help
De aardappel heeft de toekomst : drie scenario's over de hybride aardappel en de wereldvoedselvoorziening [Boek]
Edelenbosch, Rosanne \ Munnichs, Geert \ 2020
Hybride aardappelveredeling belooft bij te dragen aan ecologische duurzaamheid en voedselzekerheid. Hiervoor is tijdige sturing noodzakelijk. In dit onderzoek ontwikkelden we drie scenario’s die helpen om de toekomst van de aardappelteelt te verbeeld ...
help
The worldwide context of China’s Green Transition to 2050 [Boek]
Bakkes, Jan \ Boer, Harmen Sytze de \ Edelenbosch, Oreane Y. \ Vuuren, Detlef P. van \ Esch, Stefan van der \ 2017
help
De toekomst van de bodem [Boek]
Edelenbosch, A. \ Vegter, J. \ Wensem, J. van \ 2016
Diverse essays ter gelegenheid van het afscheid van de Technische commissie bodem (TCB) op 13 april 2016. De essays zijn geschreven door (oud)leden en -medewerkers van de TCB.
help
Ten building blocks for sustainable water governance: an integrated method to assess the governance of water \ Water international / International Water Resources Association = Water international / Association Internationale des Ressources en Eau = Water international / Asociacion Internacional de Recursos Hidricos [Artikel]
Rijswick, M. van \ Edelenbosch, J. \ Hellegers, P. \ Kok, M. \ Kuks, S. \ 2014
A three-step interdisciplinary method to assess approaches to water shortage, water quality and flood risks is presented. This method, based on water system analysis, economics, law and public administration, seeks to create common understanding base ...
help
Water managers' boundary judgements and adaptive water governance : an analysis of the Dutch Haringvliet sluices case \ Water resources management : an international journal [Artikel]
Meerkerk, I. van \ Buuren, A. van \ Edelenbosch, J. \ 2013
An in-depth case study analysis of an attempt to adjust the management of the water regime in the south-west Delta of the Netherlands is provided in order to reconstruct the water managers’ boundary judgments and their impact upon governance strategi ...
help
Advies nieuwe verontreinigingen in de bodem van het landelijk gebied [Brief]
Edelenbosch, A. \ 2009
Voor de term ‘nieuwe verontreinigingen’, in het Engels aangeduid als emerging substances, worden verschillende definities gehanteerd. De Tweede Kamer hanteert de term ’nieuwe stoffen’ voor stoffen waarvoor (nog) geen milieunormen beschikbaar zijn, ma ...
help
Advies uitwerking aanpak evaluatie Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid [Brief]
Edelenbosch, A. \ 2009
TCB brengt een tweede advies als vervolg op "plan van aanpak van de evaluatie van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid" (oktober 2009). Dit advies gaat in op de prioriteiten van de informatiebehoefte van de ministeries van VROM en LNV en het pla ...
help
Effecten van een veranderend bosbeheer op de houtkwaliteit : een methode om de invloed van veranderingen in het beheer op de houtkwaliteit te bekijken, toegepast op douglas [Boek]
Wijk, M.N. van \ Schelhaas, M.J. \ Edelenbosch, N.H. \ 1999
help
"Donald is de Rolls Royce onder de aardappelen" : proeffestijn toont veelzijdigheid nieuw ras van Stet Holland aan \ Boer en bedrijf : agrarisch bulletin uitgave voor: Noordoostpolder, Oost- en Zuid-Flevoland en Wieringermeer [Artikel]
Edelenbosch, J. \ 1998
De kwaliteiten van een nieuw Nederlands aardappelras
help
Gebroeders Bekema gaan met eerste mobiele palletiseermachine de boer op \ Boer en bedrijf : agrarisch bulletin uitgave voor: Noordoostpolder, Oost- en Zuid-Flevoland en Wieringermeer [Artikel]
Edelenbosch, J. \ 1998
De eigenaren van een loonbedrijf hebben een mobiele palletiseermachine ontwikkeld en gaan daarmee langs akkerbouwbedrijven voor de verwerking van aardappelen en uien
help
Gert Jan van Tilburg over speciaal spoelproces van zijn bedrijf: "Wie eenmaal gewassen poters heeft gekocht, wil ongewassen nooit meer hebben" \ Boer en bedrijf : agrarisch bulletin uitgave voor: Noordoostpolder, Oost- en Zuid-Flevoland en Wieringermeer [Artikel]
Edelenbosch, J. \ 1998
Een gesprek over de nieuwste ontwikkelingen met de akkerbouwer, die 12 jaar geleden een speciaal spoelproces voor pootaardappelen tegen aaltjes ging toepassen
help
Verkenning van de toekomstige bosontwikkeling met behulp van het model HOPSY [Boek]
Edelenbosch, N.H. \ Hinssen, P.J.W. \ Wieman, E.A.P. \ 1998
help
Quinoa culinair zeer smakelijk gebracht, maar nog niet toe aan grootscheeps opdienen : sleutelwerk moet gewas geschikter maken voor teelt op Flevolandse bodem \ Boer en bedrijf : agrarisch bulletin uitgave voor: Noordoostpolder, Oost- en Zuid-Flevoland en Wieringermeer [Artikel]
Edelenbosch, J. \ 1997
Situatieschets betreffende de eerste stappen in de (biologische) teelt van dit graangewas in de Flevopolder
help
Bosuitbreiding in Nederland ligt niet op schema \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Edelenbosch, N.H. \ 1997
help
Gemeenten kunnen meer bos aanleggen : evaluatie van bosuitbreiding door gemeenten \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Doppenberg, M.H. \ Landman, A.V. \ Edelenbosch, N.H. \ 1997
help
Hopsy: instrument voor afwegen van beheersalternatieven \ Bosbouwvoorlichting : informatie over het beheer van het bos, natuur en landschap [Artikel]
Edelenbosch, N.H. \ 1997
Prognoses ontwikkeling houtoogst met Hopsy. Het houtoogstprognose-systeem Hopsy is een instrument dat consequenties voor strategische beheerskeuzen voor de toekomstige houtoogst en houtvoorraad laat zien
help
Jurgen Maassen, product manager Cyanamid Agro: "Met een behoorlijk strak schema kun je aardappels Phytophthora-vrij houden" \ Boer en bedrijf : agrarisch bulletin uitgave voor: Noordoostpolder, Oost- en Zuid-Flevoland en Wieringermeer [Artikel]
Edelenbosch, J. \ 1997
Aanbevelingen n.a.v. een proef met fungicide-toediening
help
Ex-ante-evaluatie van bosuitbreiding door agrariers : de haalbaarheid van het bebossingsbeleid op landbouwbedrijven [Boek]
Edelenbosch, N.H. \ Schrijver, R.A.M. \ 1997
help
"Teelt energiegewassen op grote schaal ver weg en mogelijk zelfs onbereikbaar" \ Boer en bedrijf : agrarisch bulletin uitgave voor: Noordoostpolder, Oost- en Zuid-Flevoland en Wieringermeer [Artikel]
Edelenbosch, J. \ 1997
De stand van zaken en de vooruitzichten betreffende de teelt van energiegewassen in de Wieringermeer
help
Ook hoge verwachtingen van satellietnavigatie : "veel factoren waarmee je drift kunt beperken" \ Boer en bedrijf : agrarisch bulletin uitgave voor: Noordoostpolder, Oost- en Zuid-Flevoland en Wieringermeer [Artikel]
Edelenbosch, J. \ 1996
Impressie van een themamiddag driftbeperking en spuitechniek op de proefboerderij De Oostwaardhoeve
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.