Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 37

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Eekelen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Metabolite variation in the lettuce gene pool : towards healthier crop varieties and food \ Metabolomics [Artikel]
Treuren, R. van \ Eekelen, H.D.L.M. van \ Wehrens, R. \ Vos, R.C.H. de \ 2018
Lettuce (Lactuca sativa L.) is generally not specifically acknowledged for its taste and nutritional value, while its cultivation suffers from limited resistance against several pests and diseases. Such key traits are known to be largely dependent on ...
help
The living lab for mud: integrated sediment management based on Building with Nature concepts \ CEDA Dredging Days 2017 [Artikel]
Eekelen, E.M.M. van \ Sittoni, L. \ Goot, F. van der \ Nieboer, H.E. \ Baptist, M.J. \ Boer, J. \ Tonneijck, F.H. \ 2017
World-wide the turbidity of many rivers, estuaries and shallow seas is increasing, leading to degradation of water quality and growing siltation. Large volumes of dredged sediments are disposed and lost offshore, while coastal regions and river banks ...
help
Working with nature in Wadden Sea ports [Boek]
Baptist, M.J. \ Eekelen, E. van \ Dankers, P.J.T. \ Grasmeijer, B. \ Kessel, T. van \ Maren, D.S. van \ 2017
help
Challenges in developing sustainable sandy strategies \ Wodcon XXI proceedings [Artikel]
Thiel de Vries, J. van \ Eekelen, E. van \ Luijendijk, A. \ Ouwerkerk, S. \ Steetzel, H. \ 2016
Sandy nourishments are worldwide applied along sandy shores as maintenance strategy and to enhance the values of coastal areas. In this context, there is a challenge in developing competitive sandy strategies that optimally suit local demands and nee ...
help
Gemeenschappelijke belangen bestaan niet : zeven sleutels voor een waardevolle afweging bij ruimtelijke vraagstukken : dossier: ondergrondse constructies \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Eekelen, B. van \ 2013
Ruimteclaims door functieveranderingen en gewenste ingrepen in onze leefomgeving komen steeds vaker met elkaar in aanraking. Meervoudig ruimtegebruik en benutting van de ondergrond kunnen een oplossing zijn. Maar de besluitvorming loopt vaak moeizaam ...
help
Evaluation of the 2006 proposal for risk assessment of persistence of plant protection products in soil [Boek]
Linden, A.M.A. van der \ Boesten, J.J.T.I. \ Brock, T.C.M. \ Eekelen, G.M.A. van \ Horst, M.M.S. ter \ Jong, F.M.W de \ Montforts, M.H.M.M. \ Pol, J.W. \ 2008
This report describes the evaluation of the 2006 proposal for the risk assessment of persistence of plant protection products in soil. The proposal considered three protection goals and proposed tiered assessment and decision schemes for each protect ...
help
Evaluation of Dutch proposal for risk assessment of pesticide persistence in soil : theme: risk assessment procedures for pesticide registration BO-06-010-006 [Poster]
Boesten, J. \ Linden, T. van der \ Eekelen, R. van \ [2008]
help
De heikikker met sprongen vooruit! : soortbeschermingsplan voor de heikikker in Noord-Brabant [Boek]
Eekelen, R. van \ 2007
De heikikker (Rana arvalis) staat op de lijst van bedreigde en kwetsbare soorten die binnen de provincie Noord-Brabant voorkomen. De heikikker is aangemerkt als een prioritaire soort waarvoor de kans op een duurzaam voortbestaan binnen de provinciegr ...
help
Beschermde soorten langs de Diefdijklinie : literatuurstudie [Boek]
Vliet, F. van \ Beuker, D. \ Eekelen, R. van \ 2007
Waterschap Rivierenland heeft Bureau Waardenburg opdracht verstrekt om bestaande gegevens over het voorkomen van beschermde flora en fauna langs de Diefdijklinie te inventariseren. In dit rapport wordt verslag gedaan van de bevindingen.
help
Ook slappe ondergrond steunt aardebaan op palen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Eekelen, S.J.M. van \ 2007
Aardebanen op palen in Nederland, toegepast in de wegenbouw. Met baggerspecie als ophoogmateriaal. In Giessenburg ging in 2006 een pilot van start. Al een jaar lang weerstaat de Kyotoweg daar zwaar werkverkeer. Er zijn metingen verricht om de verdeli ...
