunnen er geen wetenschappelijk onderbouwde uitspraken worden gedaan over het infectierisico van omwonenden van veehouderijen, met uitzondering van Q-koorts. Het is aangetoond dat omwonenden van melkgeitenbedrijven met Q-koorts, een verhoog ...
help
Resultaten Q-koorts onderzoek (Q-VIVE) melkgeitensector 2009-2010 [Boek]
Duynhoven, Y. van \ 2012
Van maart 2009 tot medio 2010 heeft er onder de naam Q-VIVE een landelijk Q-koorts onderzoek plaatsgevonden. Q-VIVE was een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) samen met onder meer de Gezondheidsdienst voor Dieren ( ...
help
Q-koorts onderzoek in Nederland: resultaten tot nu toe \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Duynhoven, Y.T.H.P. van \ Wever, P. \ Dijkstra, F. \ Hoek, W. van der \ Roest, H.J. \ Wijkmans, C. \ Vellema, P. \ Oomen, T. \ Steenbergen, J.E. van \ 2011
In 2008 en 2009 is er vooral in zuidelijk Nederland sprake geweest van een groot aantal Q-koortspatiënten. Vooral aan de bron (besmette melkgeitenbedrijven) zijn veel preventiemaatregelen genomen, waarna het aantal patiënten afnam. Het grote aantal z ...
help
Trends in gastro-enteritis van 1996 – 2006: verdere toename van ziekenhuisopnames, maar stabiliserende sterfte \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Pelt, W. van \ Notermans, D. \ Mevius, D.J. \ Vennema, H. \ Koopman, M.P.G. \ Duynhoven, Y.T.H.P. van \ 2008
Voor 2006 wordt de trend in gastro-enteritis (GE) en specifieke verwekkers daarvan beschreven
help
Q-koorts: blijft het een vraagteken? \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Morroy, G. \ Schimmer, B. \ Duynhoven, Y. van \ Wijkmans, C. \ 2008
In 2007 ontving GGD Hart voor Brabant 137 meldingen van Q-koorts, dat is 80% van alle meldingen in Nederland. De patiënten wonen in een geografische band, die loopt van Arnhem tot Baarle-Nassau aan de Belgische grens. In het dorp Herpen deed zich in ...
help
Norovirussymposium: bruikbare onderzoeksresultaten voor de praktijk \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Verhoef, L. \ Beersma, T. \ Boxman, I. \ Duizer, E. \ Duynhoven, Y. van \ Friesema, I. \ Götz, H. \ Jager, C. de \ Koopmans, M. \ 2008
Norovirusepidemieën komen veelvuldig voor en zijn vaak lastig te bestrijden. Tijdens een symposium werd ingegaan op de epidemiologie, incidentie en diagnostiek van het norovirus. Speciale aandacht was er voor uitvoerbare en effectieve bestrijdingsmaa ...
help
Volksgezondheidsaspecten van veehouderijmegabedrijven in Nederland : zoönosen en antibioticumresistentie [Boek]
Kornalijnslijper, J.E. \ Rahamat-Langendo, J.C. \ Duynhoven, Y.T.H.P. van \ 2008
Analyse van de volksgezondheidseffecten van megastallen voor varkens en pluimvee. Wat zijn de mogelijke effecten van schaalvergroting van kleine tot 'gewoon' grote bedrijven naar megabedrijven op het vóórkomen en de verspreiding van zoönosen en resis ...
help
Intensieve surveillance van Shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC) in Nederland, 2007 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Friesema, I.H.M. \ Jager, C.M. de \ Heuvelink, A.E. \ Zwaluw, W.K. van der \ Kuiling, S. \ Duynhoven, Y.T.H.P. van \ Pelt, W. van \ 2008
Sinds januari 1999 bestaat er een geïntensiveerde surveillance van Shiga toxine-producerende Escherichia coli (STEC) O157-infecties in Nederland. In 2007 is ook STEC non-O157 opgenomen in de surveillance. In 2007 werden 83 patiënten met STEC O157 ged ...
help
Twee landelijke explosies van gastro-enteritis door filet americain in 2005: mogelijkheden voor het terugdringen van gastro-enteritis door rauwe rundvleesproducten \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Hofhuis, A. \ Kivi, M. \ Doorduyn, Y. \ Pelt, W. van \ Havelaar, A.H. \ Stenvers, O.F.J. \ Lesuis, R. \ Notermans, S. \ Nieuwland, L.R. van \ Duynhoven, Y.T.H.P. van \ 2007
In het najaar van 2005 vonden vrijwel gelijktijdig 2 landelijke explosies van gastro-enteritis plaats: één veroorzaakt door Shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC) O157 en één door Salmonella Typhimurium DT104. Bij beide explosies bleek consu ...
help
Infectie met Shigatoxineproducerende Escherichia coli O157 vaker veroorzaakt door consumptie van risicoproducten \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Friesema, I.H.M. \ Jager, C.M. de \ Heuvelink, A.E. \ Zwaluw, W.K. van der \ Maas, H.M.E. \ Pelt, W. van \ Wannet, W.J.B. \ Duynhoven, Y.T.H.P. van \ 2007
Sinds januari 1999 bestaat er een surveillance van Shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC) O157 in Nederland. In 2006 werden 40 patiënten met STEC O157 gediagnosticeerd. Dit is vergelijkbaar met eerdere jaren (36-57 per jaar). De leeftijdsver ...
