help
Nederlandse bodemnormen zijn niet te streng : reactie op een plenaire lezing tijdens het symposium Bodem Breed \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Edelman, T. \ 2019
Onlangs werd voor de dertigste keer het jaarlijkse symposium Bodem Breed georganiseerd. Gastheer gemeente Amsterdam had hoogleraar Besturen van Veiligheid Ira Helsloot en adjunct-hoogleraar Chemie Jaap Hanekamp uitgenodigd een plenaire lezing te verz ...
help
Nederlandse bodemsanering succesvol dankzij jubilerende Wet bodembescherming : een persoonlijke impressie 25 jaar Wbb \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Edelman, T. \ 2012
De Wet bodembescherming bestaat 25 jaar. Bij zo'n gelegenheid is het gebruikelijk de verdiensten van de jubilaris te etaleren. In dit artikel beperk ik mij tot het onderdeel bodemsanering. Dit vakgebied werd al langer wettelijk bediend vanuit de Inte ...
help
Nieuw leven voor het EMK-terrein : over de aanpak van een complex project \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Velde, A. van de \ Sterren, G. van der \ Vreugdenhil, R. \ Schmidt, G. \ Meijer, D.J. \ Edelman, T. \ 2012
Het EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel is momenteel een vlakte van 5,3 hectare zonder enige bebouwing of beplanting. Het betreft een geïsoleerde bodemverontreiniging met aan bovenzijde asfalt. Het terrein is eigendom van het ministerie van I&M. AD ...
help
Nieuwe technieken bodemonderzoek verdienen meer aandacht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Stuut, R. \ Edelman, T. \ Miltenburg, A.M.C. van \ 2011
Om de nationale bodemsaneringsoperatie te kunnen afronden, is nog veel onderzoek nodig. Veel van de resterende locaties zijn naar verwachting verontreinigd met vluchtige organochloorverbindingen. Die zijn effectiever in kaart te brengen met nieuwe on ...
help
'De bodem is broodnodig' : interview met onderzoeker, adviseur en docent prof.dr. Herman Eijsackers \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Edelman, T. \ 2011
Herman Eijsacker vierde onlangs zijn 65e verjaardag. Hij heeft veertig jaar gewerkt op het snijvlak van onderzoek, beleid en onderwijs. Om dat moment te markeren vond Bodem een interview met haar vroegere redactievoorzitter op zijn plaats. Hoe is Her ...
help
Dertig jaar bodemsanering: de schok van Lekkerkerk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Edelman, T. \ 2010
In 1980 werd Nederland opgeschrikt door het gifschandaal in Lekkerkerk. Het betekende het begin van de bodemsanering in ons land. In een serie van 3 artikelen, waarvan hier het 1e, blikt deskundige Theo Edelman terug op 30 jaar bodemsanering. In 1970 ...
help
Kennis van bodemsanering wordt exportartikel \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Edelman, T. \ 2010
In 2003 riep toenmalig staatssecretaris Van Geel in zijn Beleidsbrief Bodem op het begrip bodemkwaliteit voortaan in breder perspectief te bezien. In 2010 is er zicht op de afronding van de bodemsaneringsoperatie in Nederland en wordt getracht de ken ...
help
Dertig jaar verstandshuwelijk tussen beleid en praktijk [bodemsanering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Edelman, T. \ 2010
Na de schok van Lekkerkerk werd bodemsanering in 1995 opgenomen in de Wet bodembescherming. In 2003 deed staatssecretaris Van Geel in zijn Beleidsbrief Bodem een oproep om het begrip bodemkwaliteit in breder perspectief te bezien. Dit is het 2e artik ...
help
De bodem speelt een belangrijke rol bij de klimaatverandering; dat geldt (nog) niet voor de bodemkundige \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Edelman, T. \ 2009
Tijdens de 20ste BodemBreed conferentie (december 2008) stond de relatie tussen bodem en klimaat op het programma. Maar bodemverontreiniging trok nog steeds de meeste aandacht. Wordt het geen tijd voor bodemkundigen om hun bakens te verzetten. Is het ...
help
Nieuwe bodemsaneringstechnieken kunnen en mogen vaker worden toegepast \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Edelman, T. \ 2009
In de huidige praktijk van bodemsanering grijpt men nog steeds vaak terug op het weliswaar dure, maar wel vertrouwde systeem van graven en pompen. Het idee leeft meer en meer dat de nieuwe technieken veel vaker zouden kunnen worden toegepast. In diit ...