help
Weg op palen maakt sneller bouwen en verbreden mogelijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Venmans, A. \ Eekelen, S.J.M. van \ Ruijven, J. van \ 2007
Het fileleed is fors te verminderen door wegen sneller te bouwen en te verbreden, bijvoorbeeld door toepassing van paalmatrassystemen of lichtgewicht materialen. De kosten vallen mee en liggen veel lager dan de filekosten, blijkt uit een rekenvoorbee ...
help
Ten strijde tegen de vergetelheid! \ Nieuwsbrief / Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten [Artikel]
Eekelen, T. van \ 2007
De West-Brabantse waterlinie was tweehonderd jaar lang van onschatbare waarde voor de verdediging van West-Brabant en de vaarroute tussen Holland en Zeeland. Dit krijgshistorisch verleden ligt nu nog verstopt in het landschap. Maar de rijksmonumental ...
help
Monitoring vispassages in het Meertje en de polder van Beek-Ubbergen : onderzoek aan vier vispassages [Boek]
Kessel, N. van \ Soes, D.M. \ Eekelen, R. van \ 2006
Het stroomgebied van het Meertje biedt veel mogelijkheden voor de ontwikkeling van een soortenrijke natuur. Met betrekking tot vissen is het gebied reeds vrij soortenrijk. Tijdens het onderzoek zijn zowel rheofiele als stagnofiele soorten aangetroffe ...
help
Grootschalige basisregistratie? : grootschalige standaardisatie! \ VI matrix [Artikel]
Eekelen, H. van \ 2006
Het Landelijk Samenwerkingsverband (LSV) GBKN streeft naar de status van basisregistratie voor de Grootschalige BasisKaart Nederland. Er is daarvoor wel een landelijke uniformering van inhoud en structuur op zijn plaats. Dat project gaar nu starten. ...
help
Rivierkreeften, een oprukkend probleem? \ De levende natuur [Artikel]
Soes, D.M. \ Eekelen, R. van \ 2006
Exoten die zich in Nederlandse wateren vestigen vormen vaak overlast voor de beheerders. Bekend zijn de bestrijding van grote waternavel en zonnebaars. Nu lijkt ook de exotische rivierkreeft een serieus probleem te gaan vormen. Zowel getalsmatig als ...
help
Persistence of plant protection products in soil; a proposal for risk assessment [Boek]
Linden, A.M.A. van der \ Boesten, J.J.T.I. \ Brock, T.C.M. \ Eekelen, G.M.A. van \ Jong, F.M.W. de \ Leistra, M. \ Montforts, M.H.M.M. \ Pol, J.W. \ 2006
Bij de toelatingsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen wordt onder andere gekeken naar de persistentie van deze middelen in de bodem. Nederland gebruikte tot voor kort onder meer een afkapwaarde; bij een gemiddelde halfwaardetijd (DT50) in de bod ...
help
De grote modderkruiper in het rivierengebied \ De levende natuur [Artikel]
Eekelen, R. van \ Berg, A.H. van den \ 2006
Dit artikel geeft aan, hoe bij inrichting en beheer rekening gehouden kan worden met de habitatkeuze van de modderkruiper (Misgurnus Fossilis), om de soort veilig te stellen Daartoe heeft RAVON met Waardenburg een studie gemaakt van het voorkomen van ...
help
Kruipers in de polder : inventarisatie en soortbeschermingsmaatregelen kamsalamander, rugstreeppad, heikikker en grote modderkruiper in Alblasserwaard en Vijfheerenland [Boek]
Eekelen, R. van \ 2006
In dit rapport worden de resultaten van de veldinventarisatie in 2004 en 2005 beschreven en worden biotoopmaatregelen voorgesteld die bijdragen aan de ontwikkeling van de soort
help
Het waarnemen van zoetwatervissen [Boek]
Spikmans, F. \ Jong, T. de \ Eekelen, R. van \ 2006
Er zijn verschillende methoden om dieren te zoeken en om terreinen en wateren te bemonsteren. Dit waarnemingsdeel geeft o.a. informatie over: * het vergroten van de kansen op waarneming; * de verschillende werkmethoden in het veld (inventarisatie of ...
help
KLIC neemt basiskaart on line in gebruik \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Houtum, A. van \ Eekelen, H. van \ 2005
Sinds oktober 2005 maakt KLIC gebruik van de basiskaart on line. Daarbij kwam een proefperiode ten einde, waarbij het Landelijke Samenwerkingsverband GBKN KLIC ten dienste was
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.