help
Ecologisch onderzoek Marker Wadden 2016-2019 : Tussenrapportage van Fase I [Boek]
Winden, J. van der \ Bakker, L. \ Eerden, M. van \ Emmerik, W. van \ Leeuw, J. de \ Noordhuis, R. \ Princen, K. \ Buiter, R. \ 2019
De vraagstelling van de evaluatie is als volgt: Op welke wijze draagt Marker Wadden op dit moment bij aan doelen voor natuur en waterkwaliteit van het ecosysteem Markermeer. Deze hoofdvraag is vertaald in de praktische vraag: welke onderzoeksresultat ...
help
Recente watervogeltellingen van het Markermeer 2015-2016 : synergie en overzicht [Boek]
Rijn, S. van \ Eerden, M. van \ Roos, M. \ 2018
Dit rapport bevat een eerste beschrijving van de recente ontwikkelingen van watervogelpopulaties van Markermeer in IJmeer. Het geeft een beschrijving van het huidige functioneren in ecologisch opzicht, tegen de achtergrond van een langere reeks van j ...
help
Recente watervogeltellingen van het Markermeer 2016-2017 : productie en voedsel [Boek]
Rijn, S.H.M. van \ Eerden, M.R. van \ Roos, M. \ 2018
Wat betreft de ecologische draagkracht voor watervogels is het gebied van Markermeer en IJmeer vanaf de jaren tachtig en in de jaren negentig fors achteruit gegaan. Door verschillende processen, waaronder een sterke afname van de fosfaatbelasting, is ...
help
‘Kuikens na uitkomst direct voeren' \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Wolters, W. \ Eerden, E. van \ 2015
Op 12 februari 2015 spijkerden zo’n veertig Agrivaknetleden hun kippenkennis bij tijdens een bijeenkomst van de stuurgroep pluimvee. Barbara Brutsaert, sales productmanager bij Nutreco, vertelde over een praktische scoringsmethode voor darmgezondheid ...
help
Specialistisch gedrag door een generalist: een kustbroedende Aalscholver foerageert uitsluitend in het binnenland \ Limosa [Artikel]
Fijn, R.C. \ Poot, M.J.M. \ Rijn, S.H.M. van \ Eerden, M.R. van \ Boudewijn, T.J. \ 2014
Aalscholvers staan bekend als veelzijdige vissers die uit de voeten kunnen met veel verschillende foerageeromstandigheden en een breed spectrum aan prooivissen. Als je echter heel goed gaat 'kijken', zoals tegenwoordig kan met behulp van GPS-loggers, ...
help
Optimizing design of river training works using three dimensional flow simulations \ Smart rivers 2013, 23-27 Sept. 2013 [Hoofdstuk uit boek]
Huthoff, F. \ Barneveld, H.J. \ Pinter, N. \ Remo, J. \ Eerden, H. \ Paarlberg, A. \ 2013
In past centuries, many rivers worldwide have been engineered to mitigate flood threat and to facilitate river navigation needs. The constructed river training works have regularly proven to be effective in maintaining depth and position of the main ...
help
Effects of herbal products in vitro and in vivo [Poster]
Groot, M.J. \ Pikkemaat, M.G. \ Driessen van Lankveld, W.D.M. \ Eerden, E. van \ Klis, J.D. van der \ [2013]
The aim of the study was to examine the antimicrobial action of herbal feed additives and the relation between this antimicrobial action and performance data in vivo and gut histology (villus/crypt ratio) as parameter for gut health.
help
Moerasontwikkeling op voedselrijke grond : verslag veldwerkplaats Laagveen- en zeekleilandschap [Brochure]
Eerden, M. van \ Kluit, R. \ 2009
In waterrijk Nederland is rietmoeras een doel in veel natuurontwikkelingsprojecten. Riet komt in veel gevallen echter niet zomaar en ook het behoud van waterriet is geen vanzelfsprekendheid. Een natuurlijk waterpeil is niet voldoende. Tijdelijke droo ...
help
De Oostvaardersplassen. 1. Waterpeil en begrazing sturen het systeem \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Vulink, J.T. \ Eerden, M.R. van \ Platteuw, M. \ Roos, M. \ 2009
De Oostvaardersplassen worden nu 40 jaar beheerd. Uit ervaringen en onderzoek blijkt dat waterpeil en begrazing de belangrijkste stuurknoppen zijn. Hoe zijn die knoppen bediend en welke effecten had dat op vegetatie en vogels? Zowel in de moeras- als ...