help
Een alternatieve GHG analyse \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Edelman, D.H. \ Burger, A.S. \ 2009
Nederland raakt steeds voller. Daardoor wordt er op steeds meer locaties gebouwd die eerdere generaties bestempelden als niet geschikt voor bebouwing. Dit zijn bijvoorbeeld locaties waar het grondwater relatief dicht aan het maaiveld staat. Dit gegev ...
help
Het ministerie van LNV moet meer aandacht aan het onderwerp bodemkwaliteit besteden [de stelling] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Edelman, T. \ 2008
Bodem en voedsel is het thema van dit nummer van Bodem. Bij voedselkwaliteit denk je toch snel aan bodemkwaliteit. En voor dat onderwerp verwijst men bij LNV al gauw door naar het ministerie van VROM. Maar is dat wel terecht. Moet LNV daar niet meer ...
help
De stelling : een Europese Kaderrichtlijn Bodem kan van grote betekenis zijn voor een duurzaam bodembeheer in een groot deel van de wereld \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Edelman, T. \ 2007
Een aantal betrokkenen geven een reactie op de stelling: "Een Europese Kaderrichtlijn Bodem kan van grote betekenis zijn voor een duurzaam bodembeheer in een groot deel van de wereld. Nederland doet er daarom goed aan zijn aversie hiertegen op te gev ...
help
Themanummer sanering bedrijfsterreinen in nieuw perspectief \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Edelman, T. \ Havinga-Smit, A.C. \ Steenwinkel, M.Q. de \ Strolenberg, S.W.M. \ 2006
Op 1 januari 2006 is de gewijzigde Wet Bodembescherming inwerking getreden. Voor bedrijfsterreinen betekent dat een beleidsvernieuwing: saneringsplicht voor eigenaar of erfpachter, met daarbij een subsidieregeling. Een Bodemcentrum (initiatief van Ra ...
help
Thema actief bodembeheer de Kempen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Verheijen, L. \ Edelman, T. \ Vries, V. \ 2004
Het projectgebied van Actief Bodembeheer de Kempen is het grootste aaneengesloten gebied in Nederland met een ernstige, mobiele verontreiniging. De grensoverschrijdende verontreiniging vanuit Vlaanderen geeft het project een internationale dimensie. ...
help
Verslag van een studiereis naar de volksrepubliek China : Kempen in het kwadraat \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Edelman, T. \ Japenga, J. \ Jing Song \ 2004
China heeft de laatste jaren in toenemende mate belangstelling voor bodemverontreiniging gekregen. De State Environmental Protection Administratlon (SEPA) wil graag weten hoe men elders in de wereld de risico's van bodeverontreiniging denkt te kunnen ...
help
De Gilze-Rijen breuk bij Tilburg \ Grondboor en hamer [Artikel]
Balen, R.T. van \ Kasse, K. \ Edelman, D. \ 2003
Afgelopen zomer is door de Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij een sleuf gegraven over de tectonische breuk, om inzicht te verkrijgen in de aarbevingsgeschiedenis van het gebied. Tevens komt daarbij de grondwaterstroming aan bod
help
Geurende rozen \ Groei en bloei : orgaan van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde [Artikel]
Timmer, M. \ Pol, P. van de \ Edelman, M. \ 2001
Beschouwing over geuren en een greep uit het sortiment heerlijk geurende rozen
help
Uitslag BEVER prijsvraag \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Woudenberg, F. \ Boekhold, S. \ Baas, H. de \ Edelman, T. \ 2000
Alternatieven voor twee belangrijke begrippen in het bodem(sanerings)beleid, te weten 'ernstige bodemverontreiniging' en 'urgente sanering'. Het gaat om termen die beter communiceren terwijl de beleidsmatige betekenis intact blijft
help
Actief bodembeheer: glans verloren? : opkomst van een trend \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Edelman, T. \ 2000
Hoe het begrip 'actief bodembeheer' in de loop van de tijd ingeburgerd raakte in de bodemsanering, als oplossing van het probleem van de diffuse bodemvervuiling, en zo de tegenstelling overbrugd werd tussen afgravers ('multifunctioneel saneren') en i ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.