help
Intensieve surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, 2006 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Doorduyn, Y. \ Jager, C.M. de \ Zwaluw, W.K. van der \ Wannet, W.J.B. \ Heuvelink, A.E. \ Ende, A. van der \ Spanjaard, L. \ Duynhoven, Y.T.H.P. van \ 2007
In januari 2005 is de surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland geïntensiveerd. Sinds 2006 wordt daarbij ook samengewerkt met de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). In 2006 werden 63 patiënten gemeld, waarvan 4 zwangerschapsgerelateerde gev ...
help
Registratie van voedselinfecties en -vergiftigingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Voedsel en Waren Autoriteit, 2006 [Boek]
Doorduyn, Y. \ Broek, M.J.M. van den \ Duynhoven, Y.T.H.P. van \ 2007
De laatste twee jaar blijft het aantal gemelde ziektegevallen door een voedselinfectie laag. De meeste patiënten werden in 2006 getroffen door het norovirus, maar Salmonella veroorzaakte de meeste ziekenhuisopnames. Dat blijkt uit een analyse door he ...
help
Antibioticumresistentie bij Escherichia coli O157 geïsoleerd tussen 1998 en 2003 in Nederland \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Roest, H.I.J. \ Liebana, E. \ Wannet, W. \ Duynhoven, Y. van \ Veldman, K.T. \ Mevius, D.J. \ 2007
Over het vóórkomen van antibioticumresistentie bij E. coli O157 in Nederland is weinig bekend. In deze studie werden tussen 1998 en 2003 218 humane en 247 niet-humane isolaten onderzocht op antibioticumgevoeligheid
help
Een overzicht van meldingen van voedselgerelateerde infecties en explosies in 2006 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Doorduyn, Y. \ Duynhoven, Y.T.H.P. van \ 2007
In Nederland komen jaarlijks 300.000 tot 750.000 voedselinfecties en -vergiftigingen voor. Een klein deel hiervan wordt gemeld in Osiris (elektronisch systeem voor wettelijk verplichte meldingen van infectieziekten). In 2006 werden 90 meldingen gedaa ...
help
Registratie van voedselinfecties en -vergiftigingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Voedsel en Waren Autoriteit, 2005 [Boek]
Doorduyn, Y. \ Broek, M.J.M. van den \ Duynhoven, Y.T.H.P. van \ [2006]
In 2005 was het aantal meldingen van voedselinfecties bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg vergelijkbaar met 2004: 44 explosies en 44 patiënten met een verzorgend of verplegend beroep of werkzaam in de levensmiddelensector. In 2005 werd een dalin ...
help
Twee clusters van listeriose in de Randstad \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Swaan, C.M. \ Ward, M. \ Visser, L.G. \ Duynhoven, Y.T.H.P. van \ Wannet, W.J.B. \ Kuijper, E.J. \ 2006
In januari 2005 werd in 1 week in het medisch microbiologisch laboratorium van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) bij 2 patiënten listeriose vastgesteld. Kort hierna werden nog 6 nieuwe ziektegevallen gerapporteerd uit de regio´s Haarlem, ...
help
Intensieve surveillance van Shigatoxine-producerende Escherichia coli O157 in Nederland, 2005 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Friesema, I.H.M. \ Zwaluw, W.K. van der \ Pelt, W. van \ Wannet, W.J.B. \ Duynhoven, Y.T.H.P. van \ 2006
Sinds januari 1999 bestaat er een geïntensiveerde surveillance van Shigatoxine-producerende Escherichia coli (STEC) O157 in Nederland. In 2005 werden 53 patiënten met STEC O157 gediagnosticeerd. Ten opzichte van eerdere jaren (36-57 per jaar) was dat ...
help
Filet américain oorzaak van eerste landelijke uitbraak van Shigatoxine-producerende Escherichia coli O157-infecties \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Doorduyn, Y. \ Jager, C.M. de \ Zwaluw, W.K. van der \ Friesema, I.H.M. \ Heuvelink, A.E. \ Boer, E. de \ Wannet, W.J.B. \ Duynhoven, Y.T.H.P. van \ 2006
In september 2005 vond de eerste landelijke uitbraak van Shigatoxine-producerende Escherichia coli (STEC) O157-infecties plaats. Uit een eerste inventarisatie door de GGD’en kwamen 2 mogelijke risicofactoren naar voren: consumptie van filet américain ...
help
Toename van ziekenhuisopnames en sterfte: een toenemende rol van virale infecties? : trends in gastro-enteritis van 1996 - 2005 \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Pelt, W. van \ Notemans, D. \ Giessen, A.W. van de \ Mevius, D.J. \ Vennema, H. \ Koopmans, M. \ Asten, L. van \ Duynhoven, Y.T.H.P. van \ 2006
In 2005 is het aantal ziekenhuisopnames voor gastro-enteritis voor het derde achtereenvolgende jaar gestegen. Ook sterfte door gastro-enteritis neemt sinds 2002 duidelijk toe. Er zijn aanwijzingen dat de toename van de sterfte door gastro-enteritis, ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.