help
De Oostvaardersplassen. 2. 40 jaar op zoek naar de gewenste mate van sturing \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Vulink, J. T. \ Eerden, M.R. \ Platteeuw, M. \ Roos, M. \ 2009
Binnen het natuurbeheer is volop discussie over hands off versus soortbeheer. Ook bij de Oostvaardersplassen is dit het geval. Dit tweede artikel sluit aan bij het eerste (over waterpeil en begrazing sturen het systeem) en beschrijft de effecten van ...
help
Handen af van de aalscholver : de aalscholver als indicator van natuur-, water- en visserijbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Eerden, M. van \ Rijn, S. van \ 2008
Aalscholvers zijn in Nederland meer dan terug van weggeweest. Overal zijn deze zwarte vissers de laatste jaren waar te nemen en dat leidt weer tot de discussie of het er niet teveel zijn en of we moeten ingrijpen met actieve beheersmaatregelen om de ...
help
Op historische gronden : erfgoed in een context van ruimtelijk ontwerp, planning en democratie [Boek]
Eerden, M. \ Luiten, E. \ Zande, A. van der \ Kolen, J. \ During, R. \ 2008
In het najaar van 2005 ging het Belvedere Onderwijsnetwerk van start. Het netwerk heeft vier jaar de tijd gekregen om de verhouding tussen erfgoedbeheer en ruimtelijke ontwikkeling uit te diepen en deze thematiek te verankeren in het hoger onderwijs ...
help
Aalscholvers, vis en visserij in het IJsselmeergebied : 'zwart schaap of indicator in het dynamisch drieluik?' \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Eerden, M.R. van \ Rijn, S. van \ 2007
De aalscholverpopulatie is sinds 1970 flink toegenomen. Tegenwoordig broeden in Nederland zo'n 23.000 paren aalscholvers, verspreid over ca 50 kolonies. Het RIZA verricht al ruim 25 jaar onderzoek naar aalscholvers in het IJsselmeergebied, waar meer ...
help
Habitat scale and quality of foraging area : determining carrying capacity of Dutch wetlands : lessons learned from a changing delta \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
Eerden, M.R. van \ 2007
The author focuses on the carrying capacity of Dutch wetlands for water birds. Wetlands like IJsselmeer, Lauwersmeer and the Delta are important components of the National Ecological Network. Habitat scale and foraging area are factors determining ca ...
help
"Functie volgt peil" is geen panacee voor alle kwalen : gebiedsontwikkeling veenweiden Laag Holland \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Koenraadt, R. \ Eerden, D. van de \ 2007
Uit een verkenning van Oranjewoud blijkt, dat het motto 'functie volgt peil' voor de veenweidegebieden in Laag Holland niet zozeer gelden. Een bredere en effectieve aanpak is nodig.
help
In the mirror of a lake : Peipsi and IJsselmeer for mutual reference [Boek]
Eerden, M. van \ Bos, H. \ 2007
Sinds de vaststelling van de Kaderrichtlijn Water in December 2000 zijn alle EU lidstaten verplicht hun nationale waterlichamen te monitoren, te evalueren en waar nodig herstelplannen te maken. Een belangrijk onderdeel van de evaluatie is de vaststel ...
help
Archeologische kroniek Holland 2005 \ Holland : regionaal-historisch tijdschrift [Artikel]
Eerden, R.A. van \ Proos, R.H.P. \ 2006
help
Een analyse van de mogelijke gevolgen van de aanleg van IJburg tweede fase voor watervogels in de SBZ IJmeer [Boek]
Schekkerman, H. \ Eerden, M.E van \ Rijn, S. van \ Roos, M. \ 2006
De gemeente Amsterdam heeft vergevorderde plannen om in het IJmeer de tweede fase van de wijk IJburg te realiseren. In dit rapport wordt (1) beschreven welke specifieke waarden van het IJmeer volgens de Vogelrichtlijn dienen te worden beschermd, (2) ...
help
Ecologie en ruimte: gebruik door vogels en mensen in de SBZ's IJmeer, Markermeer en IJsselmeer [Boek]
Eerden, M.R. van \ Rijn, S.H.M. van \ Roos, M. \ 2005
Voor het IJsselmeer, Markermeer en Ilmeer zijn interprovinciale beleidsplannen opgesteld. Het ruimtelijk beleid in deze plannen is overgenomen in de reguliere streekplannen en het omgevingsplan van de drie aanliggende provincies. Een belangrijk vraag ...
help
Meldingen van voedselinfecties door consumenten \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Duiynhoven, Y.T.H.P. \ Eerden, L.J.M. van der \ Broek, M.J.M. van den \ 2003
Vlees en vleeswaren werden het meest bij de incidenten gemeld, gevolgd door vis en schelpdieren. Bacillus cereus werd het meest frequent gevonden
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.