help
Tips van de dierenarts \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Overgoor-Swarte, D. \ Maas, S. \ Egberink, P. \ Blankenvoorde, G. \ Doornbos,, M. \ 2020
In het midden van de zomer en aan het begin van het najaar kunnen melkveehouders te maken krijgen met hittestress bij hun dieren, een mineralentekort, een lagere drogestofopname uit weidegras door droogte en wormen. En hoe zorg je voor een soepele ov ...
help
Microbiologische laboratoriumdiagnostiek bij hond, kat en paard \ Diergeneeskundig memorandum [Artikel]
Duijkeren, E. van \ Egberink, H.F. \ Houwers, D.J. \ Ploeger, H. \ Blankenstein, B. \ 2009
Een vernieuwde heruitgave van Diergeneeskundig Memorandum nr. 3 uit 1998 met 6 hoofdstukken na het inleidende hoofdstuk: Betrouwbaarheid van het resultaat van laboratoriumonderzoek; Het diagnostisch bacteriologisch onderzoek; Het diagnostisch parasit ...
help
Recente ontwikkelingen op het gebied van virusziekten bij de hond en de kat \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Bodewes, R. \ Egberink, H.F. \ 2009
Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van virale aandoeningen bij de hond en de kat. Bij de hond betreft dit: Caniene coronavirus, Caniene parvovirus, West-Nijlvirus en Influenza A-virus. Bij de kat betreft dit: hoogvirulent ...
help
Jaarlijkse hervaccinaties van gezelschapsdieren \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Egberink, H. \ 2005
De stand van zaken rond het beleid van de jaarlijkse hervaccinatie van gezelschapsdieren
help
Marshallplan : impuls voor de Nederlandse landbouw [Boek]
Egberink, J.H. \ PR Land- en Tuinbouw \ 1997
help
The diagnosis and epidemiology of Feline Immunodeficiency Virus (FIV) infection in the Netherlands \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Egberink, H.F. \ Hendriks, P. \ Slappendel, R.J. \ Horzinek, M.C. \ 1993
help
Feline aids: symptomes and treatment \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Egberink, H.F. \ Horzinek, M.C. \ 1992
Verslag van een voordracht tijdens de voorjaarsdagen op 24-26 april 1992
help
Phytophthora citricola in roos : telers moeten waakzaam zijn tegen nieuw schimmeltype \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Egberink, M. \ 1990
help
Lichtbehoefte van potplanten : een classificatie op basis van een bedrijfsenquete [Boek]
Oprel, L. \ Vogelezang, J. \ Egberink, A. \ 1989
help
Lichtbehoefte via enquete geinventariseerd \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Oprel, L. \ Vogelezang, J.V.M. \ Egberink, A. \ 1989
help
AIDS bij koeien? \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Koolen, M.J. \ Egberink, H. \ Horzinek, M.C. \ 1989
Uit onderzoek is gebleken dat bij runderen een virus voorkomt dat gelijkenis vertoont met de verwekker van AIDS. De ziekteverschijnselen van AIDS zijn echter niet geconstateerd. Het rundervirus wordt bovine immunodeficiency-like virus genoemd
help
Feline Immunodeficientievirus (FIV) \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Egberink, H.F. \ Koolen, M. \ 1989
Naar aanleiding van een minisymposium informatie omtrent het "katte-AIDSvirus"
help
Infecties met het feline T-lymfotrope lentivirus (FTLV) \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Egberink, H. \ 1988
Recent werd een nieuw retrovirus ontdekt bij katten met een immuundeficientie syndroom (AIDS). Het virus vertoont morfologische en biologische eigenschappen die overeenkomen met die van het humane immuundeficientievirus (HIV), dat AIDS veroorzaakt bi ...
help
Feline T-Lymphotropic lentivirus : a short overview \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Egberink, H.F. \ 1988
In het kort wordt ingegaan op dit lentivirus bij katten, dat veel overeenkomst vertoont met het AIDS-virus bij mensen
help
Hondeziekte: toen en thans \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Egberink, H.F. \ 1987
Aan de hand van een oud artikel uit Tijdschrift voor Veeartsenijkunde en Veeteelt wordt hier weergegeven hoe verschillende ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de huidige kennis over hondeziekte. Met name wordt aandacht besteed aan de etiologie, de ...
help
Nestkastenverslag 1987 I.V.N. Losser \ Ficedula : orgaan van de Twentse Vogelwerkgroep [Artikel]
Egberink, B. \ Hassing, L. \ 1987
help
Ontwikkeling bepalingsmethode voor residuen van nitro-imidazolen in kippe-eieren : uitscheidingsexperimenten bij leghennen [Boek]
Egberink, I. \ Aerts, M.M.L. \ Kan, C.A. \ Holthuis, J. \ 1987
Doel van dit onderzoek is: het opzetten van een multi-analysemethode in eieren voor de meest toegepaste nitro-imidazolen. In de praktijk toetsen van de methode door uitscheidingsexperimenten. Vaststellen in hoeverre residuen van nitroimidazolen in ei ...
help
Nestkastjesverslag 1986 I.V.N. Losser \ Ficedula : orgaan van de Twentse Vogelwerkgroep [Artikel]
Egberink, B. \ Hassing, L. \ 1986
570 kasten, bezetting 50,1%
help
Automatisering in de landbouw \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Egberink, J.H. \ 1986
Uiteenzetting over de benadering van technische- en managementautomatisering in organisatorisch verband
help
Naar een resultaatgericht onderzoekbeleid \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Egberink, J.H. \ 1986
Nu de agrarische sector wederom voor aanpassingen staat zullen de komende jaren een test worden voor het landbouwkundig onderzoek. Denk hierbij aan oplossingen voor de mestproblematiek, problemen van bodemziekten, nieuwe teelten en agrarische toepass ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.